|

Сидеров: Европа ще стане огромен бежански лагер

 

БЕДНА БЪЛГАРИЯ ОТДЕЛЯ ПАРИ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ПРИШЪЛЦИТЕ, КОИТО СА С МОДЕРНИ ТЕЛЕФОНИ И ИЗОБЩО НЕ СА БЕДНЯЦИ

ЯСЕН КАЗАНДЖИЕВ, В. „СТАНДАРТ“

 

- Г-н Сидеров, снимката на удаве­ния Айлан потресе света и вероятно промени позицията на ЕС за бежа­нците. Като политик, журналист и богослов как ще коментирате бежан­ската криза и какви са хуманитарни­те и политическите ходове на Европа, в частност на България, за справяне с нея?

- Зададе ли някой въпроса кой е вкарал това 3-годишно дете в морето? В много случаи деца биват използ­вани за политически цели. Спомням си през 1989 г., когато под натиск на турски­те служби, в България мюсюлмани организи­раха демонстрации и нападаха сгради на МВР или общински съвети в редица селища в Бълга­рия. И тогава напред слагаха деца, че ако стане нещо, малките да пострадат. По същия начин сега аз обвинявам ро­дителите, които са хвърлили детето си да плува и по незнаен начин да стигне до европейския бряг. Преобладаващата част от хората, които идват в Европа, не са политически бежанци, а нелегални икономически имигранти, които тър­сят доброто заплащане от социалната система на европейските страни. Те са подтиквани от държави като САЩ да отиват към Европа.

Всички разгорени кон­фликти и раз­рушени държави в Африка – Ли­бия, Еги­пет, тези арабски революции бяха орга­низирани от службите на САЩ. Резултатът в тези държави е хаос, овладя­ване на цели страни от мюсюлмански екстремис­ти, които сега управляват. Войната на САЩ срещу Ирак превърна Ирак в те­рен за „Ислямска държа­ва“ и всичко това изтласква и много хора. Тоест, действи­ята на САЩ в геополитически план предизвикаха тези вълни. Аз дори намирам и умисъл в това, защото за Щатите е изгод­на слаба Европа, затрупвана от проблеми. Те да се явяват мирот­ворецът. Защо в САЩ не отидат тези бежанци? Защо американски дър­жавници размахват пръст към европей­ските ръководители и им казват да ги приемат. ЕС е една пародия на съюз, марионетна постройка на Щатите. В европейските държави в момента няма лидери на ниво като Шарл де Гол, който през 1965 г. каза, че излизат от НАТО, защото не им е изгодно. Сега има слаби лидери, марионетки. Щатите се поди­грават с тях, а те мълчат и мигат като мишка в трици. Това са днешните вода­чи в Европа – слаби, оттам и Европа е отслабена. Вместо да каже, че това са нелегални имигранти, нарушители на закона и не може да ги пуска, Ев­ропа разпределя квоти. И България естествено в цялата тази самоубий­ствена ситуация е жерт­ва. Тук политическите лидери, които ни управляват, са абсо­лютно безхарактерни и веднага се съ­гласяват. Бедна България отделя пари за общежития, за издръжка на тези хора. А огромна част от тях са със сметки, идват с модерни телефони. Не са бедня­ци, които бягат с една риза на гърба си, както са бягали нашите дядовци от Бул­гаркьой през 1913 г., а зад тях е идвала редовната турска армия и ги е клала, се­кла и избивала. Знам от баба ми, че са си хвърляли пеленачетата, защото, като плачат, ще ги издадат и така си спасява­ли другите деца. Тази българска траге­дия още не се учи в учебниците. Ще ми говорят сега за бежанци. Това са били истински бежанци, този геноцид още не е признат от Турция, така че да преста­нат да ни занимават с геополитическите хватки, които Щатите прилагат към Ев­ропа. Щатите воюват не само с Русия, а с Европа, всъщност Европа и Русия са с едни и същи интереси. Щатите искат да ги разединяват и го правят. Ние трябва да се опънем.

- Защо бежанската вълна идва към Европа, а не търсят спасение в ислям­ските страни, няма наплив и към Русия?

- Самата политика на Европа подпо­мага мюсюлмански екстремисти да вли­зат необезпокоя­вани, да си правят своите клетки и в някакъв момент да се задействат. Тоест, Европа си слага бомба със закъснител. Не отиват в Щатите, защото не ги пускат там. Не отиват в Ру­сия, защото тя е държава с правила, коя­то си брани интереса и не допуска не­легални имигранти. Нека уточним, че това не са бежанци, тази спекулативна дума се използва от медиите у нас, това са нелегални имигранти, т.е. нарушите­ли на закона и във всяка една цивилизо­вана държава те се санкционират. И при нас има текст в Наказателния кодекс: „Който нелегално премине границата – лишаване от свобода до 5 години или екстрадиране“. Това не се спазва, т.е. държавите от Евросъюза и България не спазват собствените си закони. Всичко това дава възможност за ислямизиране на Европа. Тя приключва, виждам как този континент не е европейски. След броени години той ще бъде един огро­мен бежански лагер. Всичко това ще предизвика и катаклизми в обществата на европейските народи, защото се раз­бива тяхната идентичност, социалните им системи, държавните им устройства. Сигурно това и се цели.

- Защо световните сили не решат проблема с „Ислямска държава“ и кризата в Близкия изток, а допус­кат да продължава бягството на мили­они, които търсят спасение от война­та?

- Няма начин САЩ да разреши въпроса с „Ислям­ска държава“, защото те са я създали. ИД е създание на спецслужбите им. Тези джихадисти и убийци, които в момента разрушават хилядолетни па­метници на културата, са въоръжени, инструктирани и стимулирани от Ва­шингтон. Ирак беше една добре функ­ционираща държава, а сега е територия за банди на всякакъв вид убийци-ис­лямисти. Обикновено ислямистките държави воюват с евреите. Но крайните ислямисти ИДИЛ интересно, че въобще не се насочват срещу Израел, а избиват християни, а вече и мюсюлмани. Каква е тази насоченост на джихадистите, да не би да действат по зададен план? Вече има достатъчно доказателства и снимки как американски водещи фигури се сре­щат с функционери на ИДИЛ. И няма как ти, като си създал нещо, да се справиш с този проблем.

- Очаквате ли ново влошаване на отно­шенията с Москва, след като наскоро Путин обяви, че Русия и България са близки, въпреки членството ни в НАТО и замразяването на проекта „Южен поток“?

- Този жест на руския президент би трябвало да подобри отношенията, но за съжаление българското управление е толкова васално спрямо САЩ, че не смее да отговори на жеста. А всъщност, това е повод да поправим донякъде ще­тите, нанесени от спирането на „Южен поток“. Това може да се направи, но ако има някакво суверенно управление. В момента България се управлява от ко­лониално правителство, което изпълня­ва всичко от американското посолство и не отчита кое е вредно и кое е полезно за страната ни.

- Какви са прогнозите ви за пред­стоящите избори?

- На местните избори се гласува клиентелистки, те са много по-корум­пирани, по-малка е активността. Про­гнозирам, че ГЕРБ и ДПС ще имат въз­можност да купят достатъчно вот, за да бъдат добре разположени в местната власт. АТАКА няма такива ресурси, нито пък действа по този начин. Изди­гаме кандидати във всички големи об­ластни градове, не правим коалиции в тези големи центро­ве.