|

Учени в БАН със заплата на чистачка

 

Според управляващите трудът на българските изследователи струва 375 лв.

От 2016 година някои от учените и асистентите в БАН ще получават заплата колкото обслужващия персонал, сред които са и хигиенистите.

Пример за това са някои от астрономите с дългогодишен стаж. От догодина те ще полу­чават 375, 76 лв. заплата. Тол­кова са месечните възнаграж­дения и на почистващия персонал в института, съобщи националната телевизия.

В същото унизително фи­нансово положение са стотици учени, а на всичкото отгоре пари не достигат – след орязва­нията на бюджета БАН се нуж­дае от още 12 милиона лева за заплати.

„Ако няма промени в близ­ко бъдеще в това отношение, постепенно науката в нашата страна ще изчезне”, каза проф. д-р Таню Бонев. Според акаде­мик Стефан Воденичаров мно­го от народните представители знаят до какво ще доведе поли­тиката на парламента.

Един хигиенист и един на­учен работник с висше обра­зование – разликата е 30 лева. Което вече води до една абсо­лютна ерозия в структурите на Академията на науките, смята той.

Припомняме, че преди малко повече от месец проф. Станилов настоя пред образо­вателния министър да бъдат отделени повече пари за наука. Той беше категоричен, че за­плащането на учените и пари­те, които им се отделят за раз­работки, са крайно мизерни.