|

ЛИДЕРЪТ НА АТАКА ПРЕДИ АРЕСТА: ЦАЦАРОВ ИСКА ДА МЕ МАХНЕ ОТ ПОЛИТИЧЕСКАТА СЦЕНА, НО НЯМА ДА СТАНЕ

 

Покажете на тези слуги и марионетки, които мислят, че могат да се подиграват с българските националисти, какво значи български дух, обърна се Сидеров към патриотите, преди да влезе в следствието

 Реч на Волен Сидеров пред столично­то следствие, 17 ноември 2015 г,

Ще бъдем задържани, за да се упраж­ни една политическа репресия.

Съвсем ясно е, че главният прокурор иска ние да отсъстваме от политическата сцена, искат да ни махнат, но това няма да стане.

Нека да чуят какво ги чака, когато дой­де денят на възмездието – АТАКА! Побе­да!

Това управление е диктаторско, скоро то ще падне. Това искам да ви кажа, не си мислете, че са много силни. Чакат ги се­риозни сътресения, които ще дойдат от­вън. Братя и сестри, пригответе се, чакат ни дни на битка.

Благодаря ви за подкрепата. Това е единственото нещо, което те не могат разберат, че всички атакисти, честни па­триоти в България в момента са с мен и Десислав, защото това е

СОЛИДАРНОСТ НА БЪЛГАР­СКИЯ ПАТРИОТИЗЪМ

Това е солидарност срещу диктатура­та на едни самозабравили се властници – Цацаров и Борисов, които смятат, че държавата е тяхна.

Те решиха, че могат да правят каквото си искат, но съвсем скоро тяхната власт ще се разтърси. Нека да чуят всички уни­формени и безуниформени, които смятат, че ще бъдат властници дълголетно. Не, драги мои, съвсем

Сидеров влезе в следствието точно в 10:00 ч. на 17 ноември, а пред медиите заяви кратко: „На тази дата преди два месеца се роди нашият син Волен и тези нечестивци са избрали да ме арестуват точно днес, но всичко ще им се върне, защото Бог вижда всичко!”

СКОРО ВЛАСТТА НА ЦАЦАРОВ И БОРИСОВ ЩЕ СЕ РАЗТЪРСИ

и това ще започне от този случай, кога­то решиха да ни арестуват.

Американският посланик Уорлик на­реди на Цацаров и Борисов да ме уни­щожат. Те сега смятат, че по този начин могат да ме пречупят. Но, братя и сестри, колко години сме в битката – 10 години. Няма да минат още 10 и тяхната диктату­ра ще падне под натиска на външни фак­тори. Освен това, с този случай те вече си забиха нож. Оттук нататък

БЪЛГАРИЯ НЯМА ДА Е СЪЩА­ТА

България и Европа няма да са същи­те, тъй като предстоят много сериозни геополитически сътресения. Тази власт, колониалната власт на американците ще падне и ще бъде изметена. Българите ще бъдем принудени да се защитаваме сре­щу пришълците с които ни заливат, сре­щу всякакви фактори на колониализъм, с които ни заляха през тези години. Ние ще трябва да вземем нещата в собствени ръце, а те къде ще се крият не знам, за­щото ще им се види тесен светът.

КОЛКОТО И МИЛИАРДИ ДА СА ОТКРАДНАЛИ, ЩЕ ГИ НАС­ТИГНЕ НАРОДНИЯТ ГНЯВ,

защото те крадоха и мачкаха народа си, както и турчин не го е мачкал. Тези безчестници нечестивци, които днес уп­равляват България, ще платят, защото има Бог и той вижда всичко.

Патриоти подкрепиха Сидеров и Чуколов преди ареста

Покажете на тези слуги и марионетки, които мислят, че могат да се подиграват с българските националисти какво значи български дух. Покажете им как един на­род, който те смятат за смачкан, може да се изправи и да ги намачка тях. Покажете им, че сте по-силни от техните унифор­ми, от оръжието и властта, която си ми­слят, че имат. Но властта е една-единстве­на. Властта е в ръцете на Господ и той не я дава на безчестници и нечестивци. Така, че братя и сестри, вие сте по-силни от тези с униформите, вие сте по-силни от прокурорите и следователите, вие сте по-силни от премиерите и всички техни слуги, които смятат, че могат да мачкат безнаказано България.

Да живее България! Да живее АТАКА!

Без АТАКА днес България нямаше да е същата!

Реч на Волен Сидеров пред столично­то следствие, 17 ноември 2015 г., 10 ч.