|

Посланичката на САЩ ни вкара във война и взе орден от Росен

 

Офицерите от НСО скриха леля Марси от АТАКА

Сидеров и депутати от АТАКА блокираха централния вход на президентството, докато президентът Плевлнелиев пак правеше метани на Големия брат

 

Единствено парламентарната група на АТАКА и симпатизан­ти на партията се събраха пред президентството на България, за да защитят честта на орден „Стара планина”. В четвъртък след обяд президентът Росен Плевнелиев беше поканил аме­риканската посланичка Марси Рийс, за да я удостои с най-ви­сокото държавно отличие преди завръщането й в САЩ.

Пред „Дондуков” 2 нацио­налистите издигнаха плакати „Марси, САЩ дължат на Бъл­гария над 2 млрд. долара за US базите у нас. Платете!”, „Мар­си, България не иска война с Русия!”, „Вън US-базите от България!”, „Марси и Уорлик не можаха да унищожат Сиде­ров и АТАКА. Кого ще изпратят от САЩ да опита?”, „България не е колония на САЩ!”, „Бълга­рия не иска американска бойна техника и военни на САЩ!”, „Плевнелиев, с какво Марси Рийс заслужи орден „Стара пла­нина”?” и „Колонизираш Бълга­рия и получаваш орден „Стара планина”!”.

„България не е колония на САЩ, имат да ни плащат за ба­зите. Това искахме да кажем на г-жа Рийс, преди да си замине, да предаде в Държавния депар­тамент”, това заяви Сидеров пред медии, след като парла­ментарната група на АТАКА не беше допусната в сградата на президентството. Той допълни, че като политици са искали да изразят позицията на две тре­ти от българското общество и да заявят, че България не желае враждебни отношения с Русия. АТАКА е против американците да разполагат свои военни бази и бойна техника на наша тери­тория. „Те ограничават нашия глас, това означава, че се стра­хуват”, категоричен бе лидерът на АТАКА.

Плевнелиев за отново обезцени орден „Стара планина” и го връчи на американската му началничка Марси Рийс

 

„С какво Марси Рийс е за­служила този орден? За това, че допринесе да има военна техни­ка тук? Тя е специалист по воен­но дело. Марси Рийс е участник в комитети и международни ко­мисии, които се занимават с во­енни стратегии. Тя беше тук, за да направи България фронтова линия. Затова ли получава ор­ден „Стара планина“, възмути се Сидеров.

Националистът припомни, че за 26-те години, в които упра­вляващите сляпо изпълняват на­режданията на Вашингтон, Бъл­гария е получила само 2 кораба развалена царевица през 90-те години на миналия век. „Полу­чихме ли компенсации за санк­циите срещу Русия? Не – нула. Получихме ли нещо от Щатите за разполагането на военните бази у нас – не”, допълни пар­тийният лидер.

„Олигархията на Щатите е безскрупулна. Тя не се съобра­зява с държави като България. Те се интересуват от тази те­ритория, защото оттук могат да бъдат близо до Русия и да водят своята геополитическа игра, своята Трета световна война”, заключи Сидеров.

На церемонията дойде и наглият френски посланик, който постоянно се меси във вътрешната политика, призова да не се гласува за АТАКА

 

На церемонията на „Дон­дуков” 2 присъстваха и редица други дипломати. Специално за повода американската пос­ланичка беше довела и съпруга си, дочу от неформален разго­вор между дипломатите репор­тер на в. „Атака”. Щом пред­ставителката на Вашингтон видя задаващата се група на АТАКА, тя побърза да се скрие в сградата на президентството, а охраната й от американската Сикрет сървиз грубо избутва­ше депутатите и медиите на националистите. Рийс не по­смя да излезе от парадния вход след церемонията. За да не се срещне със Сидеров и нацио­налистите, тя беше изведена от страничен вход. Гардовете й буквално я натъпкаха в лимузи­ната.

Симпатизанти на АТАКА шумно освиркаха американската посланичка и президента на България

В нарушение на правата на народните представители, Десислав Чуколов, както и останалите депутати от АТАКА не бяха допуснати в сградата на президентството

За пореден път депутатите от АТАКА бяха подложени на брутално полицейско насилие и им бяха нарушени правата като народни представители

НСО изведe наградената Рийс от страничния вход на „Дондуков“ 2

Над 50 полицаи бяха хвърлени срещу 8 депутати от АТАКА, за да бранят американската господарка Рийс