|

АТАКА пита Бъчварова: ЗАЩО АНГЛИЙСКИЯТ ВОЙНИК, КОЙТО УДАРИ ДЕТЕ, НЕ Е РАЗСЛЕДВАН?

 

Защо английският войник, който удари дете в Сливен не е задържан и разследван за престъ­пление от общ характер? Това попита лидерът на АТАКА Волен Сидеров министърката на въ­трешните работи Румяна Бъчварова по време на парламентарният блиц контрол в сряда.

Сидеров припомни, че преди няколко сед­мици натовският военен незнайно защо удари българско момче. Името на извършителя обаче до ден-днешен е укривано от говорителя на поли­цията в града на стоте войводи. Националистът обясни на силовата министърка, че англи­чанинът не се ползва с особен статут и срещу него не следва да бъде проявявано по-специал­но отношение.

От своя страна Бъч­варова не пожела да отговори и отклони въ­просът да й бъде зададен в рамките на редовния петъчен парламентарен контрол.

„Г-жо министър, в мо­мента това е форма на парламентарен контрол, а въпросът наистина е от общ характер, защото става дума за отказ за прилагане на правосъдие и няма нужда от подроб­ности или числови дан­ни. Случаят е известен и стана достояние на ця­лата общественост. Ние проведохме собствено разследване и уста­новихме, че всеки ден деца са застрашавани от подобни военнослуже­щи, които се разхождат по улиците, пиянстват, купуват си наркотици и прочее. Те дават прекра­сен пример как точно се държат натовските парт­ньори”, репликира Сиде­ров. Партийният лидер допълни, че този акт на насилие не е изолиран случай, а отказът на МВР да изпълни задълженията не е прецедент, а тен­денция. В заключение той припомни случая с французите в плевенско­то село, които нападнаха служебно лице и също така не бяха задържани.