|

Наши граничари в схема за трафик на мигранти

Скандално видео доказва участието на български гра­ничари в трафика на мигранти през границата ни. Кадрите са предоставени от председате­ля на легия „Антимафия” Гри­гор Здравков. Те са заснети от гранична охранителна камера в района на Капитан Андреево, между гранични пирамиди 289 и 292.

Според таймера на камера­та, записът е направен между 00:29:13 часа и 01:30:03 часа на 29.12.2015 г.

На кадрите добре личи гра­ничната бразда. Вляво от нея е България, а вдясно е Турция. Вижда се как двама души от българската страна изчакват на мястото, през което трябва да минат мигрантите.

Пришълците се появяват на 7:30 мин. от началото на клипа. Три минути по-късно от българ­ска страна се появява трети човек, който минава браздата и отива на турска територия, за да провери дали не са останали още нелегални от колоната.

Минути по-късно двамата, които чакат на наша територия, вече са на метри от мигрантите и внимателно ги оглеждат. На 23-ата минута колоната от 60 нелегални имигранти минава браздата. Хората от българ­ската страна са на не повече от 50 метра от тях, но не пра­вят нищо. Двамата каналджии от турската страна на няколко пъти необезпокоявано преми­нават границата.

Всичко това се е излъчвало директно в контролния център на Граничната полиция (ГП) и е имало дежурен, чието задълже­ние е да следи за трафика през границата.

Граничарите не стоят на самата бразда. Те чакат на ки­лометър навътре в България да бъде подаден сигнал от систе­мата за видеонаблюдение. Този път обаче са точно на мястото, откъдето ще минат мигрантите.

Процедурата при забеляз­ване на група от нелегални на турска територия, придвижва­щи се към страната ни, е ГП да уведоми турските си колеги и групата, заедно с каналджиите, да бъдат задържани още на съ­седната територия.

От записа се вижда, че в про­дължение на 18 минути мигран­тите са в обсега на стационар­ната камера. Отделно от това мобилните групи имат камери и бинокли за нощно виждане, с които следят полосата 5 км навътре в турската територия. Това означава, че нелегалните са били поне час в полезрение­то на българските граничари.

Самите турци също имат сис­тема за наблюдение и трафикът на такава голяма група е невъз­можен без тяхно участие.

Малко след края на записа около 60 души са задържани близо до бившата застава „Ма­точина”. Те са транспортирани към миграционен център.

Шефът на ГП Антонио Ан­гелов е разпоредил проверка, съобщиха от МВР.

В предаването „На жълти­те павета” по АЛФА ТВ Григор Здравков заяви, че разполага с обясненията на дежурните. Той задочно попита Радослав Со­тиров и Деян Моллов от ръко­водството на ГП Елхово какво мислят по въпросния случай. По думите му те са накарали един от полицаите да напи­ше докладна, че си е свършил добре работата, но в нея не е отразено, че камерата е снима­ла и турските власти не са били уведомени.

„Каналът работи минимум от септември м. г. Касичката е бизнесмен от района на Пло­вдив, бивш висаджия. Питам главния секретар на МВР Ге­орги Костов дали познава тези служители и дали има нерегла­ментирани контакти сред тези тримата”, посочи Здравков.

Шефът на легия „Антима­фия” разясни и как точно се случва схемата. „Отива Ка­сичката и казва на началници на границата: „Имаме 60 пар­чета”. Казва им кога ще ми­нат, къде ще минат, съответно граничарят вика, не няма да минат във вторник, ще минат в сряда. Звъни в съответно­то поделение, примерно, на капитана и казва: „Ние има­ме вътрешна информация, че предстои голяма група бежа­нци да минат. Вие няма да се занимавате, ние ще пратим мобилните гранични групи”, разкри той. „Виждате как за един час се изкарват 30 000 евро, по 500 евро на калпак”, заключи Здравков.