|

СЪДЪТ: АРЕСТЪТ НА СИДЕРОВ И ЧУКОЛОВ Е НЕЗАКОНЕН!

 

Прокуратурата превишила правата си с незаконосъобразното задържане

БЪЛГАРИЯ 2015 Г. – ОПОЗИЦИЯТА В БЕЛЕЗНИЦИ

Малко след 12 ч. в полунощ Чуколов и Сидеров бяха доведени от ареста в съдебната зала с белезници. Това е резултатът от диктатурата Цацаров-Борисов, каза на влизане в съдебната зала Сидеров

 Софийският градски съд постанови, че задържането за 72 часа на лидера на АТАКА Волен Сидеров и заместника му Десислав Чуколов е незако­носъобразно. Това стана ясно на извънредно заседание малко след 2 часа след полунощ на 18 ноември 2015 г. Двамата депута­ти бяха освободени от ареста в Националната следствена служ­ба, където бяха неправомерно задържани. Съдът реши още, че прокуратурата е превишила правата си с ареста на национа­листите.

Съдия Веселина Ставрева постанови, че няма опасност двамата народни представители да извършат престъпление или да се укрият и разпореди непра­вомерно арестуваните незабав­но да бъдат освободени, като им наложи гаранция от по 6000 лв.

Сидеров и адвокатите му в столичното следствие

Съдийката посочи, че за­държането им за 72 часа е не­законосъобразно, защото това право на държавно обвинение е предвидено в НПК с единстве­на цел да осигурява явяването на обвиняемите пред съда, и то само ако това време се изисква по технически причини или за предотвратяване на евентуално престъпление или бягство. Но нито една от тези хипотези не е на лице в случая, категорична беше съдия Ставрева.

„Няма как да скрия, че реше­нието на съда отчете тежестта на аргументите ни. Очевиден недостатък на това искане за задържане е, че двамата могат да изчезнат от полезрението на правоохранителните органи, да не се явят в съда и да не понесат своята отговорност за отправе­ните към тях обвинения. Това послужи за основание за от­хвърляне на иска“, обясни след съдебното заседание пред жур­налисти адвокат Явор Нотев.

Още преди ареста той обясни пред столичното следствие, че има разминаване между искане­то на главния прокурор и поста­новлението за привличането им като обвиняеми, което е допъл­нено.

„Сидеров е задържан в про­тиворечие на Конституцията, на закона и на процесуалните пра­вила. Вменено му е обвинение, което не съответства по обем и рамки на обвинението, заради което неговият депутатски иму­нитет беше снет и разрешението му за задържане беше гласувано от Народното събрание“, разяс­ни Нотев. Именно заради това адвокатите на Сидеров и Чуко­лов обжалваха мярката за неот­клонение.

Адвокат Явор Нотев обясни, че има разминаване между искането на главния прокурор за ареста и постановлението за привличането им като обвиняеми, което било допълнено в разрез със закона

От думите на Нотев стана ясно, че Сидеров е започнал гладна стачка от момента на за­държането му в знак на протест срещу действията на прокурату­рата.

Юристът заяви още, че ли­дерът на АТАКА е обявил, че дело „Сидеров срещу България” не желае да вижда, т.е. няма да съди страната в Страсбург, въ­преки че има достатъчно осно­вания. „Механизмът е такъв, че не плаща служителят, който е погазил закона, а бюджетът. По­ради това няма да завеждаме та­кова дело”, разясни още Нотев.

Що се отнася до възможност­та Сидеров да се укрие, адвока­тът каза: „Представете си как става това, когато цяла България знае къде. Всеки ден го гледа на телевизионния екран и при положение, че ние сме заявили изрично пред началника на сле­дователите къде и как може да бъде намерен г-н Сидеров.

По време на заседанието Сидеров каза пред съда, че на­чинът, по който прокуратурата действа, сочи една заявка да бъде ликвидиран от политиче­ския живот на страната. Това е така, защото Сидеров и депу­татите от АТАКА предложиха намаляване и ограничаване на сегашните безгранични право­мощия на главния прокурор, отчетност към Народното съ­брание и възможност за отзова­ването му. Последното е много важно, защото в момента глав­ният прокурор е недосегаем. Националистите искат съкраща­ване на мандата от 7 години на 5 години и възможност с 50 + 1 от гласовете на народните пред­ставители главният прокурор да бъде отстраняван.

„До момента не съм извърш­вал престъпление. В обществе­ния живот съм от 80-те години. Известен съм със стотиците си публикации, издал съм 5 книги, имам зад гърба си стотици пре­давания и хиляди последовате­ли“, каза още председателят на АТАКА.

В своя защита Десислав Чуколов заяви, че през цялата си политическа кариера са на­правили дарения на стотици хора и редица църкви. „Този образ, който ни изграждат, е недействителен“, категоричен е заместник-председателят на партията.

Припомняме, че прокурату­рата им повдигна обвинение за „нахлуване“ в НАТФИЗ на 23 октомври, а не в нощта на из­борите, и бяха подведени под отговорност за хулиганство, а Сидеров и за принуда. Съдия Ставрева беше категорична, че няма никакви доказателства за принуда.

След като съдът се произнесе, че задържането на Сидеров и Чуколов е незаконосъобразно, двамата бяха изведени от съдебната зала с рота полицаи, все едно са лидери на „Ислямска държава”

 

СИДЕРОВ СЛЕД КАТО БЕШЕ ОСВОБОДЕН: ЦАЦАРОВ ДА ПОДАВА ОСТАВКА!

ВЛАСТТА ДА СИ ХОДИ! ТЯ Е ИЗЧЕРПАНА, АНТИДЕМОКРАТИЧНА, АНТИБЪЛГАРСКА!

Това беше един тормоз, едно мачкане. В този абсурден час посреднощ имаше съдебно заседание. Съдът реши, че прокурорската мярка за 72 часа е незаконна. Т.е. прокуратурата получи шамар. Според мен главният прокурор трябва да подаде оставка. Едва ли ще го направи, но определено това беше огромен гаф, провал за прокуратурата, която искаше да разиграе репресията. Чак след като обжалвахме, те се размърдаха. Това заяви, секунди след като напусна Националната следствена служба, лидерът на АТАКА Волен Сидеров.
Той определи удрянето, блъскането и влаченето на народните представители от АТАКА пред столичното следствие като прокурорско-полицейски произвол. (виж стр.5)
„Мисля, че след този случай ще тръгнат събития, които ще покажат, че тази власт трябва да си ходи. Тя е изчерпана, антидемократична, антибългарска. АТАКА влиза в нова фаза. Благодаря от сърце на всички, които ни подкрепят”, заяви Сидеров пред чакащите го симпатизанти.
Заместникът му Десислав Чуколов, който също беше освободен от ареста, благодари на всички присъстващи на протестите в тяхна подкрепа.