|

ТОДОРОВ ОТ АТАКА КЪМ МЕТОДИ АНДРЕЕВ ОТ ГЕРБ: ДА ОТИДЕМ НА ДЕТЕКТОР НА ЛЪЖАТА ДА ВИДИМ КОЙ Е АГЕНТ И ЗАЩИТАВА ЧУЖДИ ИНТЕРЕСИ

 

Готов съм на се­кундата да отида на детектор на лъжа­та заедно с Методи Андреев от ГЕРБ и да видим кой на кого е агент и шпионин. Да видим кой преслед­ва чужди национал­ни интереси. И ако Андреев няма какво да крие, нека приеме предизвикателството. Това призова народ­ният представител от АТАКА Илиян Тодоров по повод изказването на депутата Андреев, който в студиото на бТВ каза, че партия­та на Сидеров, БСП, ДПС и АБВ са орга­низирана престъпна политическа група, тъй като отказали да приемат промените в Конституцията.

Нека да направим пълна проверка на моето имущество и финансови средства, и това на депутати­те, кметовете и об­щинските съветни­ци от ГЕРБ. И какво притежават същите и техните роднини – съпруги, деца. Как са го придобили? Кой е милионерът? Аз или те? Как станаха ми­лионери и защо не търкат наровете в за­творите? Да видим кой закриля организи­раната престъпност и кой всъщност е неин организатор, скочи националистът срещу гербаджията.

По думите му за се­гашното беззаконие и кражби в България са виновни единствено и само ГЕРБ и техните патерици в парламен­та. Според него те уп­равляват държавата, съответно борбата с организираната прес­тъпност и корупцията е тяхна задача.

Тодоров смята, че изказването на Мето­ди Андреев прекрач­ва всякакви разумни граници, думите му са олицетворение на по­тресаващата наглост на ГЕРБ. МВР и служ­бите са под изцяло те­хен контрол. Шефове­те в МВР, ДАНС и др. са пак техни кадри, предложения на ГЕРБ и техните марионетки в НС, коментира още депутатът от АТАКА.

Той изтъква, че пар­тията му няма нито едно политическо на­значение, където и да било в системата на държавната админи­страция.

АТАКА има 43 пред­ложения в интерес единствено и само на българите, отхвърля­ни едно след друго от ГЕРБ, ДПС, ПФ, РБ, АБВ, ДПС, БСП и БДЦ. „Кой на кого служи? А агентите на ЦРУ, които 25 години работят за джоба си и против България, с цялата си наглост днес крещят – дръжте агента. Безумна на­глост, възмущава се Илиян Тодоров.

Припомняме, че АТАКА гласува против промените в Основния закон, които имат за цел разделението на две колегии на Вис­шия съдебен съвет и намаляването на ман­дата му на четири го­дини.

Според зам.-пред­седателя на НС Явор Нотев има нужда от спешна реформа в съдебната власт, коя­то да реши реално проблемите, а не та­кава, каквато пред­лагат правосъдният министър Христо Ива­нов и вицепремиерът Меглена Кунева.