|

ВОЛЕН СИДЕРОВ: КОНФЛИКТЪТ В МАКЕДОНИЯ Е РАЗПАЛЕН ОТ АМЕРИКАНЦИТЕ

 

Случващото се в Куманово е режисирано от специални пратеници на САЩ, за да бъдат прекратени енергийни проекти. У нас също се готвят сблъсъци, предупреди лидерът на АТАКА

 

Това, което днес се случва в Куманово беше подготвяно и режисирано от специални пра­теници на САЩ. Това заяви от парламентарната трибуна в сряда лидерът на АТАКА Волен Сидеров относно ситуацията в Македония.

„Американците създадоха най-голямата база в Европа – Бонстил на територията на Ко­сово. Оттам те вече играят ге­ополитическата игра и когато си поискат могат да разпалят огън, да насъскат терористи, да пра­вят провокации, инциденти и убийства, каквито станаха. Това

не е плод на междуетнически разправии,

драги колеги. Това са натис­нати клавиши от Съединените щати”, заяви Сидеров.

Той обясни, че случващото се в бившата югославска Републи­ка Македония е резултат на от­давна разпалван огън от външни фактори.

Тъй като се е занимавал с темата години наред в публи­цистичен план, Сидеров е про­следил през последните две десетилетия не само какво ста­ва там, но и причината то да се случва.

Специални части на полицията заемат позиции в Куманово

 

„Албанските терористи напа­дат служители на реда. Преди около 15-16 г. тези терористи бя­ха специално отгледани, обуче­ни и финансирани от американ­ските служби и това го призна западната преса”, заяви Сиде­ров и припомни заглавие от края на 90-те години на в. „Гардиън”. „Там беше зададен въпросът

защо финансират гангстери

от АОК (сега се казват АНО), но са едни и същи прес­тъпници. Българските медии, разбира се, си мълчаха по тези теми. Тогавашното правител­ство на България не само, че даде небе да бъдат изсипвани тонове взривове над съседната ни държава, тогава наричаща се Югославия, но и одобря­ваше мълчешком цялото това поведение на сепариране, съз­даване на терористични ядра и разпалване на огън в една територия, която ние винаги сме казвали, че е част от бъл­гарската история”, заяви още Сидеров.

Националистът припомни и името на Джеймс Пардю, който беше за известно време посла­ник на САЩ в България. Той и неговите предходници от аме­риканското посолство настоява­ха у нас да има помашка партия. Друг посланик Уилям Монтгом­ъри идваше да ни се кара да си променяме Конституцията, за да има помашка партия. Това е било голям пропуск и трябвало да се поправи. Всички тези еми­сари на САЩ стоят зад конфли­кта, който сега наблюдаваме в Македония. И това трябва да го кажем ясно на глас”, продължи председателят на АТАКА, като подчерта, че всички огньове на Балканите, разгорени през последните десетилетия, бяха предизвикани от американците и тяхната антиевропейска поли­тика.

Сидеров обясни още, че никога конфликтите на Балка­ните не са били в резултат на ненавист на една народност срещу друга.

„Те винаги са били причи­нявани отвън, за да може да се разпали съответната вой­на. Сега се разиграва същата война. Огънят в Македония е предизвикан от американците, за да бъдат прекратени оп­ределени енергийни проекти. Утре може това да стане и в България. Мислите, че като членуваме в ЕС и НАТО не мо­же да стане ли? Ще стане и аз предупреждавам от месеци на­сам. Всяко противопоставяне, което наблюдаваме в момента на верски, етнически и прочее основи, е продиктувано отвън. У нас по същия начин се гот­ви подобен конфликт, с който да бъде оправдано трайното присъствие на чужди войски в България – „миротворците”.

Сидеров изрази готовност, ако българският парламент реши да излезе с позиция за случващото се в Македония, парламентарна група на АТАКА да участва в работната група за документа.

В заключение Сидеров обяс­ни, че трябва да се каже ясно кой запалва конфликтите на Балканите и в Европа, кой води антиевропейска политика, пре­кратявайки енергийните проек­ти, полезни за редица европей­ски държави,

кой разбива икономиката на Европа чрез измислени санкции,

кой продължава да работи срещу европейския интерес и да сблъсква държавите в тази най-стара част на света. „Кой е той? Този актуален, сакрален въпрос оставам на вас да раз­съждавате”, заключи Сидеров.