|

15 000 диабетици остават без евтини лекарства

 

Има опасност две лекарства за диабетици да бъдат извадени от реим­бурсния списък. За това алармира пред News.bg Марияна Александрова, пред­седател на Национал­ното сдружение „Диабет, предиабет и метаболитен синд­ром”. Става въпрос за медикаменти, съдържащи алфали­поева киселина. Те са необходими за ле­чението на диабетна невропатия.

Ако лекарствата бъдат извадени от позитивния списък, това ще засегне близо 15 000 диа­бетици, предупреди Александрова. Двата медикамента са в реимбурсния списък от близо 20 години, когато е започнал вносът им у нас, и досега проблем с тях не е имало.

В началото на април тази година производителите са получили писмо от директора на Нацио­налния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти към МЗ, в което се посочва, че стартира процедура за изваждането им от реимбурсния списък. Решението за премахването или оставянето за ле­карствата в списъка трябва да бъде взето в 30-дневен срок.

Пациентските ор­ганизации настояват двете лекарства да останат в позитивния списък, тъй като са единствените за ле­чение на началните стадии на диабетната невропатия. Стадиите на заболяването са пет, обясни Марияна Александрова. Първият и вторият стадий протичат без болка или слаба болка. Третият и четвъртият стадий протичат с рани, язви, болки. При петия се стига до ам­путации. Именно за да се намали броят на ампутациите и да се предотврати раз­виването на болестта до пети стадий, от пациентските орга­низации настояват лекарствата да не се вадят от реимбурс­ния списък.

Към настоящия момент НЗОК плаща част от сумата за двете лекарства с алфалипоева киселина. Те струват между 29 и 31 лева. При едното лекарство Здравната каса покрива 8 лева, а при другото 9 лева.

Притесненията на пациентите са, че когато дадено лекарство бива изва­дено от позитивния списък, лекарите спират да го предпис­ват. Пациентите се нуждаят от тези ме­дикаменти, тъй като лепенките за лечение на диабетни рани, които се използват в по-напредналите стадии, струват в пъти повече – около 80 лева, обясни Алек­сандрова.