|

ПОЛИТИЧЕСКА РЕПРЕСИЯ: УБИЙЦИ, КРАДЦИ, ДИЛЪРИ И ПЕДОФИЛИ НА СВОБОДА, А ПРОКУРАТУРАТА ИСКА СИДЕРОВ И ЧУКОЛОВ В ЗАТВОРА

 

 Публикуваме редица новини от медиите, които показват двойни­те стандарти, прилагани от българската проку­ратура. Днес тя буквал­но извършва репресия срещу лидерите на АТАКА Волен Сидеров и Десислав Чуколов. Българската прокурату­ра не иска „задържане под стража” на хора, обвинени в убийства, кражби, педофилия, производство и раз­пространение на нар­котици, изнасилвания, трафик на хора, измами и далавери. В същото време прокуратура­та иска налагане на мярка „задържане под стража” на Сидеров и Чуколов, които са об­винени в хулиганство.