|

НОВА ТВ НА ПРОКУРОР ЗАРАДИ ФИЛМА ЗА НАРКОБАРОНА ЕСКОБАР

 

  ЖУРНАЛИСТЪТ ЛЮБОМИР КОЛЬОВСКИ СИГНАЛИЗИРА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР ЗАТОВА, ЧЕ МАТЕРИАЛЪТ НА НОВА ТВ ВНУШАВА РОМАНТИКА КЪМ ИЗВЪРШВАНЕТО НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

 

 

 

 

Нова ТВ излъчи скандално интервю със сина на Пабло Ескобар

 

В България има една медия, казва се Нова телевизия, която редовно играе роля на политически провокатор, вклю­чително и с богохулство в най-различни случаи. Дали това ще бъде бъл­гарският Майдан – пре­врат срещу законно пра­вителство и парламент или други събития – няма значение. Това е те­левизия, която изпълнява поръчки за дезинтеграция, разбиване, събаряне на ценностите, които изгражда българското общество през вековете. Та­кива телевизии обикновено играят роля­та на морален разрушител.

Попадна ми в интернет едно писмо на мой колега по повод излъчен по Нова телевизия филм със сина на наркобаро­на Пабло Ескобар. Любомир Кольовски публикува в pan.bg писмо, с което се обръща до главния прокурор с копие до Съвета за електронни медии и Съюза на българските журналисти.

„На 9 януари 2016 г., от 18 до 19 ч. Нова тв излъчи филм-интервю със сина на кокаиновия крал Ескобар. В тв мате­риала се разказа подробно и в детайли житейският път на един от най-големите престъпници на планетата, отговорен за смъртта и съсипания живот на десетки хиляди хора.

Г-н Главен прокурор, длъжен съм да Ви информирам, че този тв материал, продуциран незнайно от кого, в рамките на

ЕДИН ЧАС ВНУШАВАШЕ НА АУДИТОРИЯТА НЯКАКВА ФАЛШИВА РОМАНТИКА, СВЪРЗАНА С ЖИВОТА НА ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕС­ТЪПНОСТ

Синът на наркобарона обаятелно и обстоятелствено обясняваше какъв све­тъл човек е бил баща му, как е заприхо­дявал в касата си по 20-тина млрд. долара годишно и колко щастлив е бил, когато е раздавал по малко пари на бедните в Ко­лумбия.

Пабло Ескобар и синът му пред Белия дом

 

От филма научихме, че Ескобар е ку­пил на 11-годишния си син апартамент, където той свободно да се среща с прос­титутки и на тая въз­раст да прави секс с тях. Научихме за именията на нарко­барона, в които са се срещали папагали ара на цена по 1 млн. долара. Узнахме още, че бащата Ескобар е обсъждал тв новините с невръстния си син и му е обяснявал кой от поръчаните уби­ти, показани в новините, е негова жертва. Както и това, че е укривал мръсните си пари по разни скривалища, където плъхо­ве и мишки са унищожавали банкнотите.

Г-н Главен прокурор, филмът ни раз­каза още десетки и стотици подробности за престъпните схеми между политиците и колумбийските мафиоти.

Този филм, г-н Главен прокурор, се по­казва в края на една седмица, която беше наситена с убийства, обири и въоръжени грабежи. Аз, г-н Главен прокурор, в ка­чеството си на бивш журналист, мога да Ви кажа само, че

нашата организирана престъпност си направи страхотна реклама с тая нелепа продукция на Нова тв,

излъчена във времеви пояс, който га­рантира, че младите хора не са по леглата си и някои от тях са гледали Нова тв. Дру­ги са изграждали в съзнанието си някакви романтични и авантюристични изображе­ния, свързани с биографията на бандита Ескобар. Питам се, какво ли са си мисле­ли, когато са научили за бомбения атентат в един самолет, на борда на който е пъ­тувал един политически опонент на Еско­бар – самолет на гражданска линия, в който е пътувал наив­ният опонент на Ескобар.

Според мен, г-н Главен прокурор, на тия радетели на наркотра­фика и тероризма, създали тоя филм, би трябвало да се потърси наказателна отго­ворност. Нова тв е първата и единствена медия, дала трибуна на сина на Ескобар. За мен това е позорен и опозоряващ факт. Защо Хуан Пабло Ескобар не се появи по някоя френска, немска, белгийска или друга европейска телевизия? Да очакваме ли Нова или някоя друга тв да ни покаже „романтични” и „сълзотворящи” интер­вюта с шефовете или синовете на „Ал Кайда“ или „Ислямска държава“?

Г-н Главен прокурор, ще ми се да вяр­вам, че няма да останете безразличен към тая проява на Нова тв, която очевидно подкопава устоите на националната ни сигурност. Защото

ВСЕКИ ВИД ТЕРОРИЗЪМ ОБИКНОВЕНО СЕ ПРЕДХОЖ­ДА ОТ ПРОПАГАНДАТА ЗА НЕГОВАТА НЕИЗБЕЖНА НЕОБХОДИМОСТ

Позволявам си да Ви кажа още, че книгата „Моята борба” бележи нов не­бивал интерес от страна на засега неи­дентифицирани читатели. В комплект с филма за Ескобар, това буди сериозни размисли и тревоги.

Мога да добавя и още данни, факти и разсъждения, но ще Ви отегча. Извине­те!

Л. Кольовски, данъкоплатец, читател, слушател и зрител

9 януари 2016 г. гр. Ботевград“

 

 „Нова телевизия”, която претен­дира да е водеща в България, си позволява да прави реклама на един от най-зловещите наркоба­рони на планетата и главният про­курор трябва да обърне внимание на това. Само, че съм убеден, че няма да бъдат взети мерки.