|

ШЕФЪТ НА НАРКОКОМУНА ЖЕЛЯЗ ТУРЛАКОВ АЛАРМИРА ПРЕД АЛФА ТВ: Трева, пръскана с мухозол, продават в центъра на София

 

ИВЕЛИН НИКОЛОВ 

ЖЕЛЯЗ ТУРЛАКОВ е за­вършил философия, след това е специализирал в университета “Зигмунд Фройд” във Виена. Асис­тент по психодрама. Той е създател и ръководител на терапевтична общност за лечение на наркозависими в България „Ново Начало”.

 

- Преди дни излезе новина, че в столични училища осмокласници­те се превърнаха в дилъри на дрога. Невръстни наркодилъри си разпре­деляли класовете в училище и ги снабдяват с дрога. Осмокласници, които са непълнолетни, не подлежат на наказателна отговорност.

- За мен това не е новина, аз говоря за тези случаи от 2002-2003 г.

- Оттогава ли има дилъри, които са непълнолетни?

- Имаше и тогава, и през всичките тези години. Тези неща ще стават все по-чести.

- Какво правим с този проблем?

- Oтдавна не е тайна, чe има хора на такава възраст, които употребяват нар­котици. Не е тайна и за редицата не­правителствени организации. Според европейския мониторингов център за­емаме второ място в ранната употреба на психоактивни вещества. Ако в мо­мента се направи такава статистика, нищо чудно да оглавим първото мяс­то. 15-16-годишни вече активно упо­требяват-злоупотребяват. Вече има и дилъри на такава възраст, които за мен са деца.

- Миналата година излезе инфор­мация, че лавка на столично учили­ще продава спрей с амфетамини на деца.

- Има много такива неща. В про­словутите уондър шоп в Слънчев бряг продават под формата на хранителни добавки всякакви дизайнерски дроги, в т.ч. и на амфетаминова основа. Дър­жавата се преструва, че не съществува този проблем. Дори през 2008-2009 г. писах на тогавашния министър на здраве­опазването писмо с факти, данни и кон­кретни предложения за риска, пред който е изправена България от амфетаминова епидемия. Такава „върви“ в цяла Западна Европа и в Се­верна Америка. Това се случва при ну­лев контрол. Ние сме разграден двор. Затова децата ни попадат в капана на наркомрежата. И тогава здравният министър отговори, че аз съм се бил заблуждавал. За мен тази реакция на министър на здравеопазването е или некомпетентна, или малоумна, или и двете.

- А обръщали ли сте се към се­гашния министър?

- Имаше опит, но не съм чул до мо­мента официална позиция по отноше­ние на този проблем, т.е. ще се прави ли нещо или не. Това е сигурно осмият здравен министър от времето, в което се занимавам в тази сфера, който гледа на този проблем като неприоритетен. Но това е проблем, който трябва да лежи на плещите не само на здравното ведомство, а и на социалното, образо­вателното, МВР. Има Национален съвет по нарко­тични вещества, в които по закон би трябвало да участват всички министри. Но всъщност това е фор­мална структура. Да сте чули за някак­ва сериозна кампания или предложе­ние?

При последните статистики бяхме на второ място в ранната употреба на психоактивни вещества, в момента сигурно оглавяваме челното място, смята Турлаков

 

- След гласността, която АТАКА даде около проблема с наркотрафи­ка в България, не трябваше ли Бъч­варова да провери редиците в МВР – има ли хора, които разпъват чадър, при положение, че го твърдят реди­ца специалисти?

- За жалост не го направи. От 10 години организацията ни иска да се въведе задължително тестуване за психоактивни вещества в училищата. Нещо, което се прави навсякъде. В образователния закон има предвидени такива текстове, които кореспондират с идеята да се въведат. В чл. 147 , т.3 ал.3 пише: „Директорът на едно учи­лищно заведение трябва да осигурява безопасни условия и труд, по-конкрет­но осигурява здравна профилактика, дейност, задължения и т.н. В новия чл.171, ал.1, т.1 – Правата на учени­ците. Да бъдат обуча­вани и възпитавани в здравна, безопасна и сигурна среда. Чл.172, ал.2, т.5 – Задължение на учениците. Да не участват в хазартни игри, тютюн и тютюневи изделия, ал­кохол и наркотични вещества. Чл. 178 – Обща подкрепа за развитие на уче­ниците и грижа за здравето“. Как един учител може да бъде сигурен дали учениците не употребяват наркотични вещества? Как може да осигури здрав­на среда? Със задължително тестване, като в Англия например. Не знам кой родител не би се съгласил да има така­ва мярка в училищата. С оглед, че жи­веем в рискова среда и таргет на нея попадат точно учениците от 7-ми клас нагоре, говорим за 13-14-15-16-годи­шини.

- В разследване на АЛФА ТВ по­казахме как в столична дискотека да си купиш наркотици не е особено препятствие.

- И в училище не е. Независимо дали има охрана, видеонаблюдение и т.н. учениците са доста изобретател­ни. Затова трябва задължителни те­стове, тъй като има сериозно повишаване на синтетичната амфетаминова употреба именно сред подраства­щи и ученици.

- Зачестяват случаите, при които деца, предозирали с трева, се озова­ват в болниците. Скоро едни бяха в „Пирогов“.

- Не знам какво е състоянието на децата, дано са се оправили, но това, което са пушили, не е трева. На па­зара под различни форми се предос­тавя трева, която е напоена, къпана с допълнителни химични субстанции. Попаднах на изумителни случаи, че се продава трева, пръскана с мухозол. Нищо чудно тези деца да са пушили точно такава трева.

- Това си е направо опит за убий­ство.

- И се продава в центъра на София. Това, което твърдя, е сериозно и дос­товерно.

- В медиите определени хора по­сочват кои са наркобосовете у нас. Защо всички те са на свобода?

- В момента на мястото на наркобо­совете дойдоха хора с уж добър имидж, които никой няма да ги свърже с това, че са наркобосове. Това е техен много добър ход. В Италия се случи това пре­ди 15-20 години. Не е нещо, което сега тепърва се открива. На тяхно място дойде самата държава, структурите й с определени подбрани хора, които имат легален бизнес, обществена дейност, не са дискредитирани, не са съдени.

- И водят двойствен живот?

- Това е начинът, по който се случва съвременният наркотрафик. От вре­ме на време се хваща някой бушон на ниско ниво и се насочва обществено­то внимание и казват – ето хванахме един с 5 цигари. Добре, но оня с петте ТИР-а къде е?

Гледайте предаването „На жълтите павета“ всеки делничен ден от 20:00 ч. и на сайта www.ataka.tv