|

Облагат с данък малки ниви и градини

 

ФИРМИТЕ ДЛЪЖНИ ДА ДЕКЛАРИРАТ ВСИЧКИ СМАРТФОНИ И ЛАПТОПИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ СИ

Служебни смартфони, таблети, компютри и фирмени стоки над 700 лева вече ще трябва да се декларират в НАП

Селските градини и малки ниви ще се облагат с данък от началото на 2016 г. Това предвиждат промени в За­кона за местните данъци и такси, които са подготвени от Министерството на финанси­те, съобщава в. „Стандарт“.

В момента от данък върху имота са освободени всички земеделски земи и горите, с изключение на застроените терени, за които се плаща налог за застроената площ и прилежащия й терен. От следващата година обаче от данък ще бъдат освободени само земеделските земи из­вън строителните граници на населените места и ниви, които попадат в строител­ните граници на населените места. Данък ще трябва да се плаща, дори реално те да се използват за отглеждане на чушки и домати.

Министерството на фи­нансите е прокарало из­ключително спорна и об­ременяваща бизнеса мярка в новия проект за промени в данъчните закони, пише сайтът икономикс. Въвежда се задължение регистрира­но лице, което възнамерява да използва стока или услу­га с данъчна основа над 700 лв., за която е приспаднат изцяло или частично данъ­чен кредит, едновременно за целите на икономическата си дейност и за лични нуж­ди на собственика или на свързаните с него лица, на работниците и служителите или на трети лица, да подаде предварително декларация в НАП. Това означава фир­мите да декларират всички смартфони и лаптопи, вклю­чително на служителите си, тъй като няма начин да се докаже, че те не се ползват за лични нужди. Само напомня­ме, че става дума за вече пла­тен от фирмите ДДС, който просто искат да им бавят или да не им го връщат.

Друго предложение за пълнене на бюджета е сваля­нето от 15 000 на 5000 лв. на разплащанията в брой. В съ­щото време 4 пъти по-голяма (10000 евро) е разрешената за износ сума в брой от родина­та. Банките, които ще спече­лят милиарди от мярката вече вдигнаха за пореден път так­сите си1 септември.