|

УНГАРИЯ ПРАТИ ХЕЛИКОПТЕРИ, КОННА ПОЛИЦИЯ И АРМЕЙСКИ ЧАСТИ СРЕЩУ МИГРАНТИТЕ

Унгария въведе още по- строг граничен контрол за защита на външните шенген­ски граници съгласно реше­нията на правителството в Будапеща. Унгарската армия използва и военна техника при патрулирането по сръб­ската граница. Полицаите са придружавани от кучета и патрулират край зелена­та линия, а термокамерите следят всяко движение дори във вътрешността на Сър­бия. Жандармерията включи и конната полиция при про­верката на границата. Всич­ко това се прави с цел да се предотврати всякакъв опит за нелегално пресичане на държавната граница, предаде РТС. „Напълно сме готови да защитим както унгарската, така и шенгенската грани­ца”, каза зам.-директорът на полицията Жолт Халмоши. Хеликоптери от армията и по­лицията всеки ден прелитат край границата.