|

СИДЕРОВ: „Америка за България” плати преврата срещу кабинета

 

ЛОРА КРУМОВА И ЩЪРБЕВА ПЛЮЯТ ПО АТАКА, А СА В КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ.

С ДОЛАРИТЕ НА АМЕРИКАНЦИТЕ СЕ ВОДИ ВОЙНА СРЕЩУ РУСИЯ В БЪЛГАРИЯ

 

В България през 2014 година беше извършен преврат с участието на платени агенти, като част от тях са тези, които сега виждаме, че са взе­ли грантове – Антоанета Цонева от „Протестна мрежа“, Асен Генов и Огнян Минчев. Това зая­ви Волен Сидеров в ин­тервю за агенция ПИК, която публикува данни за получените US-гран­тове

Имаше и журналисти, които поддържаха този преврат, който беше из­вършен срещу законно избран парламент, при­помни лидерът на АТА­КА.

Възложил съм на жур­налистите от телевизия АЛФА да питат Лора Крумова и Галя Щърбева за какво точно са получи­ли големи суми, добави националистът. Според него двете журналистки са на щат в Нова телеви­зия и не е ясно за какво получават някакви много големи бонуси извън нея. За какво се взимат тези пари? Очевидно това е заплащане за извършва­не на някаква дейност. Как иначе да го разбира­ме, пита Сидеров.

Лора Крумова и Галя Щърбева непрекъсна­то плюят по АТАКА и внушават негативно от­ношение. Ясно е кой по­ръчва и кой за какво пла­ща. Този казус трябва да се разгледа от етичните комисии и от СЕМ, за­щото се касае за етичен казус, заяви той.

Ръководството на Нова телевизия също трябва да бъде попита­но как приема бонусите, които са получили него­вите журналистки и как­во са извършили те, за да им се плати, смята лиде­рът на националистите.

Сидеров беше кате­горичен, че фондация „Америка за България“ се финансира от аме­риканския бюджет и е правителствена орга­низация. „Америка за България“ е известна с това, че купува агенти за влияние в различни дър­жави. Освен в България тази фондация дейст­ваше много усилено и в Украйна, където наля 5 млрд. евро, за да бъде из­вършен преврат, посочи той.

Хората, получили финансиране от фонда­цията, участват в тази хибридна война срещу Русия като платени аг­енти на влияние. Огнян Минчев например от много години се захран­ва от подобни източници на финансиране, при­помни националистът.

Спокойно можем да кажем, че тези хора са на директно заплащане от американския бю­джет. В никакъв случай тези хора не бива да бъ­дат представяни като обективни коментатори. Подобни политолози, социолози и всичколози, когато излизат по теле­визията, трябва да носят табела, на която да пише „Аз съм агент на амери­канския бюджет“ и гово­ря от тяхно име, каза още Волен Сидеров.

 

ГРАНТАДЖИЙКИТЕ КРУМОВА И ЩЪРБЕВА БЯГАТ ОТ АЛФА ТВ

ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ПОДЛОГИ НА „АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ” МЪЛЧАТ ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ ПАРИ

Галя Щърбева така и не отговори защо е необходимо американското НПО да плаща при условие, че тя работи за Нова ТВ

„Безпристрастните” и „обектив­ни” журналистки на Нова ТВ Лора Крумова и Галя Щърбева, получили 100 бона от „Америка за България” чрез сдружението им „Българион”, всячески избягват да отговорят защо американското правителствено НПО им даде толкова пари. Екип на АЛФА ТВ потърси настоятелно двете журналистки, но те се отнесоха грубо и арогантно към колегите си и отново избягаха от отговорност.

Шефката на агенция „Медиапул” Стояна Георгиева, прибрала над милион лева от фондацията, изпрати служителите й да я скрият от обяс­нение под претекст, че не била в редакцията.

Полина Паунова от „Медиапул” стриктно спазваше указанията на шефката си да я крие от камерите

Същото се случи и в офиса на Антоанета Цонева – „Институт за развитие на публичната среда”. До­като нейна служителка убеждаваше, че възнаградената с над 800 бона от „Америка за България” отсъства, тя публикуваше в страницата си във фейсбук, че АЛФА ТВ я търсили агресивно с камера и микрофон.

Огнян Минчев – управител на Асоциация „Прозрачност без граници”, също беше скрит от слу­жителите си.

Нито един от иначе големите „борци, разбирачи и учители” по морал и демокрация не застана пред камерата и да обясни на обществото защо и за какво именно той или тя получават милиони от американско­то правителство.

 

 

 

Над 11 000 000 лева за пропаганда са налели у нас американците

Хора от „Протестна мрежа”, „правил­ни” НПО-та и медиите, които са трибуна на посланията им, са заработили над 11 200 000 лв. за протести и други зани­мания, угодни на фондация „Америка за България” става ясно от публикация за раздадените грантове в сайта им. Круп­ните суми, оповестени преди дни, са поредната порция за изхранване на въ­просните организации.

„Институтът за развитие на публич­ната среда” на протестърката Антоанета Цонева е получил 530 000 лв. за периода 2009-2013 г. С новите близо 300 бона Цонева и нейните хора ще нищят предиз­борните ситуации в България.

Лидер по усвояване на долари обаче е Саша Безуханова, чиито предишни „по­даръци” възлизат на 1,3 млн. лв. Новото финансиране за „Българското училище за политика” е на стойност 120 000 лв. за това американската фондация да си гради у нас люпилня за политици, които някой ден ще изпълняват безпрекослов­но заръките на Вашингтон.

Съюзът на съдиите намазва почти половин милион лева, за да научат и пробутат свои организации, които да критикуват неудобните за американците съдебни решения.

От 2009-а досега първенец по полу­чено US спонсорство са медиите, които крепят въпросните НПО-та и са трибуни на техните твърдения и „експертни мне­ния”.

Издателството „Икономедиа” на Иво Прокопиев, чийто продукти са вестници­те „Капитал”, „Капитал дейли” и сайтът Дневник.бг, през 2011 г. получи грант от 3 млн. лв. от „Америка за България”. Той трябваше да бъде изразходен до ноем­ври м.г. Когато това финансиране изтече, от американската правителствена фон­дация отпуснаха още 3 милиона лева, които ще бъдат пръснати от Прокопиев и компания до декември 2017 г. Отделно фондация „Капитал” е сложила в джоба си още 130 970 лв.

Друга протестърска медия пък мина­лата есен взе 1 152 600 лв. от америка­нците. Сайтът „Медиапул”, чийто шеф е Стояна Георгиева, която управлява фон­дацията „Инфо спейс”, получила гранта.

Със средства на „Америка за Бълга­рия” се подкрепят и журналистически разследвания покрай местните избори през 2015 г., които да бъдат излъчени в Нова ТВ. Материалите са за шест общи­ни, за да бъде разследвано „изразход­ването на общински средства, наличи­ето на корупционни практики, изборни измами и манипулации”. Получател на средствата – 98 820 лв., е сдружение „Българион” на журналистките от Нова тв Галина Щърбева и Лора Крумова.

Не трябва да се забравя Български­ят институт за правни инициативи, чийто програмен директор бе настоящият ми­нистър на правосъдието Христо Иванов. От 2011 г. насам НПО-то е взело амери­кански грантове на стойност 1 117 000 лв.

Лора Крумова – зависима от САЩ бъл­гарска журналистка

 

 

Шефка на Нова ТВ оправда Крумова и Щърбева за 100-те бона

Зурлева не виждала проблем, че водещите й взимат пари от американското правителство за поръчкови материали

Не виждам нещо лошо във финансира­нето на сдружение „Българион” на Галя Щърбева и Лора Крумова от фондация „Америка за България”. Това заяви Сил­ва Зурлева, главен консултант на Нова телевизията и член на Управителния съ­вет на Нова Броудкастинг Груп, по повод скандала от последните дни. „Те са кан­дидатствали като сдружение „Българион” пред фондацията и са получили тази сума. Лично аз не мога да кажа, че виждам нещо лошо в това”, каза пред БЛИЦ Зурлева.

 

 

 

 

КОЙ СЪЗДАДЕ ЧУДОВИЩЕТО „АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ”?

Фондацията „Америка за България” съществува като такава от 2008 г. Ис­торията й обаче започва далеч назад в годините, когато през 1991 г. амери­канският президент Джордж Буш-стар­ши и Конгресът на САЩ създават Бъл­гаро-американски инвестиционен фонд (БИАФ).

Несигурна накъде да поеме България в последната декада на 20-ти век, ян­ките бързо се ориентират, че могат да колонизират страната ни и с няколко милиона долара и подставени лица да превземат държавата отвътре. Тогава Буш-старши прелива в БИАФ 55 млн. долара на американските данъкоплатци и започва да „инвестира” в родни про­дажници с обществено доверие, които да изпълняват стриктно поръчките му.

Виждайки, че нещата се случват по план, през 2008 г., когато президент по­следна година е Джордж Буш-младши, Вашингтон рязко увеличава бюджета на фонда с нови 400 000 000 щатски долара и го преименува на фондация „Америка за България”.

 

ВИСШИ МАГИСТРАТИ КОМАНДИРОВАНИ В САЩ ЗА СМЕТКА НА ФОНДАЦИЯТА

В средата на април група от 8 магистрати бяха изпра­тени в САЩ изцяло за смет­ка на фондация „Америка за България”. Посещението им било насочено уж за об­мяна на опит. В програмата им били включени срещи с цяла плеяда от американ­ски съдии и юристи.

По оповестената инфор­мация на сайта на амери­канската правителствена фондация посещението на Великата осморка пред­виждаше поредица от ра­ботни срещи в институции на федерално и щатско ниво, които „разработват политики за добро управле­ние на съдебната система и за утвърждаване на високи стандарти в правораздава­нето”.

Според справка от сай­та на американската фон­дация дори правосъдният министър, юрист с отнети адвокатски права, Христо Иванов е получил 1 117 000 лв. Наред с него са и съдийките Нели Куцкова и Мирослава Тодорова с 436 000 лв. Иванов обаче избя­га да отговори на журнали­сти от АЛФА ТВ за какво е получил крупната сума. На поста ,,министър” той дой­де след заслуги, свързани с протестърския преврат срещу кабинета „Орешар­ски”.

 

Хампарцумян и Едвин Сугарев на опашката за долари

Гладният Едвин Сугарев захлеби близо 300 бона от Вашингтон

Левон Хампарцумян прибра още 700 хил. от американското правителство

Гражданско сдружение “Ли­бертариум” получава от фондация „Америка за България” 287 000 лв. за периода май 2015 – май 2018 г. по проект “История на ко­рупцията в България: годините на преход към демокрация”. Предсе­дател на сдружение “Либертари­ум” е вечно гладуващият протес­тиращ Едвин Сугарев.

Още един от най-богатите и арогантни банкери у нас Левон Хампарцумян също прибира тлъ­ста сума чрез фондация “Институт за пазарна икономика”. Тя полу­чава 668 200 лв. за периода ап­рил 2015 – април 2018 г. по проект “Регионални профили: показатели за развитие, годишно проучване и анализ на регионалното развитие в България”. Изпълнителен дирек­тор на Института за пазарна ико­номика е Светла Костадинова, а председател на Управителния съ­вет е Красен Станчев. В ръковод­ството на ИПИ влизат още Левон Хампарцумян, Мартин Заимов, Кенет Лефковиц и др.

 

За какво „Америка за България” наля над 100 милиона долара в образованието ни?

Десислава Тальокова по време на награждаването с грамоти „Джон Атанасов” на 4 октомври в президентството

Фондация „Америка за България” е пуснала пипалата си освен в българските медии и неправителствени организации, но и в българската култура, образование и наука. В послед­ните шест години фондацията е инвестирала в българското образование над 100 милиона долара. Това съобщи изпъл­нителният директор на фондацията Десислава Тальокова по време на награждаването с грамоти „Джон Атанасов” на 4 октомври в президентството.

По думите й „Америка за България” се грижила за прес­тижа на българското образование. Не става ясно обаче за какво точно са изразходени тези милиони долари, като се има предвид унизителното заплащане на българските учите­ли, малкото ресурси и лошата материална база в училищата. Българският народ е един от изчезващите по света. Може би за това са вложени парите? Или за подмяната на историята в учебниците ни? Ако искаш да унищожиш една нация, унищо­жи образованието й. Друг е въпросът защо чужда фондация въобще се меси в образованието ни.