|

АТАКА: БЪЛГАРИЯ ДА НЕ СТАВА ГАРАНТ НА КРЕДИТОРИТЕ НА АТИНА

 

 АТАКА смята, че поръчител­ството на българското прави­телство за поредния, този път 7-милиарден заем за Гърция, действа в полза не на гръцкия народ, а в полза на кредиторите – Тройката МВФ, Европейската централна банка (ЕЦБ) и ЕС. Т.нар спасителни заеми, въз­лизащи вече над 320 милиарда евро, постъпват в сметките на кредиторите и само някаква нищожна част влиза в гръцката държава, но цялата сума се за­писва като дълг на нейния народ – уж с цел да бъде задържана тя в еврозоната, заяви депутатката от групата на националистите Магдалена Ташева.

„България не само, че не бива, но и не може да бъде задължавана да дава каквито и да било гаранции, защото по този начин не спасяваме гръц­ката икономика, а помагаме на наднационалния финансов капитал. Той не е приятел на България. Той не е приятел на гръцкия народ”, заяви Ташева в декларация от името на парла­ментарната група на АТАКА. Тя посочи, че по данни на гръцкото финансово министерство за периода от 2010 до януари 2015 г. на страната по тази схема са били отпуснати 284 млрд. евро. От тях само 8% са стигнали до гръцката държава, а останалите са отишли в банковите сметки на кредиторите. Те вадят едни милиарди от единия си джоб и ги слагат в другия си джоб, но по време на тази кратка „разходка” сумите се стоварват като дълг на сегашните и следващите гръцки поколения, подчерта Ташева.

По думите й тласкането на Гърция надолу по дълговата спирала има една цел – да бъде тя принудена да изплаща напечатаните от ЕЦБ милиарди с реални активи – 12 пристани­ща, сред които Солун, Пирея, Кавала, Александруполис и др., летищата и авиокомпаниите, те­лекомуникационната компания, държавните банки и острови, съхраняващи хилядолетна кул­тура като Родос и Корфу. „Искат да придобият на безценица и държавните железници, и нацио­налната електрическа компания, и цялата инфраструктура на Гър­ция”, уточни Ташева. Затова на 5 юли чрез референдум гръцкият народ каза „Не!” на по-нататъш­ните заеми, напомни Ташева.

Гарантирането на „спасител­ни” заеми за Гърция може да бъде ангажимент единствено на държавите в еврозоната, отсече националистката.