|

БОРИСЛАВ КИРЯКОВ, КАНДИДАТ-КМЕТ ОТ АТАКА: Ще работя за икономическото развитие на Чепеларе

 

ИВЕЛИН НИКОЛОВ, АЛФА ТВ

 

Ще върна младите в Чепеларе, заяви Киряков

 Борислав Киряков е роден през 1963 г. в Пловдив. Завършил е средно спортно училище „В. Левски” – Чепеларе и ВИФ със спе­циалност „Ски алпийски дисциплини”. Киряков е балкански шам­пион по ски алпийски дисциплини от 1980 г. Участник в зимните олимпийски игри в Сараево през 1984 г. Многократен републикан­ски шампион по ски алпийски дисциплини с 16 златни медала, носител на купа „НРБ”. Внук на капитан Петко Войвода. Общински координатор на ПП АТАКА за Чепеларе.

Владее немски, италиански, сръбски, френски и руски.

-Какви са проблемите на че­пеларци?

-През последните 25 години не видях нищо друго освен разруха. През последните години Чепела­ре започна да запада и особено туризмът.

За жалост, напоследък наро­дът е много унил. Младите по­коления в града започнаха да из­чезват. Няма перспектива за тях.

Закриха болницата, закриха спортното училище, което беше гордостта на България и предста­вяше страната пред света, закри­ха киното, театъра също. Всичко се унищожава, но се симулира дейност с ремонти на улици и тротоари, по които вече няма кой да се разхожда.

Кандидатирах се за кмет, за­щото чепеларци и родопчани са ме подкрепяли в спорта и сега искам да им помогна, за да могат да живеят по-добре и да върнем младите хора в града.

-Кой докара града до това състояние?

-Направиха го всички партии, които управляваха през годините – СДС, БСП, ГЕРБ. Всички те ус­пяха да ликвидират индустрията в Чепеларе. Мотивацията ми е да върна гордостта на града – спор­та и туризма.

-Как ще го направите?

Ще ми коства много усилия, ще ми трябва и помощта на чепе­ларци. Кметът сам не би могъл да направи чудеса. Важен е екипът и всички да помагат. Трябва да вървим напред.

В този регион и особено Родо­пите туризмът има голям потен­циал. Обиколил съм света и знам какво трябва да се направи в на­шия регион и как ще се постигне.

Многократно съм показвал на местните, че АТАКА работи в името на народа. Трябва да оста­нем в България, а не да работим в чужда държава.

Програмата ми е много добра и съм готов да се преборя в кмет­ската надпревара – за моя град, за моята държава, за моя народ. Искам Европа да бъде тук, а не ние да ходим там.

-Казахте, че спортното учи­лище е затворено? Къде се обу­чават възпитаниците му сега?

-Има имитация на спортно училище, но то е общинско. Бю­джетът му е 50 000 лв. Не може спортно училище да се прави с толкова малко пари. То трябва да се възстанови като държавно, защото на всички зимни игри и олимпиади сме представяли до­стойно България.

-Какво работят хората в гра­да?

-Основно са заети в австрий­ска фабрика за ски и в дърводо­бива. Местната власт не помага на хората, които искат да започ­нат бизнес и да създадат работ­ни места. Има само една мандра в региона, в която се отглеждат около 100 животни. Собствени­кът й е изправен пред много труд­ности и даване на подкупи, за да му бъде позволено да работи.

Общинарите са хората, които трябва да действат активно и да помагат на бизнеса, а не пред­приемачите да чакат със седмици среща с кмета и да се моли да бъ­дат приети.

-Какво може да се прави в Чепеларе в месеците извън зимния сезон?

-В момента се развива селски­ят туризъм, но трябва още рабо­та там. Ще спечелим доста, ако се заложи и на летния туризъм. Необходима е добра рекламна кампания. Добре ще е малките хотели и къщите за гости да бъ­дат освободени от някои данъци. Трябва да се отворят и всички параклиси в региона, които в мо­мента не работят.

-Вие сте областен коорди­натор на АТАКА за Смолян. Какви са впечатленията ви за политическите процеси в реги­она?

-Има голяма вълна от хора, които се връщат в АТАКА, и та­кива, които тепърва припозна­ват възгледите си в партията на Сидеров. Местните видяха, че държа на думата си. Всеки месец провеждам и партийни събрания. В Чепеларе вече над 60% от хора­та симпатизират на АТАКА.

Почти в целия район имаме изготвени листи за общински съветници и кметове. В Смолян издигнахме Ралица Данчева, коя­то е силна кандидатура. Смятам, че ще имаме добри резултати на предстоящия вот.