|

150 млн. лв. дългове в МО и МВР за половин година

 

Николай Ненчев

Румяна Бъчварова

Военното министер­ство и МВР са натрупали дългове за над 150 млн. лева само през първите шест месеца от годината става ясно от доклад за касовото изпълнение на консолидираната фискална програма за полугодието, внесен в Народното събрание. МО е безспорен първенец в тази статистика с 108.1 млн. лв. просрочени задължения – основно към доставчици. Вътреш­ното ведомство пък е задлъжняло с 44.4 млн. лв., по-голямата част от които също са към дос­тавчици.

Парадоксално е, че МВР е в челната тройка на задлъжнелите ми­нистерства, а именно вътрешният министър Румяна Бъчварова от­говаря за реформата в администрацията, която трябва да намали тези задължения, добавя из­данието.

В началото на сеп­тември пак на сбирка на министрите МО и МВР бяха критикувани за го­лемите харчове. По не­официална информация финансовият министър Владислав Горанов е смъмрил колегите си за финансовата дисципли­на, тъй като няма да им даде повече пари.

Засега обаче и ми­нистър Бъчварова, и военният министър Ни­колай Ненчев не са обя­вили какви реформи ще предприемат, за да им стигнат парите. Те мъл­чат и по въпроса дали все пак ще поискат по­вече пари от премиера Бойко Борисов, защото той заплаши да иска ос­тавката на всеки, който дръзне да иска средства.