|

1151805

За първи път този празник се отбелязва масово в България преди Освобождението през 1851 г. в Пловдив от Найден Геров