|

Проф. Станилов към правосъдния министър: Решете проблема със забавянето на гражданство на банатските българите

 

АТАКА повдигна въпро­са за дискриминационното отношение към банатските българи от страна на Съве­та по гражданство при пра­восъдното министерство. Това стана в рамките на парламентарния контрол миналия петък. Депутатът проф. Станислав Стани­лов заяви от трибуната, че в западната част на Румъ­ния повече от 300 години живеят т. нар. банатски българи. Те са преселени след разгрома на Чипров­ското въстание в края на XVІІ в., а техен център е селището Стар Бешенов. В него се намира най-старото българско училище, което действа без прекъсване от 1745 г. Неговите 400 учени­ци изучават български език по четири часа седмично в долния курс и по три часа – в горния. На нивото на владеене на книжовния български език в Стар Бе­шенов могат да завидят много софиянци. Банатски­те българи съхраняват рев­ностно своята идентичност и дори през последните години извоюваха право­то в Румъния 24 май да се чества като Ден на българ­ския език.

С оглед на гореизложе­ното е неразбираемо отно­шението на чиновниците от Министерството на пра­восъдието към банатските българи. Според кмета на Стар Бешенов в Съвета по гражданство от две години отлежават 42 преписки на банатски българи.

„Вашите чиновници, г-н министър, не признават националната принадлеж­ност на тези българи, защо­то, цитирам, „личните им имена принадлежат към ро­манската именна система” и не отчитат, че това е било задължително по времето на Чаушеску. Чиновници­те дори не са разбрали, че кандидатите за българско гражданство от Банат са водени от емоционални причини и не се нуждаят от българските „европейски” паспорти. Като румънски граждани, те могат да пъту­ват и работят без проблеми в ЕС. Те държат да придо­бият български паспорти заради паметта на дедите си, опазили българщината през толкова трудни време­на“, обърна се проф. Ста­нилов към министър Хрис­то Иванов.

В тази връзка той попи­та правосъдния министър какви мерки ще предприе­ме, за да се прекрати това дискриминационното от­ношение към банатските българи.

От отговора на Ива­нов стана ясно, че е имало забавяне на даването на гражданство, свързано със събиране на допълнител­ни документи. „След като са били събрани, очакваме последния етап – да бъдат издадени указите от вице­президента, да бъдат по­дписани“, заяви министъ­рът.

След въпроса от АТАКА той пое ангажимент заедно с Агенцията за българите в чужбина да облекчат реда за получаване на български паспорти, ако има специ­фични нужди тази група.