|

Магдалена Ташева: НЕ ЛЪЖЕТЕ НАРОДА, ЧЕ АМЕРИКА СЕ Е ЗАГРИЖИЛА ЗА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС

 

България има 25 г. опит от присъединяването си към т. нар. свободен пазар на ЕС, в резултат на което 3000 български предприятия бяха ликвидирани, заяви Ташева

Факт е, че в текста, който се обсъжда, е включено, че чуждата корпорация има пра­во да съди държавата и във всички случаи на размирици, въстания, граждански войни и дру­ги форми на нарушаване на обществения ред, като примерно стачки. Това заяви депутатка­та от АТАКА Магдалена Ташева по време на т. нар. дискусия за „Ново начало на Трансатлан­тическото търговско и инвестиционно парт­ньорство”.

„От уважение към българския народ прес­танете да го лъжете, че Америка се е загрижила за оборота на малките и средни предприятия в България, каквото чухме. Обещавате рай за мал­ките и средни предпри­ятия, за бакалина или за този, който произвежда игли и копчета. Какви други предприятия има в България? Те щели да изнасят на американския пазар. Всеки, който се е опитал да изнесе един буркан български грах в Америка, знае с какви изисквания и с какви ба­риери е защитен този пазар”, възмути се на­ционалистката.

„Колкото до сво­бодната търговия, България има четвърт­вековен опит от при­съединяването си към т. нар. свободен пазар на Европейския съюз, в резултат на което 3000 български предприятия бяха ликвидирани, а 2 млн. българи напуснаха родината си, за да тър­сят препитание някъде по света”, заключи Та­шева.