|

Нахлуват 10 милиона мигранти


Евросъюзът се провали и с пришълците.
Да се разпусне!

ВОЛЕН СИДЕРОВ

Десет милиона пришълци от Африка и Азия ще нахлуят в Европа до няколко месе­ца. Това е опасността, която безпомощно констатираха несъс­тоятелните европейски лидери на срещата на върха в Брюксел. Про­тиворечива информация, безпо­мощни констатации и жалко пове­дение на премиери и президенти, които не могат да съберат кураж да защитят Европа от вълните неле­гални мигранти.

Европа загива. Тя е специално нагласената мишена на САЩ в бит­ката на Вашингтон за доминация в света. Прииждащите мигранти не са „бежанци”, които бягат от лошата политическа действителност, за­щото „така се е случило”. Не, това са нарочно насочени и направлявани колони от разрушителни елемен­ти, които изпълняват операция по ликвидиране на (все още донякъ­де) християнска Европа и цивили­зацията й. Тази операция е плани­рана в САЩ и Великобритания от кръговете, които смятат себе си за господари на света, които манипу­лират финансовите кризи, създа­ват ги и печелят от тях, които ко­лонизират държави като България, които ограбват богатствата на све­та и създават космически неравен­ства в стандартите на живот.

Така наречената „арабска про­лет”, планирана от ЦРУ и МОСАД и изпълнена от натовски самолети и инструктори, имаше за цел да раз­руши всички препятствия пред ми­лионни тълпи от хора и те да бъдат насочени на север към Европа. Ако не беше „арабската пролет”, нямаше да има днес „бежанска вълна”. Кой сценира и реализира „пролетта”? САЩ. Кой е виновен за „бежанската вълна”? САЩ.

Тогава? Защо Европа не каже на американците: „Спрете категорич­но с вашата кретенска политика в Близкия изток, Африка и Азия! И приемайте сега вие тези потоци от мигранти, които създадохте! Ние няма да играем вашата игра!”

Вместо тази точна и адекватна реакция, лидерите на ЕС се държат като ученици от помощно учили­ще, опровергават си един на друг кой какво е казал и предизвикват злорадо кикотене във Вашингтон. Но кой да реагира мъжки и адек­ватно? Няма го Дьо Гол, има Оланд, известен като мъжа на жена си. Няма го Аденауер, има я източно­германската комсомолка Меркел, за която Хелмут Кол казва: ”Тази аз я научих да яде с нож и вилица”

Да изреждам ли лидерите на по-малките държави? Няма сми­съл!

Един Орбан се опита да покаже, че ръководи държава, а не селски панаир и веднага му насочиха ма­сирана колона от мигранти с под­готвени за митинг надписи.

Българското правителство така оплете конците, че всеки час тряб­ва да редактират информацията на агенциите, за да има тя някакъв смисъл. Защото иначе прилича на разказ, написан от психично болен.

Европа е пред гибел. Има ли в нея съпротивителни сили да се спаси? Ако има, те не са в правител­ствените резиденции. Те са в наро­дите на Стария континент. Гласът на тези народи не се чува, защото ме­диите са в ръцете на същите ония ложи, които разиграват днес опе­рация „бежанска вълна”.

България като най-слаба част от европейската периферия, ще заги­не първа. Ако продължи да робува на гигантската измама, наречена ЕС и НАТО.

Евроатлантическата измама трябва да бъде разобличена час по-скоро! Евросъюзът трябва да бъде разтурен и между държавите в Европа да се формира истинско договаряне в полза на европейски­те народи, а не на САЩ.

Само тогава имаме шанс. Не го ли направим, скоро ние самите ще бъдем бежанци, но истински – от собствената си хилядолетна страна.

 

29 000 нелегални са нахлули у нас за 2 години

Пълчищата мигранти нахлуват и са заплаха за християнството на Стария континент

Близо 29 000 нелегални имигранти са пресекли терито­риалните граници на България от засилването на миграцион­ната криза през 2013 г. до края на август т. г. Това сочи официалната статистика на Държавната агенция за бежа­нците (ДАБ) към Министерския съвет, публикувана преди дни на официалната им интернет страница.

Данните сочат, че с всеки изминал ден вълната от при­шълци от арабските и африкан­ските страни расте драстично и застрашава националната сигурност на България.

Само за първите 8 месеца на тази година броят на офици­ално регистрираните от ДАБ чужденци надхвърля 11 000. За съпоставка през цялата 2014 г. те са били 11 081 души, а през 2013 г. 7144 лица са потърси­ли закрила у нас.

 

БРАТЪТ НА НИДАЛ АЛГАФАРИ БИЛ НАЧЕЛО НА КАНАЛДЖИИТЕ?

БИЗНЕСЪТ НА ТРАФИКАНТИТЕ ВЕЧЕ Е ПО-ПЕЧЕЛИВШ ОТ НАРКОТИЦИТЕ И ПРОСТИТУЦИЯ

Басел Алгафари

Разследване на Нова телевизия доказа огромните суми, които се печелят от каналджиите. Чрез внедрен в средите им човек журна­листите се добраха до инте­ресни данни и ценоразпис за транспортирането на хора от Турция до Европа. Мръсният бизнес вече е по-печеливш от контрабандата на нарко­тици и проституцията, твър­дят запознати с ценоразписа за придвижването към ЕС.

Стана ясно още, че за транспорт на мигранти от Истанбул до Германия се искат 8000 евро. Сумата се депозира в чейндж бюро в турския град и нещата се поемат от организирани в мрежа хора.

Сред тези, които се сочат за шефове на каналджиите в България, която е важна транзитна страна по пътя на мигрантите, е и братът на Нидал Алгафари – Басел, твърдят разследващите. Той имал свои хора в лагера за бежанци в Харманли и чрез тях организира всичко. Ка­налджия, който се занимава с превозването на мигранти от доста време съобщи, че за преминаване на българската граница се взимат по 550 евро на бежанец, за да има за всички по веригата. Пари се дават на хора от Гранична полиция, за да има свободно преминаване.

Според участник в схемата се оставят час или два прозорци на границата и тогава минават групите, организирани и платили си за прехода. В този период има двайсет минути, в които термо камерите не улавят определен участък и това се знае от каналджиите. Това става най-вече през нощта.

От София мигрантите тръгват за Европа. Цената за напускането на България и да влязат в Сърбия, цената е 200 евро, а до Белград цена­та нараства до 850 евро.

 

МИГРАНТИТЕ ИЗЯЖДАТ ПО 20 000 БЪЛГАРСКИ ПЕНСИИ МЕСЕЧНО

Седем пъти по-скъпо струва издръжката на един нелегален имигрант, отколкото получава бедният български пенсионер. Държавата харчи по 1084 лв. за пришълец, докато хората, които построиха днешна Бъл­гария, получават мизерните 157 лв. месечно.

Хилядарката за издръжка на незаконно преминал през границите ни беше оповестена още през 2013 г. от тогавашния зам. вътрешен министър Васил Маринов. Подигравателно е отноше­нието на държавата, в лицето на Министерския съвет, да твърди, че пари за пови­шаване на пенсиите няма, докато старателно обгрижва араби и африканци.

В края на август сегашни­ят директор на Държавната агенция за бежанците (ДАБ) Никола Казаков се опита да намали цената на живот на пришълците, като я занижи до 300 лв., заявявайки, че 1000-та лв. били силно пре­увеличени. Само че тогава се изпусна да информира друго – България, сиреч ние, данъкоплатците харчим 3 100 000 лв. месечно за кефа на гостите от Близкия изток и Северна Африка. Тази сума се равнява на 19 745 минимални български пенсии.

Онеправдани за сметка на „новите българи” са и огро­мна част от работещите у нас. При минимална заплата от 380 в момента у нас, а било то и средна, далеч по-изгодно е човек да си изхвърли документите за самоличност и да поиска да бъде настанен в център на ДАБ.

Нито един от придошлите араби и африканци през последните две години не е дал и лев за подслон, храна, вода и режийни разходи. Дори получават джобни, за да им е добре. Все пак българинът се слави като гостоприемен.

 

ЦЕНТРОВЕТЕ В БЪЛГАРИЯ СА ОСЕМ

Регистрационно-приемателен център София
Интеграционен център София
Регистрационно-приемателен център „Враждебна”
Регистрационно-приемателен център „Военна рампа”
Специален дом за временно настаняване на чужденци „Любимец”
Регистрационно-приемателен център с. Баня
Транзитен център с. Пъстрогор
Бежански център „Харманли”

ЛАГЕРИТЕ В СОФИЯ ПРЕЛИВАТ
Капацитетът за настаняване в РПЦ „София” е 860 души. Настанените в центъра са 448
души, от тях 157 се обявяват за сирийски граждани. Лицата, получили закрила, които са
настанени в центъра, са 64.
РПЦ „Враждебна” може да поеме 370 души. Настанените в центъра са 151 души, няма
сирийски граждани.
Настанените в РПЦ „Военна рампа” са 802 души – с двама повече от капацитета. От тях
627 твърдят, че са сирийски граждани. Лицата, получили закрила, които са настанени в
центъра, са 200.

 

ПРИИЖДАТ ПОВЕЧЕ МЪЖЕ, НЕГРАМОТНИ И НЕОБРАЗОВАНИ

 

 

ПО ДАННИ НА ДАБ ЗА АВГУСТ Е ПРЕДОСТАВЕН СТАТУТ  НА БЕЖАНЕЦ НА 541 ДУШИ, ОТ 4 ДЪРЖАВИ

 

ПО ДАННИ НА МВР ОТ АПРИЛ ДО 17 СЕПТЕМВРИ ЛИЦАТА, ЗАДЪРЖАНИ НА ВХОДА НА БЪЛГАРСКАТА ГРАНИЦА, СА 908.

 

ПО ДАННИ НА ДАБ ОТ 17 ДЪРЖАВИ СА ЛИЦАТА, ПОТЪРСИЛИ ЗАКРИЛА В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ АВГУСТ 2015. ОБЩО ТЕ СА1447, ОТ ТЯХ 397СА ДЕЦА.

Европа се оказа напълно неспособна да защити границите си. Шенген на практика престана да съществува