|

Водата в 6 града скача с до 25%

Комисията за енергийно и водно регулиране разгледа предложенията на работната група за увеличението на цените на водата в Перник, Русе, Свищов, Пловдив, Бургас и Смолян. Най-много – с 24,5% да поскъпне водата в Свищов, предлага КЕВР. След увеличението кубикът ще стане 1,78 лв. без ДДС. Местното ВиК е поискало много по-голямо увеличение – с 48%.  Причината е увеличението на разходите заради въведената нова пречиствателна станция за отпадни води, но тя е натоварена едва на 44% и затова КЕВР е орязала наполовина увеличението.

Водата в Пловдив да поскъпне с 2,8% и 1 кубик вода да струва 1,48 лева, вместо сегашните 1,44 лева, предлага КЕВР. И пловдивското ВиК е поискало по-голямо увеличение – с 11,8%.

Регулаторът предлага водата в Бургас да се увеличи с 3,3% до 1,87 лв./куб. м, вместо с 8,8% колкото е предложението на ВиК.

Водата в Перник ще поскъпне с 3,8% до 1,63 лв. за кубик.

В Русе също ще има увеличение заради нова пречиствателна станция. Крайната цена там ще скочи с 2,1%, като кубикът ще струва 1,90 лв. В Смолян КЕВР предлага цената да се увеличи с 4,8% и да стане 1,98 лв.

Водният регулатор ще определи какви ще бъдат окончателните цени на ВиК услугите в 6-те града на 31 май, като ще се съобрази с възраженията по време на общественото обсъждане и внесените до 26 май писмени становища, каза шефът на КЕВР Иван Иванов.