|

НАЦИОНАЛИСТИ ПОЧЕТОХА 178 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

 

Стара Загора

Координаторът на АТАКА за Севе­розападна България и депутат в 42-то Народно събрание Адриан Асенов при­съства на двойния празник на град Лев­ски – 70-годишнината от обявяването му за град и 178-та годишнина от рож­дението на Апостола на свободата.

Честването беше белязано с фотоиз­ложба в центъра на града, фолклорни и рок концерти, както и викторина с на­гради. На два етажа в местната библи­отека, кръстена на легендарния актьор Георги Парцалев, бе разположена екс­позиция от картини и макети на тради­ционни възрожденски къщи.

Асенов и областният координатор на АТАКА Веселин Стоев присъстваха на награждаването на млади таланти в сфе­рата на изобразителното изкуство. Два­мата пожелаха на отличените да продъл­жават да развиват талантите си.

След награждаването националисти­те се присъединиха към празненствата на площада. Националистите не про­пуснаха да изслушат хората, които ги информираха за актуалните проблеми на града.

Симпатизанти на АТАКА заявиха на Адриан Асенов, че е време не само на местно ниво, но и на национално да дойдат хора, милеещи за родината и от­говорни към обществото.

Празникът завърши с рок концерт, като специални гости бяха легендарни­ят вокал на Юрая Хийп – Джон Лоутън, и група БТР.

Членове и симпатизанти на АТАКА почетоха годишнината от рождението на Васил Левски още в Стара Загора, Монтана и други български градове.