|

ПРОЕКТОРЕШЕНИЯ И ДЕКЛАРАЦИИ НА АТАКА 2005-2015

 

Продължение от миналия брой

 

 217. 06.02.2013 Проект за декларация, осъждаща дискриминационните изказвания на британски политици спрямо български граждани във Великобритания
218. 13.02.2013 Проект за решение за възлагане в едномесечен срок Правителството на Република България да осъществи необходимите действия за отнемане на лицензите на електроразпределителните дружества – ЧЕЗ, ЕВН и ЕНЕРГО-ПРО, прекратяване на приватизационните договори с тях и връщане на имуществото им в активите на държавата
219. 06.03.2013 Проект за декларация на Четиридесет и първото Народно събрание на Република България във връзка с геноцида над българския народ през годините на турското робство, последвалите събития от Освобождението на България от турско робство до 1913 г. и обявяване на 17-ти май за Ден на геноцида над българите по време на Османската империя
220. 21.05.2013 Решение за приемане на процедурни правила за избиране на председател на Четиридесет и второто Народно събрание
221. 21.05.2013 Решение за приемане на процедурни правила за избиране на заместник-председатели на Четиридесет и второто Народно събрание
222. 21.05.2013 Решение за избиране на временни секретари на Четиридесет и второто Народно събрание
223. 21.05.2013 Решение по прилагането на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
224. 21.05.2013 Проект за решение за избиране на Временна комисия за изработване на проект за Правилник за организацията и дейността на Народното събрание
225. 22.05.2013 Проект за решение за налагане на мораториум за увеличаване на цените на електро- и топлоенергията
226. 06.06.2013 Решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствие при финансовото управление на Министерството на вътрешните работи за периода от 01 януари 2010 г. до 31 май 2013 г.
228. 17.07.2013 Проект за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
229. 31.07.2013 Проект за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
230. 31.07.2013 Проект за решение за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г.
231. 30.08.2013 Проект за решение за обявяване на неутралитет, неизпращане на български военни контингенти и формирования, забрана за предоставяне на територии, военни бази и/или цивилни съоръжения във връзка с евентуален военен конфликт в Близкия изток
232. 05.09.2013 Проект за решение за попълване състава на Комисията па правата на човека и жалбите на гражданите
233. 18.09.2013 Решение за налагане на мораториум върху придобиването на право на собственост върху земя на територията на Република България от страна на чужденци и чуждестранни юридически лица до 1 януари 2020 г.
234. 20.09.2013 Проект за решение за недопускане на имигранти от Близкия изток и Северна Африка, включително и бежанци от Сирийската арабска република на територията на Република България
235. 27.09.2013 Решение за приемане на Доклад за работата на временната анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства при ползването на правителствения „Авиоотряд 28″ и въздухоплавателни средства на Министерството на отбраната в случаите на ползване не за цели на въоръжените сили за периода август 2009 – март 2013 г., включително да провери кога, по какви дестинации (в страната и в чужбина), с каква цел, в какъв състав, с какъв разход на финансови средства са били ползвани въздухоплавателните средства на авиоотряда и Министерството на отбраната
236. 17.10.2013 Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствие при финансовото управление на Агенция „Пътна инфраструктура“ за периода от 01.07.2009 г. до 30.09.2013 г.
237. 29.10.2013 Решение за изменение и допълнение на Решение за създаване на временна анкетна комисия за проучване на обстоятелствата по оповестените факти и данни за нарушенията, извършени в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (обн., ДВ, бр. 79 от 2013 г.) и за удължаване срока на действие на временната анкетна комисия
238. 31.10.2013 Проект за решение за предприемане на мерки по отношение на нарушителите на държавната граница, както и изграждането на защитни съоръжения по протежение на държавната граница с Република Турция
239. 20.11.2013 Проект за решение за преобразуване на електроразпределителните предприятия в дружества с преобладаващо държавно участие
240. 20.11.2013 Проект за решение за възстановяване на дейността и производството на Завода за непрекъснато леене на стомана на МК „Кремиковци“
241. 20.11.2013 Проект за решение за продължаване на строителството на АЕЦ „Белене“
242. 15.01.2014 Проект за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
243. 15.01.2014 Проект за решение за осъждане на изявлението на министър-председателя на Република Турция Реджеп Тайип Ердоган от 08.12.2013 г., както и за иницииране на среща на ниво външни министри на засегнатите балкански страни
244. 21.01.2014 Проект за декларация за утвърждаване на парламентаризма
245. 28.01.2014 Проект за решение за въвеждането в експлоатация на 3 и 4 блок на АЕЦ „Козлодуй“
246. 17.02.2014 Проект за декларация за остро осъждане на изказванията на Хюсеин Хафъзов на 14.02.2014 г. по повод обсъждането на чл. 181 от проекта за нов Изборен кодекс
247. 20.02.2014 Проект за решение за осъждане на геноцида над българите в Османската империя /1396-1913/
248. 20.02.2014 Проект за решение за възлагане в едномесечен срок правителството на Република България да осъществи необходимите действия за отнемане на лицензите на електроразпределителните дружества – ЧЕЗ, ЕВН и ЕНЕРГО-ПРО, прекратяване на приватизационните договори с тях и връщане на имуществото им в активите на държавата
249. 20.02.2014 Проект за решение за уреждане на дълга на Република Турция към тракийските и малоазийските българи
250. 20.02.2014 Проект за решение за отмяна на Декларацията на 41-то Народно събрание за осъждане на възродителния процес като опит за асимилация на българските мюсюлмани
251. 20.02.2014 Проект за решение за прекратяване на действащите концесионни договори за добив на злато, ценни и редки метали
252. 04.03.2014 Проект за декларация за позицията на Република България към събитията в Украйна
253. 17.03.2014 Проект за решение за признаване на проведения на 16 март 2014 г. референдум в Крим и резултатите от него
254. 17.03.2014 Проект за решение против налагането на санкции от страна на ЕС по отношение на Руската федерация, както и неучастието на Република България в прилагането им
255. 02.04.2014 Проект за решение за отмяна на практиката за въвеждане на лятно часово време в Република България
256. 03.04.2014 Решение за промяна състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения
257. 03.04.2014 Решение за промяна в състава на Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения
258. 30.04.2014 Решение за създаване на временна анкетна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства, свързани с дейността на фирмите лицензианти на ДКЕВР за разпределение и снабдяване с електроенергия, а също и дружества концесионери за добив на природни богатства, довела до ощетяване на българските граждани и българската държава, както и нерегламентираните им контакти с представители на държавата и свързани с политически партии лица
259. 27.10.2014 Решение за приемане на процедурни правила за избиране на председател на Четиридесет и третото Народно събрание
260. 27.10.2014 Решение за приемане на процедурни правила за избиране на заместник-председатели на Четиридесет и третото Народно събрание
261. 27.10.2014 Решение по прилагането на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (обн., ДВ, бр. 53 от 2013 г., изм. и доп., бр. 62 и бр. 97 от 2013 г.)
262. 27.10.2014 Решение за избиране на временни секретари на Четиридесет и третото Народно събрание
263. 27.10.2014 Проект за решение за признаване геноцида над арменците в Османската империя 1915-1922 година
264. 27.10.2014 Проект за решение за осъждане на геноцида над българите в Османската империя /1396-1913/
265. 27.10.2014 Проект за решение за продължаване на строителството на АЕЦ „Белене“
266. 27.10.2014 Проект за решение за налагане на мораториум за увеличаване на цените на електро- и топлоенергията
267. 27.10.2014 Проект за решение за обявяване на неутралитет, неизпращане на български военни контингенти и формирования, забрана за предоставяне на територии, военни бази и/или цивилни съоръжения във връзка с евентуален военен конфликт в Близкия изток
268. 27.10.2014 Проект за решение за въвеждането в експлоатация на 3 и 4 блок на АЕЦ „Козлодуй“
269. 27.10.2014 Проект за решение за уреждане на дълга на Република Турция към тракийските и малоазийските българи
270. 27.10.2014 Проект за решение за налагане на мораториум върху строежа на джамии в Република България
271. 27.10.2014 Проект за решение за отмяна на Декларацията на 41-вото Народно събрание за осъждане на възродителния процес като опит за асимилация на българските мюсюлмани
272. 27.10.2014 Проект за решение за прекратяване на действащите концесионни договори за добив на злато, ценни и редки метали
273. 27.10.2014 Проект за решение за преобразуване на електроразпределителните предприятия в дружества с преобладаващо държавно участие
274. 27.10.2014 Проект за решение за признаване на проведения на 16 март 2014 г. референдум в Крим и резултатите от него
275. 27.10.2014 Проект за решение за отмяна на практиката за въвеждане на лятно часово време в Република България
276. 27.10.2014 Проект за решение за прекратяване договорите за отдаване под наем, концесия или аренда на държавни и общински, естествени и изкуствени водоеми
277. 27.10.2014 Проект за решение против налагането на санкции от страна на Европейския съюз по отношение на Руската федерация, както и да заяви неучастието на Република България в прилагането им
278. 27.10.2014 Проект за решение за възстановяване на дейността и производството при МК „Кремиковци“
279. 27.10.2014 Проект за решение за недопускане на имигранти от Близкия изток и Северна Африка, включително и бежанци от Сирийската арабска република на територията на Република България
280. 27.10.2014 Проект за решение за разваляне на договора със САЩ относно американските военни бази на българска територия
281. 27.10.2014 Проект за решение за възлагане в едномесечен срок правителството на Република България да осъществи всички необходими действия за отнемане на лицензите на електроразпределителните дружества – ЧЕЗ, ЕВН и ЕНЕРГО-ПРО, прекратяване на приватизационните договори с тях и връщане на имуществото им в активите на държавата
282. 04.11.2014 Проект за решение за налагане на регулация върху увеличаване на цените на електро- и топлоенергията
283. 04.11.2014 Проект за декларация за признаване резултатите от изборите за парламент и президент в Донецката Народна република и Луганската Народна република, проведени на 02.11.2014 г.
284. 04.12.2014 Решение за промяна в ръководството на Комисията по външна политика
285. 17.12.2014 Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
286. 17.12.2014 Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива
287. 17.12.2014 Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
288. 17.12.2014 Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО
289. 17.12.2014 Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония
290. 17.12.2014 Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея по православие
291. 17.12.2014 Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз
292. 17.12.2014 Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа
293. 17.12.2014 Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа
294. 17.12.2014 Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на черноморското икономическо сътрудничество
295. 28.01.2015 Проект за решение за недопускане разполагането на военни формирования на НАТО на територията на Република България
296. 17.02.2015 Проект за решение във връзка разисквания по питане № 554-05-8/21.01.2015, внесено от народните представители Мая Манолова и Дора Янкова до министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова относно политиката на МРРБ за санирането на жилищни сгради
297. 24.02.2015 Проект за решение за налагане на мораториум върху износа на необработена дървесина
298. 27.02.2015 Решение за създаване на временна анкетна комисия за проверка на фактите и обстоятелствата, свързани с действията на държавни органи и институции, които е следвало да упражнят контрол и противодействат на източването на Корпоративна търговска банка в периода 2009 – 2014 г.
299. 19.03.2015 Проект за решение за прекратяване на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за сътрудничество в областта на отбраната
300. 24.03.2015 Проект за решение за премахване на визовия режим за краткосрочно пребиваване (до 90 дни) в Република България за гражданите на Руската федерация
301. 08.04.2015 Проект за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание