|

В НАЧАЛОТО НА ЗИМАТА: Дървата за огрев с неконтролируема от министерството цена

 

Много българи с ниски доходи са изправени пред опасността да останат на студено, алармира депутат от АТАКА

Дърва няма и цените са високи. А земеделският министър твърди, че всичко е наред

Дървата за огрев в началото на зим­ния период са с неконтролируема от министерството цена. Това стана ясно по време на парламентарния контрол, когато депутатът от АТАКА попи­та земеделския министър Десислава Танева защо министерството няма политика във връзка със снабдяване­то на населението с дърва за огрев. Народният представител е получил редица сигнали от жители на Пазар­джишка област. Те се оплакват, че са затруднени с набавянето на дърва за зимния сезон. По закон, а и по силата на нормалната логика, всяка местна общност има право да използва ре­сурсите, които се добиват в района на населеното място. Реалната ситуация обаче е съвсем различна. Дървеният материал, отреден за населението, се сече от фирми – местни поделения на държавните горски предприятия. Приоритет в тяхната дейност е суро­вината за износ и за преработка на дървен материал. Местното населе­ние получава това, което остане на­края. В резултат се получава дефицит на дърва. Колкото е по-голям дефици­тът, толкова е по-висока цената за на­селението, която вече достигна преди месец 60 – 70 лв. за кубически метър.

По думите на националиста про­блемът важи за цялата страна, а ми­нистерството няма единна ценова политика при продажба на дърва за населението.

„Много български граждани с по-ниски доходи са изправени пред опасността да останат на студено през зимата“, алармира проф. Станилов.

Той попита Танева, ако ведомство­то, оглавявано от нея, има такава по­литика за снабдяването на население­то с дърва за огрев каква е тя.

„Сигналите, които са ви изпратени, вероятно са такива, но цената, пред­лагана от самите търговци е процес, който няма как да се регулира“, при­зна земеделският министър.

Според нея проблемът е, че „насе­лението няма културата за своевре­менно осигуряване с дърва“, иначе „това нямаше да се получава“.

Тя цитира обаче цени, много по-ни­ски, от това, което граждани са подали в сигналите си до депутата. Към края на октомври е осъществена продажба при следните цени: за широколистни дърва на горски склад – между 30 и 40 лв. без ДДС, а за иглолистни дърва – между 18 и 23 лв., пак без ДДС.

Продажната цена на дървата за огрев, добивана от самите лица, кое­то е по-малко разпространен начин, е 12 лв. без ДДС за широколистните и 5 лв. без ДДС за иглолистните дърва.

„Цените, които те ни казват, са 60 – 70 лв. и се различават драстично от цитираните от вас. Да не би по ня­какъв начин местната организация и тези, които се занимават с търговия, да завишават изкуствено цените?“, попита проф. Станилов.

„Моите избиратели казват, че дърва няма и цените са високи, а вие казва­те, че всичко е наред. Това ме удивля­ва“, заключи депутатът.