|

Евросъюзът се провали и с пришълците. Да се разпусне!


ВОЛЕН СИДЕРОВ

Десет милиона пришълци от Африка и Азия ще нахлуят в Европа до няколко месе­ца. Това е опасността, която безпомощно констатираха несъс­тоятелните европейски лидери на срещата на върха в Брюксел. Про­тиворечива информация, безпо­мощни констатации и жалко пове­дение на премиери и президенти, които не могат да съберат кураж да защитят Европа от вълните неле­гални мигранти.

Европа загива. Тя е специално нагласената мишена на САЩ в бит­ката на Вашингтон за доминация в света. Прииждащите мигранти не са „бежанци”, които бягат от лошата политическа действителност, за­щото „така се е случило”. Не, това са нарочно насочени и направлявани колони от разрушителни елемен­ти, които изпълняват операция по ликвидиране на (все още донякъ­де) християнска Европа и цивили­зацията й. Тази операция е плани­рана в САЩ и Великобритания от кръговете, които смятат себе си за господари на света, които манипу­лират финансовите кризи, създа­ват ги и печелят от тях, които ко­лонизират държави като България, които ограбват богатствата на све­та и създават космически неравен­ства в стандартите на живот.

Така наречената „арабска про­лет”, планирана от ЦРУ и МОСАД и изпълнена от натовски самолети и инструктори, имаше за цел да раз­руши всички препятствия пред ми­лионни тълпи от хора и те да бъдат насочени на север към Европа. Ако не беше „арабската пролет”, нямаше да има днес „бежанска вълна”. Кой сценира и реализира „пролетта”? САЩ. Кой е виновен за „бежанската вълна”? САЩ.

Тогава? Защо Европа не каже на американците: „Спрете категорич­но с вашата кретенска политика в Близкия изток, Африка и Азия! И приемайте сега вие тези потоци от мигранти, които създадохте! Ние няма да играем вашата игра!”

Вместо тази точна и адекватна реакция, лидерите на ЕС се държат като ученици от помощно учили­ще, опровергават си един на друг кой какво е казал и предизвикват злорадо кикотене във Вашингтон. Но кой да реагира мъжки и адек­ватно? Няма го Дьо Гол, има Оланд, известен като мъжа на жена си. Няма го Аденауер, има я източно­германската комсомолка Меркел, за която Хелмут Кол казва: ”Тази аз я научих да яде с нож и вилица”

Да изреждам ли лидерите на по-малките държави? Няма сми­съл!

Един Орбан се опита да покаже, че ръководи държава, а не селски панаир и веднага му насочиха ма­сирана колона от мигранти с под­готвени за митинг надписи.

Българското правителство така оплете конците, че всеки час тряб­ва да редактират информацията на агенциите, за да има тя някакъв смисъл. Защото иначе прилича на разказ, написан от психично болен.

Европа е пред гибел. Има ли в нея съпротивителни сили да се спаси? Ако има, те не са в правител­ствените резиденции. Те са в наро­дите на Стария континент. Гласът на тези народи не се чува, защото ме­диите са в ръцете на същите ония ложи, които разиграват днес опе­рация „бежанска вълна”.

България като най-слаба част от европейската периферия, ще заги­не първа. Ако продължи да робува на гигантската измама, наречена ЕС и НАТО.

Евроатлантическата измама трябва да бъде разобличена час по-скоро! Евросъюзът трябва да бъде разтурен и между държавите в Европа да се формира истинско договаряне в полза на европейски­те народи, а не на САЩ.

Само тогава имаме шанс. Не го ли направим, скоро ние самите ще бъдем бежанци, но истински – от собствената си хилядолетна страна.