|

Лукарски продава на безценица единствения завод за калашници

 

Дори депутат от ГЕРБ се възмути от замисления пладнешки обир

Само седмица след повторните взривове в държавното ВМЗ – Сопот, които разтърсиха Подбалкана, Аген­цията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) обяви за продажба 100% от капитала на друго военно държавно дружество – „НИТИ“ ЕАД, Казанлък.

Предприятието е единственото в страната ни, специалицирано в произ­водството на бойни и ловни автомати „Калашников”, на боеприпаси и на уни­калните радиосмутители „Стършел” за 122 мм и 152 мм гаубици. Принципал на завода е министърът на икономиката Божидар Лукарски.

Минималната конкурсна цена за продажбата на 690 392 броя акции е 3,6 млн. лева, а депозитът за участие – 360 000 лв. Срокът за подаване на обвърз­ващи оферти е 17.00 часа на 27 юли 2015 г.

От АПСК уточняват, че няма да се допускат компании с офшорна регис­трация, консорциуми, които са спе­циално създадени, фирми в ликвида­ция, обявени в несъстоятелност или в производство, осъдени за банкрут или участници, които създават дружество специално за сключване на договора за приватизация.

Освен с производство на оръжие. Научноизследователският технически институт (НИТИ) в Казанлък е създаден през 1962 г. с цел разработки на воен­ни изделия. Държавната компания се занимава и с проектиране на промиш­лени сгради, предназначени за военно и специално производство, обществени и жилищни сгради и нестандартно обо­рудване.

Преди близо 7 години Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол направи опит да продаде друже­ството при начална цена на търга от над 6 млн. лв., но въпреки първоначалния заявен интерес до сделка не се стигна.

От замисления пладнешки обир с предлаганото за приватизация пече­лившо предприятие се възмути дори депутатът от ГЕРБ и бивш шеф на во­енния завод НИТИ, Валентин Радев. Според него изненадата идва в обя­вяването му за продажба сега, когато е печелившо, и за два пъти по-ниска сума, коментира той. Радев каза, пред Дарик, че е изненадан от развоя на събитията. „Мислех, че това е някак­ва шега, защото чувахме преди ня­колко седмици, че може би НИТИ ще бъде продавано, но не разбирам защо, след като НИТИ върви много добре в последните години, няма никакви задължения“, коментира той. Депута­тът добави, че НИТИ-Казанлък има собственост и на полигона Змейово. Това е единственият полигон в Бълга­рия, където се изпитват нови изделия не само на Българската армия, а и на търговските фирми. Този, който ще го купи, ще придобие и тази собственост. Там има няколко лаборатории, стрелко­ви полигон, дълъг петдесет метра, яма за взривяване на боеприпаси, складове, уточни той.