|

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АТАКА: БЪЛГАРИЯ ПРИЗНА АРМЕНСКИЯ ГЕНОЦИД В ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ

 

ГЕРБ, БСП, ПФ, АБВ, РБ, БДЦ замениха „геноцид” с „масово изтребление” по заръка на Борисов

Полина Найденова

АТАКА в продължение на 10 години води борба за признаването на арменския геноцид и внася проекторешението над 8 пъти в НС

Със 157 гласа „за”, 36 „против” и без въздържали се Народното събрание прие проекторешението на АТАКА за признаване на арменския геноцид в Османската империя и обяви 24 април за Ден на възпоминание на неговите милион и половина жертви. Това стана миналия петък, когато се навършиха 100 години от кървавите зверства. След като точката остана в дневния ред, въпреки усилията на реформаторите тя да не бъде гледана, ДПС напусна залата под одобрителните погледи на представители на турското посолство, които наблюдаваха дебатите от балкона на НС. Въпреки настояването на националистите, мнозинството не прие дискусията да се предава пряко по БНТ и БНР в опит да изземе инициативата на АТАКА за проекторешението, депутатката от ГЕРБ Цвета Караянчева предложи да бъдат променени части от текстовете, като думата геноцид се замени с масово изтребление и масово избиване. В отговор на това предложение депутатката от АТАКА Магдалена Ташева отсече: „Да напомня на г-жа Караянчева, че това, което тя нарича масово избиване или масово изтребление е послужило преди 70 години за дефиниция на понятието геноцид. В Османската империя е извършен геноцид над арменци, асирийци, малоазийски гърци, българи по един-единствен признак – понеже са християни”. Атакистката припомни на депутатите и специално на гербаджийката за масовите кланета на Хамидие в края на 19-ти век. „И след
като те са послужили за дефиниция на понятието геноцид, ООН казва – това, което е станало с арменците в Османската империя, това е геноцид. Значи ние нямаме право да редактираме ООН. Острието на АТАКА не спести критиките си и към председателя на ДПС, който призова НС да не приема проекта на националистите, за да не се внушат трайно отношенията ни с Турция.
„Колкото до терминологията, много се забавлявам винаги, когато Лютви Местан направи опит да вкара парламента в някаква казоистика, за да отложи или да предотврати приемането на закон, който не е изгоден на югоизточната ни съседка.
Искам да му кажа, че много парламенти приеха и заклеймиха със свой акт геноцида над християните в Османската империя и този акт се нарича резолюция. Резолюция в превод означава решения”, завърши аргументирано Ташева. Депутатът от БСП Валери Жаблянов каза, че партията му ще подкрепи проекторешението на АТАКА. В последните 10 години много неща са се променили и това налага промяна на
позицията ни, заяви той след като Десислав Чуколов в началото на дебатите му напомни, че БСП няколко пъти отхвърля решението на АТАКА за признаване на
арменския геноцид. В крайна сметка социалистите се извъртяха отново и
подкрепиха редакционната поправка на ГЕРБ – да се замени думата „геноцид” с „масово изтребление”. Това бе подкрепено и от Патриотичния фронт, РБ,
БДЦ и АБВ. Това предизвика острата реакция на АТАКА. „Знаем, че Бойко Борисов е казал в кулоарите на НС „масово изтребление”, не „геноцид”. Знаем, че се опитвате да омекотите реакциите от турската държава, но това отново показва, че се съобразяваме с Турция. Нека да се съобразяваме с България”, заяви Десислав Чуколов. Въпреки че целият свят признава „геноцид”, то българските избраници от ГЕРБ, ПФ, РБ, БСП, БДЦ, АБВ замениха думата с „масово изтребление”.
След като гласуваха редакционните поправки в проекторешението на АТАКА, народните представители почетоха жертвите с едноминутно мълчание, а
депутатите от ДПС демонстративно повторно напуснаха пленарната зала, като по този начин потвърдиха, че одобряват зверските кланета на арменци преди 100 години. В началото на дебатите зам.-председателят на АТАКА Десислав Чуколов, който е сред вносителите на проекторешението заяви: „Масовото избиване на арменци в Османската империя през 1915-1922 г. се обсъжда от световната общественост на всички равнища още в хода на самата Първа световна война и до днес. Проблемът придоби особена актуалност след Втората световна война, когато с документи бяха формулирани означенията “престъпления срещу човечеството” и “геноцид”. Общата философия на моралната и правната рамка на въпросните титули е да бъдат обявени извън международните, респективно законите на отделни държави, всички действия във военно или мирно време, довели до насилие или смърт за хора, които нямат участие във военните действия, независимо
и вън от всякаква аргументация. Осъдена е мотивацията на повечето от тези престъпления с расови, етнически и културни различия, която се отнася най-вече за престъпления, означени като геноцид, с други, думи целенасочено е физическото изтребване на определени общества заради тяхната другост, формулирана с общи
оценки за мястото и ролята им при определена ситуация”. Чуколов изтъкна, че
признанието на този геноцид е борба на АТАКА от самото й създаване. Той припомни, че още на 17 януари през 2006 г., когато депутатите от АТАКА са внесли
проекторешението в пленарна зала в 40-то НС, тогава Лютви Местан и депутатите от ДПС не са могли да повярват, че документът е влязъл за разглеждане и българският парламент ще се произнесе. „Тогава използваха процедурни хватки, за да се изчерпа времето и да не се приеме решението”, заяви от трибуната депутатът.
Заместникът на Волен Сидеров подчерта, че през годините и Европарламентът е имал решение за признаване на армен­ския геноцид. „Редица държави в Европа – Франция, Русия, Ав­стрия, признават този геноцид. Не може да бягаме от истината. Нямаме право да го направим”, категоричен бе националистът.

По време на изказването си той напомни, че в столицата на Армения Ереван се провеждат мемориални тържества, които отбелязват тази тъжна годишнина и лично Волен Си­деров присъства на международ­ния форум, къде­то са представители от над 60 държави. (Виж карето).

Депутатите от ДПС демонстративно напуснаха пленарната зала по време на едноминутното мълчание в памет на 1,5 млн. жертви

„Световното обществено мне­ние в тази посока е да бъде при­знат геноцидът. Истината не мо­же да бъде крита. Затова моят призив е да подкрепим решение­то и да покажем, че сме българ­ски парламент, не се поддаваме на натиск на чужди посолства, каквито имаше през тези 10 го­дини. Нека просто да бъдем бъл­гари и да гласуваме солидарно с нашите братя арменци”, призова атакистът.

В дебатите се включи и другият вносител на проек­торешението от АТАКА проф. Станислав Станилов. От парла­ментарната трибуна той показа подписка на 100 български ин­телектуалци, учени, писатели, художници и музиканти, които се обръщат към НС с призив да бъ­де приета такава декларация за ос­ъждане на геноци­да над арменците. (Виж карето).

„Нашите опоненти във всички тези дебати непрекъснато са из­тъквали несигурността на исто­рическите изводи и липсата на достатъчно доказателства на това. Ние твърдим обратното, че историческите документи са валидни, че те са твърде мно­гобройни, източниците са из­ключително достоверни и ние в тези декларации не обсъждаме историята, ние обсъждаме мо­рала и международното право, правото хората да живеят сво­бодно и да не бъдат избивани без причина. Ние отбелязваме, че при този геноцид над арме­нците по времето на Първата световна война е бил извършен геноцид на почти всички хрис­тияни в Османската империя”, подчерта археологът.

Той разясни пред депутати­те, че последното християнско население в Истанбул е било прогонено с насилие през 1953 г. Това са 20 000 арменци и гърци и това е описано от Охран Памук в неговата книга „Истанбул”.

Проф. Станилов заяви, че АТАКА предлага проектореше­нието с ясното съзнание, че то е пробългарско и е продължение на процес, който още не е при­ключил. „Този процес се нарича българска национална револю­ция. Българите, които познават добре историята и същността на българското битие, знаят, че ние от АТАКА сме прави и затова с упорство поставяме този въ­прос”, продължи депутатът.

По думите му, ако правител­ството на Турция приеме такава декларация, ще завърши осъ­временяването и европеизиране­то на Турция и превръщането на турското общество в едно циви­лизовано европейско общество. „Докато подобна декларация там не се приеме, всичко остава в далечната Азия”, смята той.

Станилов припомни, че и

ЕП е приел такава декларация

с мнозинството на всички пар­тии, което означава, че е над­партиен и носи хуманен харак­тер. „С този аргумент от АТАКА ви призоваваме да докажете, че българите са европейци, циви­лизовани хора, хуманисти и за­това приемат тази декларация”, завърши от своя страна профе­сорът от АТАКА.

 

СИДЕРОВ ПРЕД МЕЖДУНАРОДНИЯ ФОРУМ В ЕРЕВАН: ТУРСКОТО ПОСОЛСТВО НАЛАГА ОГРОМЕН НАТИСК НА БЪЛГАРСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Историята не трябва да се преправя и редактира, а да се помни и изучава в истинския й вид, заяви Волен Сидеров на международния форум в Армения

„Против престъплението геноцид” бе темата на международната конференция в Ереван, посветена на 100-годишнината от геноцида над арменския народ.

От 22 до 24 април 2015 г. лидерът на АТАКА Волен Сидеров участва в двудневната международна обществено политическа кон­ференция. Българското държавно ръководство не изпрати свои представители. За чества­нията в Ереван отиде обаче руският президент Владимир Путин наред с още 60 държавни делегации. Международният форум бе открит от президента на Армения Серж Саркисян. В своето изказване той подчерта, че организато­рите на геноцида срещу арменския народ не са успели да достигнат целите си.

На форума в Армения Сидеров заяви, че ръ­ководи партия АТАКА, която от 10 години в българския парламент се бори за признаването на арменския геноцид, но се сблъсква със стена. „8 пъти ние предложихме да се признае арменският геноцид в българския парламент”, заяви Сидеров и изброи кога парламентарната група на АТАКА е вкарвала през годините това предложение.

„Отхвърлени са всичките”, информира представителите на над 60 държави на форума Сидеров.

„Разбрах, че има огромен натиск от страна на турското посолство – да не се приема решението за арменския геноцид. Определям това като груба намеса във вътрешните работи на България от страна на Турция. И това продължава до ден-днешен. Но българският народ, уважаеми колеги, не споделя поведението на правителството и парламентаристите, които зачеркват собствената си история. Аз съм потомък на българи от Източна Тракия, а там през 1913 г. убиха и прогониха повече от четвърт милион българи. И моите баба и дядо ми разказваха за ужасите на онези дни. Но Турция не иска да слуша за това”, подчерта Сидеров.

„Скъпи приятели, позволете ми от името на българския народ, който прие бежанците арменци в началото на миналия век, а големият български поет Пейо Яворов възпя тяхната трагична съдба в стихо­творението „Арменци”, което учихме в учебниците, да ви поднеса неговата почит, признание и преклонение пред арменците – жертва на геноцида в Османската империя”, заяви Сидеров в навечерието на 100-годишнината от тези трагични събития. По думите му историята не трябва да се преправя и редактира, а да се помни и изучава в истинския й вид, за да не се повтарят нейните кървави страници.

Международната конференция е посветена не само на геноцида на арменците, но и на борбата с всичкия геноцид по света. През първия ден на конференцията бяха засегнати политическо-правните аспекти на изучаването на престъпленията на геноцида.

Припомняме, че партия АТАКА е единствена­та българска политическа формация, която осем пъти е предлагала в Народното събрание да бъде признат геноцидът срещу арменския народ. За участие в конференцията в Ереван пристигнаха многобройни гости. В работата й участват повече от 500 души от цял свят – политически, обществени, религиозни дейци, журналисти, редактори от централни медии.

 

Без наш държавен представител на траурните церемонии в Ереван

Волен Сидеров разговаря с руския външен министър Сергей Лавров в Армения

 Лидерът на АТАКА Волен Сидеров изрази възмущението си, че България няма пред­ставители на държавно ниво на форума в Ереван „Срещу престъ­плението геноцид” по повод 100-годишнината от кървавите събития, когато са избити ми­лион и половина души. „Нямаше президент, премиер, нито външен министър от българска страна”, заяви Сидеров, който беше делегат на международната конференция в Армения.

Сидеров взе участие и в траурната церемо­ния на мемориалния комплекс на жертвите на геноцида от 1915 г. „Цицернакабер” в Ереван. На церемо­нията присъстваха президентите на Русия и Франция Владимир Путин и Франсоа Оланд, чуждестранни ръково­дители и представители, както и хиляди гражда­ни. Лидерът на АТАКА разговаря лично с ру­ския външен министър Сергей Лавров, който също бе на възпомена­телните мероприятията в Армения.

 

ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ ПОДКРЕПИХА АТАКА

100 УЧЕНИ ПОИСКАХА ПАРЛАМЕНТЪТ ДА ПРИЗНАЕ ЗВЕРСТВАТА
НАД АРМЕНЦИТЕ

Да не се случват повече такива зверства като кланетата на 1,5 млн. арменци, призоваха сто културни дейци

Сто български интелектуалци настояха Народното събрание  да излезе с декларация, с която признава арменския геноцид и гоненията на тракийските бежанци. Те са изпратили декларация до парламента, президента и премиера.

Интелектуалците поискаха също така Турция да признае издевателствата на Османската империя над арменците и гоненията на тракийците от Одринска Тракия.

„Държавните мъже на България да излязат от летаргията, уплахата и конформизма”, настоя Иван Гранитски.

Според академик Константин Косев това е своеобразен поглед към бъдещето. „Такива зверства, извършвани в миналото, повече да не се случват. Длъжни сме да издигнем нашия глас на протест, повече това да не се случва”, настоя той.

Групата интелектуалци са недоволни от „оглушителното мълчание” по тази тема от страна на българския парламент.

 

ПУТИН ЗА ГЕНОЦИДА: НЕ МОЖЕ ДА ИМА ОПРАВДАНИЕ ЗА МАСОВОТО УБИЙСТВО НА ХОРА

Путин се срещна с президента на Армения Серж Саргасян в Ереван

На церемонията в памет на жертвите на геноцида над арменците руският президент Владимир Путин подчерта, че световната общност трябва да направи всичко, за да не се повторят никога трагичните събития от миналото, за да могат всички народи да живеят в мир и съгласие без да изпитват ужасите, до които води разпалването на религиозна вражда и агресивен национализъм, ксенофобия.

„Масовото убийство на хора няма и не може да има оправдание. Русия е участник и инициатор на редица международно правни актове, които полагат основата на съвременното международно наказателно право, в т.ч. и конвенцията за предотвратяване на престъпленията на геноцида”, каза Путин.

 

Турция демонстративно се намеси във вътрешните ни работи!

Привикаха посланика ни в Анкара, заради арменския геноцид

Ден  след приемането на проекта за решение на АТАКА, с която българският парламент признава геноцида над арменците от редовната турска армия в рамките на Османската империя, посланикът на България в Анкара е бил привикан, за да дава обяснение. Припомняме, че управляващите неоосманисти в Турция, начело с Реджеб Ердоган и Ахмет Давутоглу, не признават зверствата над арменския народ в периода 1915-1922 г. Именно това е била и причината за срещата между турците и българския посланик Красимир Тулечки. В отговор Тулечки разясни характера и смисъла на проекторешението прието с голямо мнозинство от Народното събрание, както и факта, че тя не е насочена срещу съвременната турска държава. С този акт от турска страна за пореден път  се потвърди, че Турция се опитва да влияе по всякакъв начин на вътрешните работи на независимата българска държава.

 

И БУНДЕСТАГЪТ ПРИЗНА ЗВЕРСТВАТА

Трупове на избити арменци

Резолюция, с която признава извършването на геноцид над арменците в Османската империя, прие германският парламент в петък, предаде „Ройтерс”. Гласуването бележи значително промяна в позицията на Германия по въпроса, отбелязва агенцията. Всички групи в Бундестага подкрепиха резолюцията, одобрена на специално заседание на долната камара на германския парламент по повод 100-годишнината от арменския геноцид. „Онова, което се е случило в разгара на Първата световна война в Османската империя пред очите на света, е било геноцид”, каза в началото на дебатите председателят му Норберт Ламерт. Германският президент Йоахим Гаук също използва този термин в реч в четвъртък.

По-рано тази седмица австрийският парламент прие аналогична резолюция, признаваща геноцида.

 

ВАТИКАНА ОПРЕДЕЛИ КЛАНЕТАТА ЗА ГЕНОЦИД

Папа Франциск

Папа Франциск почете 100-годишнината от арменските кланета, като ги нарече „първия геноцид на 20-ти век” – изявление, което силно разгневи Турция. Това се случи в началото на богослужение по арменски католически обред в базиликата „Свети Петър” по повод годишнината в съслужие с арменския патриарх Нерсес Бедрос Тармуни и в присъствието на президента на Армения Сердж Саркисян на 12 април.

Франциск, който има тесни връзки с арменската общност още от Аржентина, изтъкна, че е негов дълг да почете паметта на

безсмислено избитите

невинни мъже, жени, деца, свещеници и епископи.

„Да се прикрива или отрича злото е като да оставиш раната да кърви и да не я превържеш”, заяви по време на службата папа Франциск.

„През миналия век нашето човешко семейство преживя три големи трагедии. Първата, която се смята за

първия геноцид на 20-и век

засегна арменския народ, както и католически и православни сирийци, асирийци, халдейци и гърци”, каза Светият отец.

Франциск не е първият папа, нарекъл кланетата геноцид. В богослужението той цитира декларация, подписана от папа Свети Йоан Павел Втори и арменския църковен водач Карекин Втори, в която арменските кланета са наречени първия геноцид на 20-и век.