|

Цацаров драпа да извади Волен от парламента, за да защити поста си

 

От АТАКА предложиха поправки в Конституцията, с които се съкращават мандатът и правомощията на главния прокурор, както и той да се освобождава от НС

Цацаров се заканва да поиска от съда посто­янното ни задържане. Иска да стоим в ареста, защото с Чуколов сме вносители на поправки в Конституцията, чрез които се намаляват право­мощията на главния прокурор. Това заяви пред в. „Атака” Волен Сидеров, преди да подпише в чет­въртък връчената му призовка за явяване в следствието на Софий­ската градска прокуратура.

От АТАКА предлагат намаля­ване и ограничаване на сегашните абсолютно раздути и безгранични правомощия на главния проку­рор, отчетност към Народното събрание и възможност за отзо­ваването му. „Последното е много важно, защото в момента той е не­досегаем. Над него е само Господ, както казваше един негов пред­шественик”, посочи Сидеров.

Националистите искат съкра­щаване на прекалено удължения мандат на главния прокурор от 7 години на 5 години и възможност с 50 + 1 от гласовете на народните представители той да бъде отзо­ваван.

„Това е голяма опасност за Ца­царов и по този начин той иска да си осигури нашата липса. Ние да сме в ареста, а не в пленарната зала и да защитаваме исканията си. И ето ви как се решават поли­тическите въпроси с прокурорски санкции, защото в него е сопата. Той може да иска арест и да го ре­ализира”, категоричен е Сидеров. Той е убеден, че арестът му е по­литически.

Следващата седмица се очаква в пленарната зала да влезе за пър­во четене и държавният бюджет за идната година. Заради ареста на Сидеров и Чуколов, който е предвиден за ден преди началото на работната седмица на НС, те няма да могат да участват в деба­тите, както и да гласуват. Това е още една цел те да бъдат аресту­вани, за да се осигурят два отри­цателни гласа по-малко.

 

Депутатите гласуваха за ареста на Сидеров и Чуколов

 

Парламентът наложи без­прецедентна репресия срещу лидера на АТАКА Волен Си­деров и съпартиеца му Десис­лав Чуколов. Въпреки че няма опасност да се укрият от след­ствието, парламентът гласува разрешение двамата да бъдат арестувани. Искането бе на главния прокурор Сотир Ца­царов и е с цел – двамата да бъдат извадени от политиката

Сидеров и Чуколов в сряда подадоха заявления до пред­седателката на Народното събрание , с които до­броволно се отказват от депутатските си имуните­ти. „Нито аз, нито колегата ми Чуколов сме се укривали от правосъ­дието, нито смятаме да го пра­вим. Искането на главния про­курор има само репресивна функция. Доказал съм, че се явявам, когато правосъдието иска това от мен”, припомни лидерът на АТАКА преди гла­суването в пленарната зала за ареста му.

Въпреки това 124 народни представители гласуваха „За” репресията срещу Сидеров и 118 за задържането под стра­жа на Десислав Чуколов. В крайна сметка, дори и след прегласуване, управляващата коалиция ултимативно гласу­ва за репресия срещу нацио­налистите.

Дебатът по темата протече проформа, като Радан Кънев от Реформаторския блок не спираше да твърди от парла­ментарната трибуна, че мо­жело атакистите да се укрият или извършат друго „хули­ганство”. Моралният съдник Кънев отиде дори по-далеч в словесния си брътвеж, като добави, че с този акт на парла­мента щяло да се угоди на об­ществото да види политик зад решетките. Интересното е, че същият нищо не каза за ба­щицата си Иван Костов, кой­то унищожи индустрията на държавата и окраде България. Нима народът не иска да види именно Костов заслужено да търка нара? Но за Кънев и гос­подарите му от US посолство­то явно Сидеров и Чуколов са най-големите престъпници в държавата.

Театралната постановка продължи Емил Димитров от Патриотичния фронт, който не изтъкна основател­ни аргументи защо е необ­ходим арест на атакистите. Той обаче превърна пленар­ната зала в турски сериал и арена за разчистване на лични сметки. Пишман па­триотът се опита да насълзи очите на депутатите с това, че двете жени от комисията срещу Сидеров Десислава Атанасова и Ана Баракова, били тормозени по телефона от граждани, кои­то им искали обяснение защо са гласували за репресия срещу националисти­те. Въпреки че минути по-рано лидерът на АТАКА се извини от парла­ментарната трибуна на коле­гите си, Димитров продължи да спекулира с темата.

Тенденциозното решение на народните представители беше очаквано. Опитите Си­деров да бъде изваден от по­литиката текат вече 10 години. Само така продажните упра­вляващи ще имат спокойстви­ето да крадат държавата и да си вършат далаверите необез­покоявано.

 

НОТЕВ: ИСКАНЕТО НА ПРОКУРАТУРАТА ЗА АРЕСТ Е НЕСЪСТОЯТЕЛНО И
ПРЕЖДЕВРЕМЕННО

Мотивите на главния прокурор за ареста на Сиде­ров и Чуколов са несъстоя­телни, преждевременни и необосновани. Задържането на народен представител на тези основания ще тежи върху Народното събрание. Бягството от отговорност не трябва да бъде присъща чер­та на решенията на НС. Това заяви зам.-председателят на НС от АТАКА Явор Нотев по време на парламентарни­те дебати относно задържа­нето под стража на лидера на националистите и него­вия заместник в партията.

Националистът обясни на депутатите, че с добро­волния си отказ от имуни­тет атакистите спомагат следствието и процедурата по тяхното призоваване, връчени обвинителни ак­тове и взимане на мярка за неотклонение ще протече безпрепятствено. Той обаче е сигурен, че от държавното обвинение ще се възползват от случая и ще задържат двамата депутати. „Вдигате ръце от този проблем и го оставяте на компетентните органи. Прокуратурата вече е заявила своето искане и то ще бъде реализирано”, уко­ри народните представители Нотев.

Предвид общественото положение на Сидеров и Чуколов те няма как да се укрият от прокуратурата или да напуснат страната. Този факт беше потвърден не само от АТАКА, а и от опозиционни партии.

Предстоят важни гласу­вания в пленарната зала, на които всяка теза и глас ще има своето значение. „Има­ме предложение двама на­родни представители, еди­ният от които председател на парламентарна група, да не могат да участват в ра­ботата на НС. Поставете на везните в чисто житейски план тежестта на обвине­нието и това, от което ще бъ­дат лишени народните пред­ставители”, призова Нотев.

„Категорично заявявам, че г-н Сидеров дава гаран­ции за това, че разследване­то няма да бъде препятства­но, неговото присъствие ще бъде налице и активно ще участва в разкриването на истината, защото това е не­говият интерес”, гарантира националистът.

 

МИКОВ КЪМ РАДАН: ПРЕНЕСОХТЕ ТЕАТЪРА ОТ НАФИЗ В НС

Защо не беше уведомена Цачева, когато арестуваха Волен пред Театралната академия, попита председателят на БСП

 

Най-голяма е кризата на доверието и тя ще продължи да бъде, защото театърът от НАТФИЗ се пренесе в Народното събрание. Това заяви председателят на БСП Михаил Миков в пленарната зала в отговор на Радан Кънев, докато се дискутираше дали да бъде дадено разрешение за арест на Сидеров и Чуколов.

„Тази тема е несъотносима към диску­сията”, категоричен бе червеният депутат, аргументирайки се, че двамата атакисти доброволно свалиха имунитетите си и поз­волиха на прокуратурата да предприеме по-нататъшни действия.

Миков припомни, че народните пред­ставители не са безнаказани и това стана ясно с гласуването от миналата седмица по първото искане на държавното обвинение. „Този театър, който се развива по отноше­ние на мярката за неотклонение, е част от опита да се затворят другите големи пробле­ми на политическите сделки”, посочи още председателят на БСП.

„Тази мярка е абсолютно ненужна и българските граждани трябва да знаят, че по същество г-н Сидеров е бил задържан”, припомни Миков на колегите си, визирайки ареста на лидера на АТАКА в изборната нощ.

В заключение той повдигна въпроса защо тогава не е бил уведомен председателят на НС, както се изисква по Конституция, при условие да са присъствали редица МВР шефове, дори и министърът на вътрешните работи.