|

САМО АТАКА Е ЗА ОТМЯНА НА ЛЯТНОТО ЧАСОВО ВРЕМЕ

 

Членовете на комисия­та по европейски въпроси и контрол на европейските фондове, начело с пред­седателя Слави Бинев от Патриотичния фронт, еди­нодушно отхвърлиха проек­торешението на АТАКА за отмяна лятното часово вре­ме. Това се случи по време на последното заседание на парламентарния орган в сряда. Единствено Миглена Александрова от партията на националистите подкрепи промяната и връщането към астрономическото време.

В мотивите към решение­то е записано, че „два пъти в годината хората биват под­лагани на необходимостта да пренастройват „биологичния си часовник“ предвид адми­нистративното задължение за официалното броене на часовете от денонощието”.

Човешкият организъм е сложна система, която е на­строена по определен начин съобразно с тъмната и свет­лата част от денонощието и когато се наруши обичайният ритъм, са налице сериозни здравословни последици. В последните години, в тази насока, се появиха сериозни научни изследвания и на­блюдения.

„Смяната на часовото време създава чисто битови неудобства, често води до обърквания, недоразумения, особено в деня след смяна­та, а понякога и в следващи­те дни”, заключват от АТАКА.

Никой от комисията не от­чете факта, че тези въпроси бяха дискутирани от депута­ти и експерти на 24 март в Европейския парламент. В ЕС датата на преместване на часовниците е координирана на общо ниво. Председате­лят на правната комисия Павел Свобода (ЕНП, Чехия) тогава заяви, че ще отправи въпрос към Европейската комисия дали планира про­мени в настоящите правила. Ето някои факти по темата.

Експерти изтъкнаха по време на изслушването в ЕП, че реализираните икономии на енергия са сравнително малки, а някои смятат, че смущаването на дневния режим може да предизвика здравословни проблеми.