|

НАЦИОНАЛИСТИТЕ: Народното събрание да осъди намесата на Турция във вътрешните работи на България

 

Факсимиле на декларацията на АТАКА

АТАКА внесе в парламента деклара­ция, с която иска Народното събрание да осъди намесата на Турция във вътрешни­те работи на България.

От партията на Сидеров изтъкват като основателна причина изнесената в бъл­гарското общество информация за оказ­ван натиск от страна на официални пред­ставители на турската държава върху български политици и партийни деятели. Националистите отчитат факта, че офи­циални представители на Турция много­кратно са участвали в провеждането на масови политически мероприятия на те­риторията на България. АТАКА изтъква още думите на министър-председателя г-н Бойко Борисов за оказван върху него натиск от страна на ръководни фактори в Република Турция.

В мотивите си АТАКА пише, че ди­пломатическият натиск и прякото вме­шателство във вътрешните ни работи от страна на Турция е процес, съдържащ дълга историческа фактология, с която партията вече над 10 години запознава българската политическа класа, българ­ските медии и обществеността като цяло. Днес със съжаление трябва да признаем, че през всичките тези години, в които партия АТАКА посочваше недопусти­мите действия на Турция по отношение на нейната външна политика и пряката намеса във вътрешните ни работи, по­ведението на южната ни съседка беше многократно неглижирано от всички уп­равляващи политически партии и коали­ции в страната ни. Благодарение на без­действието на българските правителства в тази насока намесата на Турция във въ­трешните ни работи достигна един свое­образен апогей, на който станаха свиде­тели всички български граждани.

Турският посланик Сюлейман Гьокче обикаляше в Кърджалийско, заедно с Лютви Местан, за да агитира членове на ДПС да се застъпят за бившия председател и да плаши местни фирми, че ще останат без работа, ако не го направят

По думите на националистите се е стигнало дотам, че министър-председате­лят на Турция Давутоглу, както, разбира се, и Реджеп Ердоган, провеждат тайни и неофициални срещи с лидера на ДПС Лютви Местан, както и с други народни представители от 43-то Народно събра­ние.

Нещо повече, министър-председателят г-н Бойко Борисов, запозна обществото, че бил атакуван от дипломати в българ­ската столица и от Анкара да приеме раз­говор с колегата си Ахмет Давутоглу.

След извършения сериозен дипломати­чески натиск г-н Борисов е приел телефо­нен разговор с Давутоглу, а последният с действията и думите си е извършил опит за пряка намеса във вътрешнополитиче­ския живот на страната ни, респективно във вътрешните работи на България.

Затова АТАКА настоява 43-то НС да осъди поредната абсурдна намеса във въ­трешните работи на България от страна на Република Турция.