|

БЪЧВАРОВА ДА СИ ПОДАДЕ ОСТАВКАТА

 

Бъчварова допусна хулиганстващи елементи буквално пред вратата на НС да правят каквото си искат, категоричен бе Сидеров

Партия АТАКА на­стоява за оставката на вътрешния ми­нистър Румяна Бъч­варова. Това заяви лидерът на национа­листите Волен Си­деров на брифинг в Народното събрание в петък.

Причината, заради която е редно тя да освободи поста си в силовото министер­ство, е, че допусна да бъде застрашена без­опасността на народ­ните представители. „Бъчварова допусна хулиганстващи еле­менти буквално пред вратата на НС да пра­вят каквото си искат”, посочи Сидеров. Един министър на вътреш­ните работи трябва да може да се справи с реда. Който наруша­ва обществения ред трябва да бъде за­държан и срещу него повдигна­то обвинение”, категоричен бе партийният ли­дер.

„Не видяхме това през последните дни, което означава, че има двойни стан­дарти. Определени групи биват поощря­вани да нарушават обществения ред”, за­ключи Сидеров и при­помни, че в четвъртък, когато депутатите от АТАКА протестираха пред президентство­то срещу награждава­нето на Марси Рийс с орден „Стара плани­на”, бяха помолени да отстъпят зад зоната за сигурност.