|

Пришълците стигнаха границата ни, държавата оставена на самотек

 

ПРАВИТЕЛСТВОТО ИМИТИРА ЗАГРИЖЕНОСТ, ПАРЛАМЕНТЪТ СЕ РАЗПУСНА, ПРЕЗИДЕНТЪТ ОТЛИТА ЗА САЩ

ПЕТЪР ДУЧЕВ

Хиляди араби щурмуват Сръбско-унгарската граница. Къде са жените и децата?

 

Над 2000 пришълци вече са на българо-турската граница и всеки момент ще я щурмуват. Правителството имитира загри­женост за ситуацията, и в чет­въртък изпрати 50 военни, за да подсили охраната, вместо да за­твори границата. Парламентът се разпусна предизборно. Вър­ховният главнокомандващ пък ще лети до САЩ с вътрешния и външния министър. Кабине­тът пък отпусна още 5 милиона лева за пришълците. Държава­та е оставена на самотек.

Министерството на отбра­ната (МО) има готовност да разположи до 1000 военно­служещи по българо-турската граница при нужда. Това съоб­щи министър Николай Ненчев. Границата ни с Турция е с дъл­жина 259 км, което означава, че всеки километър от нея се падат по четирима военни. Те щели да подпомагат „Гранична полиция”.

Междувременно вътрешни­ят министър Румяна Бъчварова обяви, че полицаите и военни­те няма да използват оръжие и сила, за да спират пришълците. Изключено било да се приложи унгарският опит, където миг­рантите бяха върнати към Сър­бия със сълзотворен газ и водни струи.

В последните дни пришъл­ците искат да стигнат от Тур­ция до границите с България и Гърция и да се прехвърлят в Европа.

1700 души са бежанците в Турция, кои­то са твърдо решени да преминат през границата към България, като главната им цел е Германия. Това каза пред БНР главният редактор на българското из­дание на вестник „Заман Бъл­гария“ Мехмед Юмер, като се позова на данни на властите в Одрин.

Турските власти уверяват, че няма да допуснат тяхното тръг­ване към гръцката и българска­та граница. По тази причина в четвъртък някои от бежанците дори са обявили гладна стачка срещу решението на властите да не им разрешат преминаване през границата.

Международната пътниче­ска автогара Есенлер в Истанб­ул също е препълнена от стоти­ците мигранти – мъже, жени и деца. Фирмите престанали да издават билети.

Повечето мигранти били без паспорти и затова някои фирми отказват да ги превозват, обяс­нява помощник-ръководителят на автогарата Мустафа Текели.

Пришълците се разбунтували, че не ги качват на автобусите. Ня­кои от тях вика­ли: „Нищо не ис­каме от вас, само да ни разрешите да отпътуваме за България или Гърция. Дру­ги скандирали „Тайип Ердоган баба, не ни мъчи, отвори грани­цата да минем“.

За да бъдат усмирени бежа­нците, се наложила намесата на полицията. Подстъпите към ав­тогарата са оградени с бариери. Мигрантите се допускат само през един коридор.

Има много млади мъже, кои­то твърдят, че са дезертирали от армията на Башар Асад. Още групи мигранти от източните турски провинции се очаквало да пристигнат на автогарата в Истанбул.

На брифинг в четвъртък главният секретар на МВР Ге­орги Костов обяви, че през последните 24 часа със сили на Национална и Граничната полиция са задържали 34 лица при влизане от Турция, а при излизане към Сърбия – 39 лица. Броят на доброволно завърна­лите се лица към Турция бил 660, похвали се комисар Кос­тов.

Проблемът с пришълци­те ще се задълбочава, защото властите в България регистри­рат всеки пришълец. Според Дъблинските споразумения обаче, държавите от Европа са длъжни да връщат мигрантите в първата страна, която ги е регистрирала. Така у нас ще се поя­вят още пришълци, върнати от богатите страни в ЕС.

 

МИЛИОНИ МЮСЮЛМАНИ ТРЪГНАХА НА ХИДЖРА, СЛЕДВА ДЖИХАД В ЕВРОПА*

УНГАРСКИЯТ ПРЕМИЕР ВИКТОР ОРБАН СЕ ОЧЕРТАВА КАТО СПАСИТЕЛЯТ НА
СТАРИЯ КОНТИНЕНТ ОТ ИСЛЯМИЗАЦИЯ

Стотици нелегални имигранти обсадиха автогарата в турския град Одрин на път за България

 

50 000 000 души по цял свят ще бъдат принудени да напус­нат домовете си и да станат имигранти в близките 10 годи­ни, ако тенденцията на деграда­ция на държавите продължи. То­ва става ясно от доклад на ООН, оповестен преди дни. Според върховната председателка на ЕС по външните въпроси Феде­рика Могерини миграционната криза обхващала 12 млн. души. На фона на тези данни, в мо­мента Европа е разтърсвана от краен ислямски терор и подмя­на на коренното население на държавите от Стария континент.

Само през последните ня­колко денонощия светът стана и продължава да бъде свидетел на безчинствата и престъпле­нията на хиляди араби тръг­нали през Гърция, Македония, Сърбия, Хърватска и Унгария на път за лъжливите обещани убежища от германската канц­лерка Ангела Меркел. Само че немското „гостоприемство” се оказа пустинен мираж и грани­ците на страната бяха затворе­ни заради наплива от десетките хиляди „нови европейци”.

Измъчените и платени пър­форманси от типа „Добре сте дошли в Европа” са чиста проба лъжа. Никой не иска такова нашествие в страната си. В същото време никой не споменава, че същите воюват срещу армията и се опитват да превземат една държава, която се опитва да опази териториал­ната си цялост и тази на ЕС от смъртоносната ръка Мохамед.

От друга страна, „правоза­щитници” на Джордж Сорос раздават на нелегалните ими­гранти по гръцко-македон­ската граница карти, на които са начертани най-удобните маршрути за преминаване през западните нам страни, както и телефонни номера за оказ­ване на съдействие. Медиите и неправителствените органи­зации, чиито конци дърпа, ус­лужливо преиначават истината за хиджрата, която в момента се извършва и крият реално случващото се, представяйки фанатизираните войни на Аллах за „бежанци”.

По всичко личи, че не по­пулистката Меркел спасява, Европа, унгарският премиер Виктор Орбан е истинският ли­дер и спасител на Стария кон­тинент. Единствен той се проти­вопоставя и все още удържа и спасява сърцето на континента от свещената война на мюсюл­маните с друговерците, сиреч християнска Европа, и новото арабско робство. Светът вече е в 21-ви век и подобни пречер­тавания на картата със сериоз­но влияние на полумесеца ще се окажат немислими. Редови­те европейци ще потърпят още малко, след което ще свалят първо държавните си управле­ния и последствие ще защитят континента и религията.

Управляващите в България също удобно крият истината за ислямизацията на страната, засекретявайки заседанията на парламентарната комисия по вътрешна сигурност и по­ствяйки обществото в пълна неизвестност, дезинформация и опасност за живота на целия народ. Само преди седмица ста­нахме свидетели на брутално клане между араби, приключило с убит, по пладне в центъра на европейска София и после Бъч­варова, Борисов, Митов и земе­делецът Ненчев ни уверяват, че страшно няма и родната мили­ция и армия ни пазят, както и че трябва и ще даваме убежище на всички араби и африканци.

Хиджрата е първото най-го­лямо и опасно изпитание на Европа за 21-ви век. Държави­те на континента са изправени пред поредната кървава война на религиите. Само трезвото мислене и адекватните реакции на националните лидери могат да предотвратят смъртта на милионни невинни и да спасят Европа.

Хиджра – разпростране­ние на исляма чрез пресе­ление

Джихад – свещена война на мюсюлманите срещу не­верниците (друговерците)