|

КОСТАДИН КОСТАДИНОВ, КАНДИДАТ НА АТАКА ЗА КМЕТ НА ВАРНА: МЛАДИТЕ СА МОЙ ПРИОРИТЕТ, ИСКАМ ДА ГИ ЗАДЪРЖА В ГРАДА НИ

 

АКО СПЕЧЕЛИМ ИЗБОРИТЕ, ЩЕ ПОКАЖЕМ, ЧЕ БЪЛГАРСКИЯТ НАЦИОНАЛИЗЪМ ВЕЧЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ РЕАЛЕН УПРАВЛЕНСКИ ФАКТОР

 Полина НАЙДЕНОВА

КОСТАДИН КОСТАДИНОВ е роден на 1 април 1979 г. във Варна. Завършва магистра­тура балканистика през 2002 г. и право през 2011 г. във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. В момента пише дисертация в института по етнология към БАН. Автор е на няколко книги и доку­ментални филми. В момента е общински съветник във Варна, директор на Регионал­ния исторически музей в Добрич и активен пазител на България и българското. Владее английски и руски език. Женен, с две деца

 - Какво ви мотивира да се хвърлите в кметската надпре­вара във Варна?

- Мотивира ме това, че досега Варна, а и цялата страна, я уп­равляват некадърни, мързеливи и некомпетентни хора с елемен­тарния манталитет на класиче­ските национални предатели. За тях няма значение кой им плаща, важното е да им плащат. Днес им плащат от Турция, утре от Съединените щати, в следващия момент от другаде. Варна някога беше морска столица, вече не е, за съжаление. И това, което се случи през последните 4 години е бледа сянка на това, което спо­летя града ни през последните 26 години. Тъй като съм в общинския съвет виждам отблизо как се случват всички тези процеси. 4 години бях в опозиция. Който избере да бъде принципна опозиция има две ал­тернативи – или да бъде счупен, или да бъде купен. Мен нито ме пречупиха, нито ме купиха, в резултат на което останах един­ствената опозиция в Общинския съвет. Въпреки, че посочвам не­прекъснато грешките, да не кажа престъпленията на управлява­щите, нищо не последва. Оттук насетне алтернативата е да се преборваме с този престъпен мо­дел на управление. В противен случай тези престъпници ще ни смачкат и доунищожат. На 36 го­дини съм и смятам, че е крайно време цялата тази сган и паплач да си ходи. И по възможност, ако може, да си ходи в затвора, къде­то й е мястото. Така, че това ми е основният мотив.

- Каква е управленската ви програма и какво е послание­то, което искате да отправите към избирателите?

- Управленската ми програма е отпреди 4 години, някои от нещата, които бях предложил, се осъществиха, като програ­мата „Инвитро“, с която много се гордея. Девизът на кампани­ята ще бъде „Всичко е в нашите ръце“. Искам хората да повярват, че от тях зависи нещо. Нашият най-голям опонент на тези из­бори няма да са престъпната коалиция на ГЕРБ, АБВ, така нареченият Патриотичен фронт (държа много да ме цитирате точно, аз никога не ги наричам Патриотичен фронт, бил съм във ВМРО, много добре ги познавам тези нещастници), а апатията и неверието на хората. През по­следните години им беше набито в главите, че нищо не зависи от тях. Отиват да гласуват твър­ди ядра, купен и клиентелист­ки вот, което означава, че много лесно може да се ма­нипулира и да се нагласи вотът на избирателя. На предните избори във Варна някъде около 74-75% не гласу­ваха. Към тези хора е отправено моето послание. Алтернатива на тези избори има, не се предавам, не се продавам. Мисля, че ще ус­пеем да се преборим.

- Направи ми впечатление, че обръщате силно внимание на младите във Варна, не­прекъснато повдигате темата за младежката безработица. Дори сте направили изследва­не, което показва колко млади са напуснали града ви послед­ните години. И понеже самият вие като кандидат за кмет сте млад, известен историк, поли­тик във Варна, младите ли ще ви бъдат приоритет? Как ще ги задържите?

- Моят приоритет е целият град. Вече не бих се окачествил като толкова млад, макар че ще съм най-младият в надпревара­та. Младите варненци безспор­но са мой приоритет, защото те са бъдещето на Варна. За съжа­ление се оказва, че нашият град, въпреки че е голям, е един от най – големите донори на мла­дежи-емигран­ти. Имаме спад на раждаемост­та с повече от 10%. За по­следните 7 го­дини във Варна раждаемостта е спаднала от 7000 до под 5000. Имаме примери в световната история, в момен­та виждаме как има народи без държави, но държави без наро­ди няма. Така, че сме длъжни да направим всичко необходимо да задържим младите хора в Бъл­гария. Ще ги задържим, като им осигурим работа. Това ще стане като търсим всякакви възможни капитали и идеи, които да бъдат инвестирани конкретно в нашия град, който има големи географ­ски и геополитически предим­ства. Ние сме един от трите го­леми източни порти на ЕС. Намираме се по средата между две­те големи пристанища Констанца и Бургас. Има­ме голямото предимство да имаме две пристанища. Всичко това може да бъде използвано стига, раз­бира се, кметът на Варна да е активен човек, който да ходи, да търси и да привлича инвестито­ри. И тук не говорим за тежка замърсяваща промишленост. Като кажем индустрия, не тряб­ва да си представяме пушещи комини и черна металургия. Го­ворим за инвестиции в областта на производството. Самият аз съм разговарял с такива потен­циални инвеститори от Русия и Китай. Те ми казват буквално следното: „Няма да инвестира­ме и една стотинка във Варна, докато моделът на управление в този град е такъв. Не искаме да зависим от управленски ре­шения на хора, които са зависи­ми от други хора. Не искаме да бъдем изнудвани и превръщани в донори на партийни каси“. Поради тази причина идват у нас „инвеститори“, купуват фа­брика или завод, разкостват го, а след тях остават развалини, в резултат на което страната ни се деиндустриализира и се превър­нахме в държава от третия свят. Това трябва да се прекрати.

- Тъй като сме в разгара на летния сезон, от­разява ли се на варненския биз­нес отливът на руски туристи?

- В момента спадът е огромен. Мога да ви дам информация от бранша, че имаме над 50% спад на руски­те туристи. Малките градчета по Северното Черноморие, като Бяла и Обзор, които разчитат 90% на руски туристи, в момен­та са с 50% празни бази. И тази тенденция тепърва ще се увели­чава, защото една част от тях все пак са направи­ли резервации още от мина­лата година, но за следващата година не се знае дали ще я повторят. При условие, че туризмът опреде­ля между 10 и 12% от брутния вътрешен продукт на страната, а имаме 50% спад на туристи, означава, че ще имаме спад на БВП над 5-6%. Това означава огромни последици за икономи­ката на страната.

- Какво ще е първото нещо, което ще направите в първия час, ако влезете в кметския ка­бинет?

- Ще подпиша заповед за пъ­лен одит на общината за послед­ните 16 години. В нея има много заровени бомби и ако влезе там човек, който не е участвал в схе­мите за разграбването на нашия град, тези бомби ще започнат да гърмят една след друга.

- За каква Варна ще се оп­итате да убедите варненци да гласуват през октомври?

- За чиста, зелена и работеща Варна – такава, каквото беше, когато бях малък. За Варна, в която улиците се мият всяка сутрин. За една Варна, в която Морската градина беше най-ху­бавият парк в България, а не една занемарена гора като сега. За една Варна, в която имаше ра­ботещи предприятия, които оси­гуряваха работа на всички. За една Варна, коя­то имаше кул­турен продукт, който съперни­чеше с този на столицата.

Аз съм директор на регио­налния исторически музей в Добрич, доказал съм се. За 2,5 години успях да вкарам над 4,8 млн. лева по проекти. Сега сме кандидатствали за още 1 млн. лева. Няма да спирам да работя за благото на народа, за Варна и варненци.