|

РАЗДЕЛЯТ БАЛКАНИТЕ НА КВАЗИДЪРЖАВИ, РЪКОВОДЕНИ ОТ БАНДИТИ

 

  Войната в Югославия, бомбардировките на НАТО, ситуаци­ята около Косово, евроинтеграцията опустошиха Балкани­те. България на практика е унищожена като държава, Черна гора е насилствено принуждавана да влезе в НАТО, Сърбия е на кръстопът.

В момента във всички европейски държави на власт са проамерикански марионетни правителства. Сърбия не е изключение, но все пак нейните власти поради проруски­те настроения на народа понякога вървят срещу западната политика и поддържат Русия. Все пак каква е Сърбия в мо­мента – повече проамериканска или повече проруска?

 

ИННА НОВИКОВА
ГЛАВЕН РЕДАКТОР НА PRAVDA.RU

САЩ водят битка за Балканите, а сега във всички европейски държави на власт са проамерикански марионетни правителства

 НА ЧИЯ СТРАНА СА СЪРБИЯ И ЧЕРНА ГОРА?

Традиционно сръбският народ от векове обича Русия, сърбите винаги вярват на Русия и се надяват на Ру­сия. Там те казват: „Ние и руснаците заедно сме 200 милиона“.

Според сръбската журналистка Ирина Стойичевич народът им обича Русия и винаги гледа по посока на Ру­сия. Същото е и в Черна гора, макар че в момента черногорците, разбира се, по всякакъв начин се опитват да се отделят от Сърбия и да образуват отделна нация, но на практика чер­ногорците също са сърби.

Техният велик управник Петър Петрович Негош навремето е дал своето напътствие: Моли се на Бог и се дръж за Русия. Така си и остана сред народа.

Проблемът е в елита. Сръбското правителство не се отличава особе­но много от европейските и техният елит не се отличава от европейския. Дори по-скоро европейският елит вече започна да осъзнава накъде го води Америка.

Сръбският народ определено не се стреми към НАТО и вече дори не се стреми да влезе в европейската общност, а в същото време правител­ството упорито повтаря, че запазва добрите си отношения с Русия, но пътят им е към Европа. Не само това. Сърбия ще бъде принудена, ако про­дължи в същия дух, да въведе санк­ции срещу Русия, както и всички ев­ропейски държави.

БАЛКАНИТЕ СА КЛЮЧ КЪМ ЧЕРНО И СРЕДИЗЕМНО МОРЕ

Балканите са ключ към Черно и Средиземно море, а ние виждаме, че моретата играят все по-голяма роля, включително и във военните кон­фликти. „Калибрите” бяха изстреляни от Каспийско море, което е вътрешно море, а представяте ли си, ако тези кораби се намираха край бреговете например на същата тази Черна гора?!

Сръбският премиер Вучич подписа договор с Медведев за превъоръжа­ването на сръбската армия, при това изцяло по руските стандарти. Но това не отговаря на влизането на страната в НАТО.

Подписа се договор с Русия, според който три пъти се увеличава възмож­ността за разширяване на газохрани­лищата в Сърбия. Имайки предвид диверсификацията на доставките, това говори, че Украйна ще отслабва като транзитна държава и газта вече няма да спира в украинските газох­ранилища. А Сърбия ще получава по-изгодни договори и ще печели от това.

България също искаше да получава изгодни договори, но не й позволиха.

 

КОСОВО Е ЦЕНТЪР НА ТЪРГОВИЯТА С НАРКОТИЦИ И ОРГАНИ

Наскоро се опитваха да набу­тат Косово в ЮНЕСКО. Но в Косово дори референдум не е провеждан. На народа на република Сърбия и на Крим се отказва провеждане на референдум или признаване на резултатите от такъв референдум, а в Косово просто дойдоха екстре­мистите, изколиха народа, разру­шиха църквите, унищожиха десет­ки хиляди хора и казаха: всичко е нормално. И гей семействата от Запада казаха: да, признаваме ги, това са наши родни деца. Извине­те, това не е политика, за подобни определения ни трябва нецензурна лексика.

Част от сръбския елит, за съжа­ление продажен, твърди, че трябва да се признае съществуващото по­ложение на нещата, че Косово сега е отделна държава. В действител­ност не е възможно да се правят такива неща. Макар, че в Косово в момента се намира най-голяма­та американска база Бондстийл, и в момента този регион е крайно нестабилен. Той твърде лесно и твърде бързо може да бъде деста­билизиран. Той и така си е център на търговия с наркотици, с жени и с човешки органи. Това не е тайна за никого, всички го знаят.

Но това е древна православна земя, духовен център и сърцето на Сърбия – в Косово се е зароди­ла сръбската държава, сръбската държавност. Това, че Западът е създал там някаква квазидържава, не променя нищо в историческа перспектива. За съжаление, в мо­мента не може да бъде променено положението на нещата. Сърбите обаче никога няма да се откажат от Косово.

 

България е унищожена държава

Фирми от Германия и Великобритания организират безлимитни алкохолни и сексекскурзии до Българското Черноморие

Според лидера на „Славян­ска гвардия” Владимир Рогов България вече е унищожена като държава. В Сърбия също е зле, но не толкова, колкото в България. Той казва, че България сега е бе­дна страна, затова екскурзиите дотам са толкова евтини. И не е тайна, че фирми от Германия и Великобритания организират безлимитни алкохолни екскурзии и сексекскурзии за почивните дни. Всеки човек срещу мизерни парични суми може да получи достатъчно интимно общуване и алкохол. Като се имат предвид предпочитанията на хората от Евросъюза, няма да уточнявам с кого общуват интимно там. Да, с малки момиченца… В България имаше много хубави традиции, а сега вече половината населе­ние е измряло или е заминало в чужбина. В някаква степен това се случва и със Сърбия. Това въ­обще се случва с всички държави от Източна Европа, които влязоха или влизат в ЕС. Това се случва и с Украйна, тъй като едно от пър­вите условия е отмяната на мит­ните сборове за стоки от Евросъ­юза. Разбира се, погубва се из корен цялата родна икономика.

По същността си договорите за влизане в ЕС не са нищо друго освен договори за евроокупация.

 

МАФИОТ ТЕГЛИ ЧЕРНА ГОРА КЪМ НАТО

Черна гора е доста малка страна, която жи­вее от туризма, тъй като там местността е пла­нинска и е трудно да се развива някакво ма­щабно селско стопанство, промишленост като такава няма. Затова пък го има хубавото море на Черна гора, където навремето ходеха доста руснаци. А сега те са доста по-малко заради политиката.

Премиерът на Черна гора Джуканович е твърде нееднозначна личност. В Италия срещу него бяха заведени няколко наказателни дела, например за незаконна търговия с цигари в го­леми размери, за контрабанда и за останали­те неща, дето вървят редом с контрабандата.

После, разбира се, се наложи всички дела да бъдат приключени, тъй като той стана пре­миер и трябваше да пътува на посещения. То­ва е нагледен пример за характера на балкан­ския елит и на балканските правителства. Той реши, че сега, след като трябва да си отработи протекцията на Запада, трябва да вкара Чер­на гора в НАТО. Това обаче предизвика реши­телния протест на местното население, толко­ва решителен, че хората наистина излязоха на улицата.

Това продължи три седмици, всичко бе много мирно, хората издигнаха палатков лагер пред сградата на правителството и пребивава­ха там. Сетне масовостта постепенно спадна и полицията разгони този лагер, като упражни съвсем ненужна сила, с ранени, със счупени кости, с бити журналисти и депутати. Проте­стите обаче продължават и до днес.

Разгонването се случи веднага след офи­циалното посещение на Столтенберг, гене­ралния секретар на НАТО. Той каза: всичко е отлично, ние поддържаме стремежа на чер­ногорския народ да влезе в НАТО, въпреки че нямаше никакъв стремеж – хората просто се изказаха твърдо срещу това. Впоследствие тези хора в директния смисъл на думата бя­ха ошамарени.