|

АТАКА: ОТКАЗЪТ НА ПЛЕВНЕЛИЕВ ДА ЧЕСТВА ДЕНЯ НА ПОБЕДАТА Е ГАВРА С ПАМЕТТА НА МИЛИОНИТЕ ЖЕРТВИ

 

НАЦИОНАЛИСТИТЕ ОСЪЖДАТ ВЪЗРАЖДАНЕТО НА ФАШИЗМА ПОД
ВСЯКАКВА ФОРМА В УКРАЙНА И ПРИБАЛТИЙСКИТЕ РЕПУБЛИКИ

Парламентарната група на ПП АТАКА внесе в деловодството на Народното съ­брание проект за декларация на парламента по повод 9 май – Ден на победата над хитлеризма през Втората световна война. От трибуната Волен Сидеров прочете пълния текст на проекта. Декларацията беше отхвърлена в комисията по външна политика от ГЕРБ, ДПС, ПФ, РБ, БДЦ, АБВ и БСП

 

Съветският съюз дава над 20 млн. жертви и когато говорим за отдаване на почит и признание, трябва да подчертаваме решаващата роля на съветската армия в освобождението на Европа от хитлеризма, заяви от парламентарната трибуна в сряда Сидеров

 

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРТИЯ АТАКА ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ДЕНЯ НА ПОБЕДАТА НАД ХИТЛЕРИЗМА ПРЕЗ ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА – 9 МАЙ

43-то Народно събрание на Ре­публика България,

- като отбелязва 70-годишни­ната от победата над нацистка Германия и капитулацията на Хитлер на 9 май 1945 г.,

- като припомня решаващата роля на Съветската армия за тази победа и спасяването на европей­ските народи от нацистката опас­ност,

- като оценява най-вече стой­ността на над 20 милиона жерт­ви на руския народ, без които нямаше да има днешна свободна единна Европа,

ДЕКЛАРИРА:

1. Изразява признателност към държавите от антихитлеристка­та коалиция на първо място към тогавашния Съветски съюз за ос­вобождаването на Европа от на­цизма.

2. Отдава почит към 20-те ми­лиона загинали руски войни, как­то и към всички, дали живота си за победата над хитлеризма.

3. Подчертава факта, че въпре­ки принадлежността на България към оста Рим – Берлин – Токио, нито един български войник не е воювал на Източния фронт сре­щу Освободителите на Европа от Съветската армия, а след 8 септември 1944 г., когато Бълга­рия обявява война на хитлерист­ка Германия, Българската ар­мия участва в бойните действия срещу Хитлер и дава над 30 000 жертви.

4. Осъжда възраждането на нацизма и фашизма под всякаква форма, което наблюдаваме в мо­мента при управлението на Украй­на и Прибалтийските републики, както и стимулирането на подобни явления от страна на водещи дър­жави в света, като САЩ.

5. Осъжда проявите на нетърпи­мост към православието, както и към всяко традиционно вероизпо­ведание, проявите на расизъм, бъл­гарофобия и русофобия, както на всякаква ксенофобия и екстреми­зъм, осъжда също така и осквер­няването на паметници, свързани с Втората световна война.

6. Осъжда отказа на българския президент Росен Плевнелиев да вземе участие в честването на 9 май 1945 г. в Москва и определя този отказ като гавра с паметта на милионите жертви на Втората све­товна война.

7. Потвърждава стремежа към самоопределянето на европейски­те народи и осъжда проявите на двоен стандарт при вземане на ре­шения на най-високо ниво в ЕС.

На 9 май 2015 г. се навършват 70 години от капитулацията на хитле­ристка Германия. Няколко месеца по-късно с капитулацията на Япо­ния приключи Втората световна война. Тази война бе най-разруши­телната в световната история, отне­ла живота на над 60 милиона души, осакатила и оставила без дом и имущество стотици милиони.

Най-пострадалият континент е Европа. Над Северна, Южна Аме­рика, Австралия не пада нито една бомба, няма разрушена нито една сграда.

Жертвите, които дава САЩ, са 417 хиляди души. Жертвите, които дава Съветският съюз, са над 20 милиона души. Затова, когато говорим за от­даване на почит и признание, трябва да подчертаваме решаващата роля на Съветската армия в освобождението на Европа от хитлеризма.

Трябва също така да имаме пред­вид двойната роля, която играят западните държави по отношение на самия Хитлер и неговата поли­тическа кариера. Германия нямаше да може да води война, ако не беше подпомогната от американски и ан­глийски компании в своето икономи­ческо и военно укрепване след Пър­вата световна война. Американски компании като „Дженеръл мотърс“, „Стандарт ойл“, „Дюпон“ и други са партньори на ИГ Фарбен индус­три и реално създават химическата и военната индустрия на хитлеристка Германия, особено след идването на Хитлер на власт. През 30-те години Англия и Франция не само позво­ляват, но и насърчават Хитлер да анексира Чехословакия и Австрия, тъй като смятат, че така го насочват в „правилната посока“ – да нападне Русия, което той и прави през 1941 г. В периода от 1 септември 1939 г. до нападението на Германия над СССР, всъщност обявилите война на Бер­лин Англия и Франция не воюват практически с германците. Тези две държави през цялото време показват, че ги интересува само едно – походът на Хитлер на Изток.

Англия и САЩ бавят с години откриването на Втори фронт със същата идея – Русия да претър­пи колкото може повече жертви и щети. Чак когато виждат, че не­сравнимият героизъм и издръжли­вост на руските войници и геният на главнокомандващия Съветската армия Йосиф Сталин провалят тех­ните надежди, те се включват през юни 1944 г. в европейския военен театър.

Всички тези факти ни дават ос­нование днес да твърдим, че ос­вобождението на Европа от хит­леронацизма е дело преди всичко на Съветската армия, а останалите държави от антихитлеристката ко­алиция са повече статисти, които през 1945 г. са се безпокоили от нарастващото влияние на Москва в Европа, отколкото от победата над нацизма.

Затова и в днешния ден разглеж­даме опитите да бъде омаловажена ролята на великата Съветска армия във Втората световна война като подла подмяна на историческата реалност и конюнктурна игра на САЩ и някои техни подгласници срещу днешното руско ръководство под формата на „политическа санк­ция“.

Като намираме това поведение на някои държавни ръководители от ЕС, включително и на българ­ския президент, за недостойно и оскверняващо паметта на мили­оните жертви на Втората световна война, предлагаме настоящата Де­кларация за отбелязване на Деня на победата над хитлеризма през Вто­рата световна война – 9 май.