|

Даваме на Турция 11,5 млн. лв. АТАКА ГЛАСУВА ПРОТИВ!

 

 На 30 март мнозинството в парламента ратифицира спора­зумението между Анкара и Ев­ропейския съюз, според което българската държава ще тряб­ва да отпусне на неоосманист­кия режим в южната ни съсед­ка 11, 5 млн. лв. Решението беше прието на 30 март в НС с гласовете на ГЕРБ, РБ и ДПС.

ПП АТАКА гласува про­тив това споразумение, за­щото според националистите договореностите между ЕС и Турция не кореспондират с интересите на българската държава.

„От АТАКА сме категорич­но срещу ратификацията на тази фаустовска сделка, дого­ворена в разрез с прехвалени­те принципи на прозрачност и демократичност, за които четем в договорите за ЕС“, заяви депутатката Магдалена Ташева. По думите й тя беше договорена на тъмно по време на трите посещения на Анге­ла Меркел в Турция от октом­ври до началото на февруари. „Става дума не за прекратява­не на потока на тези ислямски маси, които не са бежанци. Те не идват от Сирия, нито от Ирак, идват от лагерите за джихадисти от Турция, заедно със семействата си. Виждаме какво правят из европейските столици. Имам предвид по­следните атентати по време на католическата страстна седмица в Брюксел“, допълни от парламентарната трибуна Ташева.

Тя беше категорична, че за да влезе в сила подобно спо­разумение, за да бъдат излъ­гани над 500 милиона евро­пейски граждани, на Турция се правят огромни концесии. „Абсолютно несправедливо и политически, и икономиче­ски необосновано е България да дава и едно евро на режим, който предизвика разрухата на Сирия“, отсече атакистката.

Тя припомни, че управля­ващите „примират за ускорени преговори за членство на един диктаторски режим в ЕС“. „Режим, който популяризира своите неоосмански амбиции, който е окупирал 37% от те­риторията на Кипър, който периодично бомбардира Ирак, Сирия и собствения си народ в Анадола, който заяви, че не признава решенията на собст­вения си Конституционен съд, който в момента е във Вашинг­тон, но Обама отказва да го приеме и има декларация защо не иска да се срещне с него. Ние на този изверг ще даваме пери­одично по 3 млрд. евро? Защо? За да остане на власт ли?“, по­пита Ташева останалите депу­тати.

Депутатите от АТАКА са категорични, че в гласуваното споразумение няма никакви га­ранции, че турските служби ще спрат да насочват тези ислям­ски маси през България и Гър­ция към Европа.

„Турция ще се преструва, че полага усилия да отклонява по­тоците през България. Самият факт, че името на България е пропуснато в това споразуме­ние, означава, че то е сключено в ущърб на българските нацио­нални интереси за тежка сметка на страната ни“, допълни Таше­ва.

АТАКА призова да не се ра­тифицира това споразумение, защото всеки момент турски войски отново могат да нахлу­ят в Сирия. „Тази война може никога да не свърши, тъй като Ердоган получава непрекъсна­ти финансови инжекции. Бъл­гария става жертва на тайните, вулгарни, недемократични, антиевропейски договорки на Ангела Меркел с неоосманиста Ердоган. Гласувайте ПРОТИВ, за Бога!, призова Ташева, но де­путатите от останалите партии гласуваха ЗА.

След това решение е ясно, че най-бедната страна в ЕС Бъл­гария ще дава 11,5 млн. лв. на турската държава.