|

Режат привилегиите на полицаи и военни

 

Стотици полицаи напускат системата огорчени от подигравката на правителството

Между първо и вто­ро четене на законо­проекта за държавния бюджет ще бъдат вне­сени промени, които да отразят ревизира­ния вариант за намаля­ване на привилегиите в силовите ведомства, каза финансовият ми­нистър Горанов.

Така полицаи и во­енни вече ще имат право на по-малък го­дишен отпуск – от 30 на 20 дни, и ще бъде премахнат класът за прослужено време. Възнагражденията на служителите няма да се намаляват. Остават и 20-те заплати, които им се плащат при пенсиониране, но за но­вите служители те ще бъдат намалени на 10.

500 служители на МВР са подали рапорти за напускане според Горанов, който увери, че има достатъчно средства, за да им бъдат изплатени по 20 заплати. Според полицей­ските синдикати над 2000 души искат да на­пуснат системата.

Докато политическият модел в България коренно не бъде променен и на власт не застане АТАКА, полицаи, военни и пожарни­кари ще продължат да работят със скъсани дрехи, без ресурси, за жълти стотинки и без уважение от обществото.