|

КАДРИ НА АЛФА ИЗОБЛИЧИХА АКТЬОРИТЕ В ЛЪЖА. ЯВНО АРКАШКИТЕ ОБИЧАТ ДА ЛЪЖАТ

 

Анатоли Лазаров и Евгени Будинов обиколиха медиите, за да излъжат, че са били удряни

По време на пресконференцията Чуколов показва плака, който са разлепяли по столичната ул. „Раковски”

Кадри от нападението над Волен Сидеров, Десис­лав Чуколов и журналиста от АЛФА ТВ Ивелин Ни­колов пред НАТФИЗ на 23 октомври бяха показани на пресконференция в центра­лата на партия АТАКА в неделя. Нацио­налистите доку­ментално опро­вергаха версиите на актьорите от театралната ака­демия Анатоли Лазаров и Евге­ни Будинов, че двамата били нападнати от Сидеров.

Въпреки, че Лазаров беше идентифициран, МВР не направи нищо, за да го задържи. Нещо повече, двамата артисти обиколиха студията на казионните те­левизии, за да сипят хули и лъжи по адрес на лидера на АТАКА и заместника му.

Анатоли Лазаров удря в гръб лидера на АТАКА

От видеото, което от пар­тията показаха пред журна­листи, се вижда как Лазаров удря първо Сидеров, чиято шапка излита. След това забива шамар на Десислав Чуколов. Очилата на втория отхвърчат от лицето му и падат на тротоара, а едното им стъкло се чупи. Секунди по-късно актьорът напада и журналиста Ивелин Ни­колов. Избива и неговите очила. Те директно падат на уличното платно, където са прегазени от преминаващи­те автомобили на столична­та ул. „Раковски“.

„Аз съм смаяна и огор­чена от жалката роля, която играят тези момчета”, каза депутатката от АТАКА Ма­гдалена Ташева по адрес на Лазаров и Будинов по БТВ. Тогава двамата също при­състваха в студиото и се оп­итваха да опровергаят исти­ната, доказана с видеокадри. Ташева беше категорична, че жертвите са атакистите. „Вие не сте направили за­бележка, вие сте се нахвър­лили с плесници и удари”, обърна се депутатката към Лазаров.

На 23 октомври Сидеров и Чуколов лепят плакати в центъра на София срещу разпространението на дрогата, което предизвика острата реакция на възпитаниците на НАТФИЗ

Припомняме, че на 23 октомври т. г. Сидеров и Чуколов лепиха плакати срещу разпространението на наркотици. Двамата бяха придружавани от телеви­зионни екипи на АЛФА ТВ, които да отразят дей­ността им. Пред сградата на НАТФИЗ на столичната ул. „Г. С. Раковски” обаче депутатите бяха нападнати от актьора Анатоли Лаза­ров. Ден по-късно лидерът на АТАКА подаде жалба в Първо РПУ. МВР обаче така и не си мръдна пръста, за да идентифицира и открие нападателя, докато той сам не се показа пред телевизи­онните камери, за да играе лъжливата си постановка.

Ето го и шамара, с който бяха избити очилата на Чуколов

Моментът, когато Лазаров удря в лицето Ивелин Николов (в гръб)

Така изглеждат очилата на журналиста от АЛФА ТВ, след като бяха избити от лицето му и премазани от преминаващите автомобили