|

АТАКА: ТЪРГОВСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, НАЛАГАНО ОТ САЩ, ЩЕ УНИЩОЖИ ЕВРОПА

 

Вицето Меглена Кунева лобира открито за американските монополи, ГМО и шистовия газ у нас

В цяла Европа има мощни протести против това евентуалното сключване трансатлантическото споразумение, припомни Сидеров

Абсолютно първосиг­нална пропаганда и чист лобизъм. Така опрели лидерът на АТАКА Волен Си­деров проведената в сряда т. нар. дискусия „Ново начало на Трансатлантическото търгов­ско и инвестиционно партньор­ство”. „Не чухме фактология, не чухме в какво се изразяват споразуменията и защо в цяла Европа има мощни протести против евентуалното сключване на това споразумение”, допълни партийният лидер.

По темата за механизмите за уреждане на спорове между инвеститори и държава Сиде­ров припомни, че такива в Ев­ропа действат от години и ви­наги са завършвали в ущърб на държавата.

„Такива случаи вече има и най-фрапиращият е с Полша, която е осъдена на 2 млрд. евро от „Еуреко” – холандска застра­хователна компания. Има над 100 подобни дела срещу 20 дър­жави-членки от 1994 г. насам. Те са на обща стойност 29 млрд. евро и в по-голямата си част са спечелвани от т. нар. инвестито­ри. Това са наднационални ком­пании и много често са амери­кански”, направи фактологична обосновка Сидеров.

„Приеме ли се това споразу­мение така, както ни се пред­лага, означава ликвидиране и на остатъците от държавен суверенитет, които сега имат европейските държави. Обез­смисля се нашата работа като народни представители, за­щото ще бъдем безсилни пред т.нар. инвеститор, който ще пе­чели дела, ако усети, че някъде е накърнен неговият интерес”, прогнозира националистът.

Преди да напусне прежде­временно дискусията, вицепре­миерката Меглена Кунева-Пръ­мова заяви, че е абсолютно съгласна с ТТИП и че залива­нето на европейските пазари, включително и България, с ГМО и добиви на шистов газ не би трябвало да плаши хора­та. Сидеров я репликира, че ако трансатлантическото споразу­мение в момента беше действа­що, страната ни щеше да бъде осъдена тъй като има наложен от НС мораториум за добив на шистов газ, а това накърнява интересите на компании.

„Оказва се, че 93% от кон­султиращи преговорите хора – специалисти, са свързани или директно са представители на едрия бизнес. Хората, които представляват граждански ор­ганизации или природозащит­ни, или потребителски, с цел защита на техния интерес, не са допускани изобщо”, осветли лидерът на АТАКА.

Той опроверга и думите на министъра на икономиката Бо­жидар Лукарски, че със сключ­ването на ТТПИ европейските стандарти ще се повишат.

„Напротив, г-н Лукарски, те ще паднат, тъй като стандар­тите в САЩ, по отношение на хранителни продукти, са силно занижени. Там всички живот­ни се обработват с добавки за ускоряване на растежа, които са забранени в Европа. Възра­женията са много, за които за съжаление в България не се говори, а в европейските дър­жави се спори и има цели ор­ганизации, които се създават и излизат със страшно мощни обществени прояви, за да пред­ставят на хората истинските опасности от това споразуме­ние”, категоричен бе Сидеров.