|

СТАРТ НА ЕНЕРГИЙНАТА БОРСА – ШОК В ЦЕНИТЕ НА ТОКА

 

 ПЪРВИЯТ ТОК ОТ ТЕЦ „МАРИЦА- ИЗТОК 2“ ВДИГНА 2 ПЪТИ СТОЙНОСТТА СИ

НОРА СТОИЧКОВА

България е на път да стане член на общоевропейския енергиен съюз и ще трябва да си плаща тока на средно европейски цени

 

15 търговци, ре­гистрирани от Бъл­гарската независима енергийна борса, се наредиха на опаш­ка за евтиния ток от ТЕЦ „Марица-изток“ 2 в петък, 10 декем­ври, с което положи­ха началото на борсо­вата търговия с ток. В резултат на което цената на тока скочи 2 пъти – средна цена от 74,56 лв./МВтч. Тя е почти два пъти по-висока от средна­та цена, достигната на борсите, на които се търгува с плат­формите на Nordpool Spot – малко над 39 лева.

Ако търговия­та беше реална, на следващия ден – 11 декември (защото търговията е по мо­дела „ден напред“) ТЕЦ „Ма­рица-изток“ 2 трябваше да дос­тави електроенергия на своите клиенти при цени в диапазона от 44 лева в тъмната част на де­нонощието до 84,93 лева в пико­вите зони, или средно малко под 75 лева за мегаватчас.

Това е истината. Само за един ден цената на тока се вдигна 2 пъти. Което създава и втори про­блем – въпросителни около лик­видността на борсата и доколко достигнатите цени са референт­ни за енергийния пазар изобщо. Ето какво обясни по този въпрос шефът на БНЕБ Константин Константинов, цитиран от сайта Инвестор.бг: пазарът ще бъде достатъчно ликвиден и достига­ните цени ще бъдат референтни, когато поне 5% от потребявана­та енергия се търгува през бор­сата. Според него тези количе­ства ще бъдат бързо достигнати след реалния старт на работата на енергийната борса, който ще бъде в началото на 2016 година.

Оттук нататък всички комен­тари затова как борсата няма­ло да вдигне с повече от 5-6% цените са долнопробни лъжи и политически спекулации. А ако продължавате да не разби­рате, върнете се на прочетено­то дотук и пресметнете сами. В цената на всеки продукт на пазара и токът, включително, съдържа освен себестойност, още данъци, осигуровки, /акци­зи/, транспортни разходи и др. В случая със стоката „електри­чество“ над себестойността се начислява прословутата такса „задължение към обществото“, такса достъп, такса пренос, енергото си пише своя процент върху цялата сума – отделно начисляват върху всичко и ДДС. Така токът от АЕЦ „Козлодуй“, ако излиза на 4-5 или стотинки себестойност, докато ви светне в крушката, вече е дошъл на 45- 47 лева. А след старта на борса­та при търговците на едро ще отива на двойна цена – на 75-80 лева. И тази цена ще набъбне, след като я продадат на Енер­гото и оттам Енергото започва да си слага такси, данъци, нор­ма на печалба. Сметката ви за ток в най-умерения вариант на пресмятане ще се утрои. В уравне­нието има едно неизвестно и то ще продължава да е застраши­телно неизвестно поне до средата на годината, ко­гато вече енергийната борса се очаква да заработи. Но от това животът ни няма да се подобри. Напротив. Ще се окаже невъз­можно да оцеляваме, ако имаме хладилник, котлони или клима­тик.

Ето още един детайл, който говори сам по себе си. В матри­цата на борсовата търговия се позволява на производителите и на купувачите на електроенер­гия да дават оферти за различ­ни часове и в различни ценови диапазони. В самата платформа са заложени минимална цена от минус 1000 лева за мегаватчас до максималните 6000 лева за мегаватчас.

Повечето енергийни експер­ти са скептични по отношение на старта на борсата и посочват като най-голяма опасност ряз­кото поскъпване на тока. Дори адептите на свободния пазар признаха, че токът ще поскъпне и заговориха за „справедлива“ цена. Справедливостта обаче е субективно понятие, а кога­то става въпрос за ток, газ или нефт, пазарните „тояги“ са за потребителите, не за търговци­те.

НАЧАЛОТО

Енергийните олигарси от­давна се точат да контролират търговията с ток. В последните години успоредно със създава­нето на държавната борса има­ше опити да се създаде и частна борса със съответната клиърин­гова институция, която целеше да привлече на своя страна го­лемите банки у нас. Не се слу­чи. Държавата си създаде своя собствена борса – Българска независима енергийна борса, като определението „независи­ма“ е само една нескопосана алитерация.

Създаването на БНЕБ стана възможно след сключения на 21 април 2015 г. договор с нор­вежката борса Nord Pool Spot AS, която вече държи борсовия пазар в Скандинавия, балтий­ските държави и Великобрита­ния. Борсовата платформа на БНЕБ се поддържа директно от Осло.

В деня на тестовия старт на българската енергийна борса 11 декември, цените на тока на Гърция и Румъния „удариха” тавана от 120 лв./Мвтч, при това неколкократно за деня. АВТОР: АЛЕКСАНДЪР ХАРИЗАНОВ, ФЕЙСБУК

 

На 8 декември БНЕБ сключи договор с най-го­лямата ТЕЦ у нас – „Марица-изток“ 2 за доставки на ток на борсата. За да участва в търговията, все­ки лицензиран търговец на ток трябва да е вне­съл 12 000 лв. еднократна такса плюс 24 000 лв. годишна такса. Борсата ще печели и от такси­те върху обо­рота, които са съответно 14 ст. или 32 ст. в зависимост от тарифата, както и по 2 ст. такса сетълмент на всеки изтъргуван МВтчас. Всеки търговец дължи и 50 000 лв. минимално обезпечение, според правилата за сетълмент на БНЕБ.

Първоначално търговията на електроенергия ще се води на принципа „ден напред“, като към края на 2016 г. ще е въз­можно да започне и търговия в рамките на деня, обясниха още от БНЕБ пред медиите. Борсата ще работи само по централно европейско време.

И така ние, потребителите, без да бъдем питани дали сме съгласни, вече живеем в усло­вията на либерализиран пазар. Според ВСИЧКИ експерти, които говорят по темата оба­че, борсата ще оскъпи не само тока, но и СМЕТКИТЕ ни за ток.

ЗАЩО «СВОБОД­НАТА» ТЪРГОВИЯ НИКОГА НЕ СВАЛЯ ЦЕНИТЕ?

Опитът в останалите стра­ни от ЕС сочи, че на борсата се търгуват 10-15% от потребява­ната енергия, поради което не се очаква БНЕБ да окаже решава­що значение при формирането на цените на електроенергията у нас, обясниха експерти пред „Стандарт”, цитирани от сайта БЛИЦ.

Цитираните експерти не са назовани, естествено. Но те са онези източници на пиарска­та дописка – най-вероятно от пресцентъра на борсата и бабу­ващата й КЕВР. Оттук нататък всички комерсиални медии ще правят пиар на тази енергийна борса за пари, затова и трябва да се четат винаги с огромно подозрение. Този път информа­ционната мъгла, която разпръск­ват най-безнаказано, разчиства пътя за едно подмолно и шоково увеличение на себестойност­та на тока в сметките. И този път няма да има виновни, което отърва най-мно­го на премиера Борисов, кой­то най-много от всичко обича „да е добър и готин“ в очите на хо­рата. Помните, през февруари 2013 г. беше изритан от властта заради едни 5% увеличение на тока. Е, сега вече отърва кожата. През борсата токът ще достиг­не заветните средноевропейски нива, които отсега са поне 4 до 5 пъти по-високи от наша­та средна цена за бита – 21 ст./кВтч. Всички официози обаче ще тръбят, че токът поскъпва по пазарни причини. И че това ще е „справедливата“ цена на тока. А това е най-грубата и нагла лъжа.

Първо, когато става въпрос за АПЕТИТИ към ток, произведен от ИЗПЛАТЕНИ вече централи, не можем да говорим нито за па­зар, още по-малко пък за спра­ведливост. Не можем да говорим за какъвто и да е пазар, след като 2/3 от производителите на ток са на дотации, а се либерализират единствено токът от останалите 2 държавни предприятия – АЕЦ „Козлодуй“ и ТЕЦ „Марица- изток“ 2. Ако ще си играем на пазар наистина, защо не пус­нем ВЕИ-та на свободния па­зар, например. Или пък тока от американските централи, които работят с 16% гарантирана нор­ма на печалба и които докараха НЕК до фалит. Колко са амери­кански тези централи е отделен въпрос, защото са регистрирани в офшорни зони и собственост­та им не е ясна. Регистрирани са като офшорки, за да изнасят капитали от по няколко милиар­да лева зад граница и съответ­но да не плащат данъци. Такъв бизнес, с държавни подаръци и без да се плащат данъци, всеки може да прави и да се събуди мултимилионер. Срещу тази хищна лако­мия са изправени АЕЦ „Козлодуй“ и ТЕЦ „Ма­рица-изток“ 2. Тъжната ирония е, че токът от тях ще продължава да стру­ва стотинки, но именно търговците, препрода­вайки го един на друг и обога­тявайки се на наш гръб, ще му вдигат цената до небесата.

От една година КЕВР с раз­лични регулации притискаше тези държавни предприятия да разчитат единствено на въпрос­ната борса, за да си вържат го­дишните баланси. А оператив­ната цел е ясна още от самото начало: България е на път да стане член на общоевропейския енергиен съюз и ще трябва да си плаща тока на средно евро­пейски цени. От това оператив­но мероприятие ще се облажат само търговците на ток. Ако не броим държавните чиновници, които ги подсигуриха с най-бър­зия възможен начин за законно забогатяване. За сметка на це­лия български народ.

 

ЕЛЕНКО БОЖКОВ, ЕНЕРГИЕН ЕКСПЕРТ, ПРЕД АЛФА ТВ: С ПОНЕ 36% ЩЕ
ПОСКЪПНЕ ТОКЪТ

Според Еленко Божков с либерализацията токът ще се увеличава, и то продължително време занапред

С колко ще поскъпне токът? Най-бързият отговор е: С поне 36% ще поскъпне токът веднага след започване на борсовата търговия. Това изчисли в сутрешния блок на АЛФА ТВ Еленко Божков, енергиен експерт, бивш член на енергийния регулатор.

„Разликата в цените на дребно за битовия потребител – 10,5 ст./кВтч, и цените за дребния бизнес – 13,5 ст./ кВтч, представлява 36% разлика. Тези цени са дотирани от държавата. При борсово определяне на цената на този ток тази разлика се заличава. Въпросът е: кой ще покрие тази разлика? Ами, ще я покрие естествено битовият по­требител, за него токът ще поскъпне най-малко с 36%!”, обясни г-н Божков и посочи, че при изчисленията си из­ползва за база цените на ЕВН.

Според Еленко Божков с либера­лизацията токът ще се увеличава, и то продължително време занапред, като единственият начин за удържане на цените в някакви поносими граници е нормативно намаляване на печалбите на ерепетата. „Но това е невъзможно”, подчерта той.

Еленко Божков изрично подчерта, че единственият начин бабуващите на енергийната борса КЕВР и Минис­терството на енергетиката да удържат цената на тока е да ПРЕКРАТЯТ догово­рите с американските централи. А не да си играят на псевдо регулации с цените на разполагаемост, какъвто е онзи до­говор с ТЕЦ 1 и ТЕЦ 3, който ни обеща­ваше намаление с 1 милиард лв. за 10 години на печалбите им.

„В никакъв случай не трябва да се допуска и.д. посланикът на САЩ Роде­рик Мур да излиза по телевизиите и да обяснява колко са важни за нас аме­риканските централи. Недопустимо е да се оказва такъв обществен натиск през обществената телевизия БНТ!”, възму­ти се г-н Божков и посочи, че отноше­нията с американските тецове трябва да бъдат предоговорени и компенсира­ни единствено в частта им неизплатени инвестиции.

„Това е работа на изпълнител­ната власт. Договорите с амери­канските тецове представляват недопустима по смисъл на ев­ропейското законодателство държавна помощ. А преко­мерна държавна помощ пък представляват договорите за изкупуване на енергия от ВЕИ-тата”, обясни г-н Бож­ков и посочи, че изпълни­телната власт трябва да приложи закона в тези случаи и да освободи народа от задълже­нието да им плаща задължително скъпата енергия, а не да клинчи и да се спо­разумява с тези произ­водители на енергия.

 

БРУТАЛНАТА ЛЪЖА ЗА СВОБОДАТА ДА ИЗБИРАМЕ ДОСТАВЧИЦИТЕ СИ

Една от най-нагли­те лъжи, с които енер­гийният министър Теменужка Петкова и прочее „енергийни” де­ятели облъчват хората, е твърдението, че, види­те ли, либерализацията щяла да доведе до по-ни­ски цени на енергията, понеже можем да изби­раме доставчиците си. Всъщност ние избираме между 3-ма доставчици, защото няма техническа възможност – разбирай мрежи и други съоръже­ния, с които да си ку­пуваме ток от френски, финландски или други енергийни доставчици. Ние избираме между едни и същи хора.

Явор Куюмджиев, енергиен експерт от БСП и бивш зам.-министър на енергетиката, обясни преди време в предава­нето „Студио ИКОНОМИ­КА”, че дори и теоретич­но да сключим договор с доставчик с по-ниска цена, това не означава, че сме направили добра сделка. Според Куюм­джиев подобни борсови игри неминуемо водят до неизпълнение на по­добни споразумения, тъй като съществуват много по-мощни и обективни фактори, които бутат цената на тока нагоре. Например наличието на ограничено количество евтина енергия, която да се предлага на борса­та – само от 2 държавни предприятия, което съз­дава изкуствен дефицит и търговците естествено започват да вдигат миза­та за всеки киловатчас.

Куюмджиев посочи още, че разходите по поддържането на борса­та, по хармонизиране на законодателството, по създаването на техниче­ски условия енергийната система на България да се свърже с европей­ската изисква много милиарди евро разходи. Разходи, които ще плати през цената на тока, бъл­гарският потребител.

Еленко Божков пък подробно обясни и защо този самият избор на ерепе е невъзможен, защото бил забранен. А отпадането на ограниче­нията в този смисъл ще отнеме месеци, така че енергийната борса няма да може да заработи ефективно поне до ап­рил. Което грози държа­вата със санкции от ЕК на стойност 36 000 евро на ден….

«Потребителят, за да избира ерепе, трябва първо да има достъп до оператора на мрежата. Този договор за дос­тъп към днешна дата е забранен с едно цирку­лярно писмо от Електро­системния оператор, при това – за неопределено време».

Проблемът е, че ЕСО не може да се справи, ако в един момент всич­ки тръгнат да си сменят доставчика, защото няма да могат да се подготвят тъй наречените товарови графици за потребление, с които се държи в ба­ланс националната енер­гийна система. Прогноз­ните товарови графици не могат да бъдат изгот­вени по една-единствена причина – не са монти­рани електромерите с почасово отчитане на потреблението за бито­вите потребители.

Ерго, министърът на енергетиката Петкова или ни лъже в очите, или не знае на кой свят се намира, като ни говори за „предимствата” на ли­берализирания пазар.

Г-жа Петкова удобно мълчи и за една друга причина за рязък скок на СМЕТКИТЕ ни за ток. И това са т.нар. прогно­зни товарови профили. Накратко – това са оне­зи исторически данни за всеки потребител, с които ЕРП-то разполага. И заради които всички получаваме сметки и за това, което потребяваме и за това, което няко­га сме потребили. Тези „товарови профили” са един от скритите начи­ни, по които ерепетата ни ограбват. И либера­лизацията на пазара ще усили този пладнешки грабеж.

 

ПРИЧИНИ ЕВРОПА ДА НИ НАТИСКА ЗА ПО-ВИСОКИ ЦЕНИ НА ЕНЕРГИЯТА

Причината България да бъде притискана да направи енергийна борса под заплаха от 36 000 евро на ден санкции от ЕК е средната цена на тока за битово потребление да стигне до средно европейските нива от около 75 евроцента за киловатчас. За сравнение сега нашата средна цена е повече от 7 пъти по-ниска…Защото и АЕЦ «Козлодуй», и ТЕЦ «Марица-изток» 2 са изплатени, те работят само на печалба и това позволяваше до този момент цената за бита да се поддържа на относително ниско равнище.
От днес нататък обаче и това малко предимство на българската държавна енергетика ще работи вече не за хората, а в полза на търговците на ток. Купувайки евтина енергия на уж пазарна цена, те ще я препродават на средноевропейско равнище. Ще препродават ток и на наши индустриални предприятия, които ще си купуват тока на «пазарна» цена и това ще оскъпи продукцията им. Съчетано с безотговорния натиск за повсеместно увеличаване на данъчната тежест върху целия народ, и бизнесите, включително. Либерализацията на енергийния пазар ще причини нова вълна от мизерия и нищета за хората. Но нейния крайно унищожителен характер ще бъде насочен срещу българската икономика. Правейки от евтиния държавен ток скъпа суровина за основните носители на брутния вътрешен продукт на страната – едрата индустрия и дребния семеен бизнес.