|

1911101

АТАКА настоява минималните пенсии в България да са минимум 500 лв., за да се доближат поне малко до минималните възнаграждения на възрастите в другите страни членки на ЕС