|

ПРОГРАМАТА НА АТАКА РАБОТИ УСПЕШНО ВЪВ ВЕНЕЦУЕЛА

 

 ЗА 15 ГОДИНИ ПУБЛИЧНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СА УВЕЛИЧЕНИ 99 ПЪТИ, ЗАЯВИ ПОСЛАНИЧКАТА НА БОЛИВАРСКАТА РЕПУБЛИКА ОРИЕТА КАПОНИ

 

Във Венецуела са национализирани комуникациите, електричеството и други, печалбите от петролните компании се използват главно за социални политики, в полза на населението, каза още Капони

Програмата на партия АТАКА, из­вестна и като „Планът Сидеров”, работи успешно във Венецуела. Това става ясно от интервю на посланичката на Боливар­ската република у нас Ориета Капони за в. „Стандарт”.

Пенсиите във Венецуела са 700 щат­ски долара, колкото е и минималната работна заплата в страната. Те ежегодно се увеличават. В системата за пенсиони­ране между 1999 г. и 2014 г. публичните инвестиции за социално осигуряване се увеличиха 99 пъти, казва Капони.

Революционното правителство пре­върна Венецуела в страна, свободна от неграмотност. Необработваеми земи от латифундиите бяха раздадени на колек­тиви и кооперативи на селяни, на които държавата отпусна кредити и съвети за възстановяване на земеделска продук­ция.

В момента продължава изграждането на система на общественото здравеопаз­ване. Тя включва първична медицинска помощ във всеки квартал, построявано­то на модерни диагностични центрове, извършване на реформи и оборудване на болници. Така осигурява здравни услуги с най-високо качество и всичко това на­пълно безплатно.

През последните четири години са по­строени и доставени повече от 700 000 жилища на лица с ниски доходи и хора от средната класа. Тази година са пред­видени инвестиции от 64% от национал­ния бюджет за изграждане на социални жилища и за субсидиране на социални програми.

Във Венецуела вече са национализи­рани основните услуги, комуникациите и електричеството, печалбите от петрол­ните компании се използват главно за социални политики в полза на населе­нието.

Тези и още подробности посланик Ка­пони даде преди няколко месеца в първото си телевизионно участие, откакто е у нас. Тя беше гост в авторското предаване на Волен Сидеров „Неделник” по АЛФА ТВ.

Точно за такъв тип социална държава партия АТАКА се бори вече 10 години. Само преди седмица националистите предложиха в парламента минималната пенсия да бъде повишена на 500 лв., но депутатите от 6 партии, включително и БСП, го отхвърлиха.

Неведнъж от партията на Сидеров са настоявали да бъде възстановено без­платното здравеопазване в България, доходите да бъдат повишени, концеси­ите за полезните изкопаеми и всички стратегически отрасли като енергетика, комуникации да бъдат развалени и пра­вителството да поеме контрола над тях. Всичко това и още десетки полезни за народа крачки към социалната, по Кон­ституция, държава са записани и в упра­вленската програма на АТАКА „Планът Сидеров”. Нито едно от тях обаче не е прието от васалните на САЩ, ЕС и Тур­ция депутати в последните 4 български парламента.