|

Българите на опашката в ЕС по владеене на чужди езици

България е на предпоследно място в Европейския съюз (ЕС) по владеене на чужди езици. Данни от онлайн платформата за статистически изследвания Statista показват, че едва 39% от населението у нас говори друг език освен български. Това е далеч под нивото за Европа, според което две трети от европейците говорят чужд език.

Място след нас в класацията по този показател заема единствено Унгария. С малка преднина – непосредствено преди нас пък са съответно Испания, Португалия, Гърция и Белгия, където над половината от гражданите владеят друг език, освен майчиния.

Челното място е за Люксембург, където 99% от населението говори чужди езици. Там за официални са приети люксембургският, френският и немският.

След това се нареждат съседните Литва и Латвия. На четвърто и пето място пък са Дания и Словения.