|

1151807

ТИТУЛНАТА страница на пространно житие за Климент Охридски на Теофилакт. В съчинението си византийският духовник пише, че езикът на който са превеждали Кирил и Методий от гръцки е български