|

ИНТЕРНЕТ НА БУНТ СРЕЩУ ЗАДЪРЖАНЕТО НА СИДЕРОВ И ЧУКОЛОВ

 

След като законът беше поруган и се стигна до арес­туването на Волен Сидеров и Десислав Чуколов, хиля­ди в социалните мрежи и интернет форуми изрази­ха своето възмущение от действията на парламента и прокуратурата. Междувре­менно адвокатът на лиде­ра на партия АТАКА Явор Нотев обяви, че решението, с което се задържат двама­та атакисти, е различно от това, за което са гласували депутатите в парламента. Недоволни граждани опре­делиха това като прокурор­ски произвол. Коментатор с псевдоним „Това е про­извол” пише: „Няма осно­вание за това прокурорско решение за задържане, за­щото лицето не се укрива, няма и намерението да го прави. 72-часово прокурор­ско задържане според без­образната съдебна практи­ка не подлежи на съдебен контрол, т.е. е узаконен произвол. Нарушава се раз­поредбата на чл.5.“

Друг потребител допъл­ва: „А кога ще бъдат задър­жани обвинени няколкото хиляди неизвестни дръзки хулигани, които блокираха с оръжие и напълно незакон­но софийски булеварди, Ас­паруховия мост, КПП-та­та, проходът „Шипка”, магистрала „Тракия”. За сравнение Цвъки, с влязла в сила присъда не го задър­жаха. Обаче Сидеров го задържаха. И това, ако не е политическа разправа.“

Петзел пише: „Пожела­вам на всеки да го стигне справедливостта в лицето на прокуратурата и корум­пираната ченгеджийница”.

Анонимен пита: „Доган няма ли да го арестувате или там работата беше оправена на по чаша кафе?” Друг гражданин с ник нейм „ГЕРБ крадец” коментира: „Чрез политическа репре­сия към ГЕРБ тоталита­ризъм“. Станислав Стоянов казва: „Сидеров е спасение­то на България. Трябва да се защити. Не съм в Бъл­гария, за съжаление. Връ­щам се скоро. Дано всички честни българи и патриоти излезнат и го защитят. За мене той е новият Левски. Не се предавай никога, Во­лене. С нами Бог. Амин.” Потребител с инициали В.И. пише: „Много кратуни ще узреят и ще разберат, че Сидеров и Чуколов са ис­тински достойни български политици, милеещи за наро­да и родината.” Цветан Ни­шиколов пише: „С изключи­телен цинизъм и дързост, не разбрах, обаче откога да попиташ за нещо е станало хулиганство. Диктатурата не само, че не си е отишла, но ни сграбчва още по-силно за гушата. Щом имаш мне­ние, различно от силните на деня.” Анонимен потреби­тел коментира: „Това срещу него е поръчано от опре­делени хора. Той е невинен. Видяха го да влиза в НАТ­ФИЗ и му се нахвърлиха“.

Освен коментарите от­носно политическа репре­сия върху единствената опо­зиционна партия АТАКА, интернет потребителите не пропуснаха да коментират и изказването на Цветан Цветанов, в което обяснява, че ако той бил вътрешен ми­нистър, щял да арестува Си­деров още в НАТФИЗ. Ето и реакцията: „Бих арестувал Цвъко за шестте апарта­мента, още щом се разбра, че е осуетил проверка срещу отявлен престъпник с три­те „Не”-та.

Буч Касиди казва: „А тебе кой ще те арестува Цветане. България плаща и ще ти плаща маса пари за обезщетения от подобни арести с изпълнения тип „Американско долнопробно криминале”

„Свидетели сме на без­прецедентна престъпна по­лицейско-прокурорска дик­татура. Съдебната власт е напълно зависима от ма­фиотската изпълнителна власт и всички заедно са зависими от един бункер, находящ се на ул. „Козяк” в София”, пише друг потре­бител на социалната мрежа. „Промяна в обвинението, различно от това, за което беше поискан имунитетът на Сидеров и Чуколов, е направено допълнително”, казва Нотев. „Явно всичко е било подготвено преди това. Мафията не спи, а действа. Борисов, Цаца­ров и почти цялата група на ГЕРБ. Да не забравим и редица прокурори, които изпълняват политически поръчки и такива, които опраскват бизнесмени с цел открадване на бизнеса им. Част от съдиите също са в нея. Мафията е във Висшия съдебен съвет и прокурату­рата. Мафията е в прави­телството и в политиците от всички парламентарни групи. Правя уточнение, без АТАКА. Сега, след като арестувахте „най-големия престъпник“, ще спрат ли поръчковите убийства, из­насилванията, кражбите? Ще се намерят нови работ­ни места? Ще се подобри ли здравеопазването и об­разованието? Ще спрете наркоразпространението ли? Е, господа мафиоти, вие сте идиоти. Щом си мислите, че по този начин нещо ще постигнете. Днес едни млади хора казаха, че ще гласуват за АТАКА. И така ще бъде, защото сте маскари”, обобщава Коста­дин Георгиев.