|

ООН: БЪЛГАРИЯ Е АЛТЕРНАТИВЕН МАРШРУТ НА ПРИШЪЛЦИТЕ

След затварянето на Балканския марш­рут бежанците от Сирия и Афганистан може да използват и пътищата през севе­розападната част на Африка. Там в мо­мента чакат стотици хиляди мигранти, за да прекосят морето, съобщава австрийско­то издание „Дер Щан­дарт“.

В същото време се предвиждат и други алтернативни марш­рути – през Бълга­рия или Албания, но разликата на тези маршрути с тези от Северна Африка е в това, че последните са били използвани и там съществува мрежа от трафиканти на хора. Това заяви говорителят на вър­ховния комисарият за бежанците към ООН за Европа Флавио Ди Джакомо.

Вестникът преду­преждава, че различ­ните преценки относ­но броя на бежанците, които са готови да по­теглят към Европа, ва­рират между 200 000 и 800 000 души. На този етап все още не се е стигнало до пре­насочване на марш­рута през централно Средиземно море. В същото време се забе­лязва увеличаване на мигрантската вълна в Италия от няколко седмици.