|

Медиите крият дейността на АТАКА

 

НАЦИОНАЛИСТИТЕ ПОИСКАХА ПАРЛАМЕНТЪТ ДА ОСЪДИ ЦЕНЗУРАТА НАД ТЯХ

 

ЧЕТВЪРТАТА ВЛАСТ да спазва конституционното право на всеки български
гражданин на достъп до обществена информация, а не да защитават интересите на чужди държави, пишат в отвореното писмо от партията на Сидеров

 

 

АТАКА поиска парламентът да осъди налаганата цензура спрямо парламентар­но представени партии от държавните медии БНТ, БНР и БТА, както и от дру­ги медии с високо обществено влияние, макар и частни. Както ви информирахме, националистите внесоха миналата сед­мица проект за декларация на Народното събрание, с която настояват медиите да спазват конституционното право на всеки български гражданин на достъп до об­ществена информация, както и

да спазват журналистическата етика,

като отразяват дейността на всяка една парламентарно представена партия.

Депутатите от партията на Сидеров из­тъкнаха, че през последните години се на­блюдава системно цензуриране на някои партии в НС. Продължаващото медийно неотразяване на определени политически сили лишава от информация българските избиратели и обществото като цяло. Тези действия на българските медии изкривя­ват и деформират демократичния изборен процес на гражданите и ги лишават от правото на информиран избор, подчерта­ха още националистите.

През последните седмици върху ли­дера Волен Сидеров и партията му беше наложено тотално информационно за­тъмнение. Протестът на националистите срещу откриването на щаб на НАТО у нас не беше отразен. Скрито за обществеността остана и встъпителното слово на Сидеров при откриването на новата сесия на 43-ия парламент. Медиите не пожелаха да информират обективно и за събора на русофилите край яз. „Копринка“, откъдето бяха изгонени представителите на ГЕРБ и БСП, а единствено Сидеров беше привет­стван от хиляди присъстващи. Телевизии­те не излъчиха и регистрацията на АТАКА в ЦИК за предстоящите избори.

От АТАКА изпратиха в края на минала­та седмица отворено писмо до председа­теля на НС Цецка Цачева, председателя на СЕМ доц. Георги Лозанов, омбудсмана на България, председателя на парламентар­ната комисия по култура и медии, СБЖ, генералния директор на БНТ, изпълнител­ните директори на НОВА ТВ, бТВ и ТВ7 относно наложената цензура в медиите над парламентарно представената партия АТАКА, зад която стоят стотици хиляди избиратели.

В писмото се подчертава, че на всяко мероприятие, организирано от АТАКА, пресцентърът на партията кани всички медии ден по-рано.

Според националистите

цензурата, която се налага спрямо АТАКА, не е прецедент, а правило в медиите.

Обществените и държавните такива трябва да спазват конституционното пра­во на всеки български гражданин на дос­тъп до обществена информация, а не да служат на определени политически кръго­ве, които защитават интересите на чужди държави, като САЩ, пишат още в отворе­ното писмо от партията на Сидеров. ­

 

ЦЕНЗУРА

РЕЧТА НА СИДЕРОВ В НС

 

На 3 септември 2015 г. единствено народните представители, членове и симпатизанти на партия АТАКА протестираха срещу щаба на НАТО, който беше открит на същата дата в Со­фия на метри от „Пирогов”.

Тогава Сидеров заяви, че е абсолютна грешка да враждуваме с Русия, че това е против българския национален интерес и го съзнава всеки разумен чо­век. Лидерът на АТАКА из­рази мнението на най-мал­ко 80% от българите, които са категорично против санкциите срещу Русия, против грешната политика, която днес води българско­то правителство. Сидеров призовава към висока обществена активност, към бойкотиране на американ­ските военни бази, към

На 2-ри септември беше открита новата сесия на 43-тото НС. Всички предсе­датели на парламентарно представените партии държаха речи от трибуната, но тази на Сидеров не бе излъчена в новините на телевизиите. Тогава той за­яви, че България трябва да си върне суверенитета, ка­то излезе от колониалното робство. Към колегите си той се обърна с думите: „За какви реформи ми говори­те? За каква перспектива? За какъв просперитет? Ние оставаме без млади хора. България си отива”. По ду­мите му основният проблем на нашата родина е липсата на собствена икономика, възможност за препитание, безработица, емиграция на млади хора и тотална мизерия на възрастните хора. „Какъв е резултатът за България от членството ни в ЕС и НАТО? Продъл­жаваме да сме най-бедната държава в цяла Европа”, подчерта лидерът на АТАКА. Според него сме въвлечени в експеримент, с който атлантическият свят воюва срещу православието.

 

ЦЕНЗУРА

ПРОТЕСТ СРЕЩУ ЩАБ НА НАТО В СОФИЯ

На 3 септември 2015 г. единствено народните представители, членове и симпатизанти на партия АТАКА протестираха срещу щаба на НАТО, който беше открит на същата дата в Со­фия на метри от „Пирогов”.

Тогава Сидеров заяви, че е абсолютна грешка да враждуваме с Русия, че това е против българския национален интерес и го съзнава всеки разумен чо­век. Лидерът на АТАКА из­рази мнението на най-мал­ко 80% от българите, които са категорично против санкциите срещу Русия, против грешната политика, която днес води българско­то правителство. Сидеров призовава към висока обществена активност, към бойкотиране на американ­ските военни бази, към изгонване от България на американските нашестве­ници и провеждане на ре­ферендум за членството ни в НАТО, както и настоя да се направи нужното, за да се възстановят икономиче­ските и културните отноше­ния с Русия и подчерта, че тя е единствената държава в света, която може да за­щити България във военен план.

 

ЦЕНЗУРА

РЕГИСТАЦИЯТА ЗА ИЗБОРИТЕ

 

На 6-ти септември АТАКА се регистрира за местните избори. Сидеров тогава заяви, че другите партии се разпадат и хората ще гласу­ват за АТАКА. Той разкри, че в момента МВР е впрегнато да събира пари за изборите за ГЕРБ. По думите му на тези избори АТАКА ще има по-добри резултати от 2011 г., тъй като част от хората, откъснати от партията чрез политически проекти, фи­нансирани и създадени спе­циално за целта, като Па­триотичен фронт и подобни, сега се връщат в редиците на партията му. Според него отражение на предстоящия вот ще даде и лошото упра­вление на кабинета „Бори­сов” 2 , който ни загроби с 16 млрд. лв. заем.

 

ЦЕНЗУРА

СЪБОРА НА КОПРИНКА

 

На 5 септември 2015 г. лидерът на АТАКА Волен Сидеров присъства на 12- ия събор на приятелите на Русия на язовир „Коп­ринка” край Казанлък. Той беше единственият политик, посрещнат с братски прегръдки от 12 000 русофили. Всички те го поздравиха за позиция­та на АТАКА спрямо Русия. Сред официалните лица бяха също зам.-председа­телят на парламентарната група на ГЕРБ Красимир Велчев и депутатът от БСП ЛБ Петър Кънев. Двамата бяха освиркани и изго­нени от събора на прия­телите на Русия у нас с думите „Махайте се”, „Не сте желани”. Събралите се граждани на Копринка скандираха името един­свено на Волен Сидеров. Русофилите бяха катего­рични, че именно лидерът на АТАКА трябва да по­веде мощно политическо движение, което е срещу американската агресия, за дружба с Русия и за излизането на страната ни от военноагресивния блок НАТО.